Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yaws nedir?

yaws : n. Sifilize son derece benzeyen bir hasatlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachygnathism : n. Alt çene (mandibula)'nin anormal şekilde kısa ve içeri çekik oluşu.


cushing's syndrome : n. Klinik bakımından Cushing hastalığına benzer.


digoxin : n. biochem. Digitalis lanata yapraklarından çıkarılan bir aktif glikosid (C41H64O14).


dynamica : n. Enerji taşıma, hareket gösterme, faaliyet halinde bulunma.


dysadrenia : n. Böbreküstü bezi fonksiyon bozukluğu.


hysterotraumatism : n. Herhangi bir travma (kaza, yaralanma vs)'yi takiben gelişen histerik gösterilerle belirgin durum, histerotravmatizm.


jar : n. Kuru otları muhafazaya mahsus eczacı kavanozu.


membraniform : a. Zara benzeyen, zar şeklinde.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


monoplasmatic : a. Belli bir madde veya dokudan oluşmuş.


mycostatin : n. Nystatin'in müstahzar adı, mikostatin.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


prefrontal : a. 1. Beynin alın lobunun önünde olan; 2. Etmoid kemiğin orta kısmı.


prime : a. İlk, birinci, primus.


pyroborate : n. biochem. Pirobirik asidin tuzu.


pyuria : n. İdrara cerahat karışması, cerahatli idrar, piyüri.


recannulation : n. Bir damarın devamlılığının sağlanması.


siphon : n. & v. 1. Bir ucu uzun eğri boru; 2. Birkabdan diğerine hava basıncı ile su boşaltmağa mahsus eğri boru, sifon; 3. Bazı kabuklu hayvanların içinden su çektiği veya dışarıya su verdiği organ; 4. Sifon ile su çekmek, sifondan geçirmek veya geçmek.


somal : a. Bedeni, somatik.