Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yaws nedir?

yaws : n. Sifilize son derece benzeyen bir hasatlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecosigmoidostomy : n. Caecum ile kolon'un sigmoid Flexura'sı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


carbunculosis : n. Birbiri arkasına çok sayıda karbonkül oluşması.


dartos : n. Dartos


disruption : n. Ayrılma, yarılma, çatlama.


fly : n. İki kanatlı küçük böcek, sinek.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


ham : n. 1. Dizin arka kısmı, diz eklemi arkasındaki çukur bölge, popliteal bölge; 2. Uylukların üst kısmı ve kalçaların müştereken oluşturduğu oturak bölgesi.


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


hysterics : n. 1. Sinir buhranı (krizi); 2. Histeri hastalığı.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


ineffective : a.Etkisiz, tesirsiz.


mistura : n. Karışım.


orexia : n. İştah, orexis.


paleontology : n. Fosiller ilmi, paleontoloji.


phacoscope : n. Göz merceğinin uyum değişikliklerini muayene aleti, fakoskop.


phagocytolysis : n. Fagositlerin yokolması, fagositoliz.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.


seborrheic : a. 1. Sebore ile ilgili; 2. Sebore gösteren, sebore ile belirgin;3. Sebore'ye benzeyen,sebore'yi andıran.


sulggghishness : n. Uyuşukluk hareketsizlik, ağırlık.