Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

yaws nedir?

yaws : n. Sifilize son derece benzeyen bir hasatlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dimenszion : n. Herhangi bir organ veya oluşumun ölçümünde esas unsurları teşkil eden uzunluk, genişlik, derinlik gibi değerlerden her biri, boyut, dimensiyon.


fibrocystoma : n. Lifli elementelr ihtiva eden kistik tümör, fibrosistom.


gibbous : a. Kambur


globus : n. (pl. globi). See: globe.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


iridocyclochoroiditis : n. İris, silyer cisim ve koroidin iltihabı.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


keratometer : n. Kornea kavislerini ölçmekte kullanılan alet ,keratometre.


mastoideum : n. T emporal kemiğin mastoid çıkıntısı.


motion : n. 1. Mosyon;: Hareket; 2. İshal.


musophobia : n. Marazi fare korkusu.


myokinesis : n. Kas hareketi, miyokinez


myorrhexis : n. Kas yırtılması.


mxomatosis : n. 1. Multipl miksom gelişimi; 2. Mikson dejenerasyonu.


neuromatous : a. Nevroma ait.


normoglycemia : n. Kanda normal şeker miktarı, normoglisemi.


oleomargarine : n. Hayvan yağı ile sütten yapılmış sun'i tereyağı, margarin.


pericolic : a. Kalın barsak çevresined bulunan, kolonu saran.


soak : v. 1. Tedavi maksadıyle vücudun ibr kısmını ısıtmak veya bir eriyiğe batırmak; 2. Islatmak, ıslanacağı kadar suda bırakmak; 3. Emmek, suyu içine çekmek; 4. Islanmak.


spermatize : n. Meni akıtmak.