Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yaws nedir?

yaws : n. Sifilize son derece benzeyen bir hasatlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

complication : n. Bir hastalığın seyri esnasında oluşan ikinci bir hastalık, mevcut hastalığa eklenen diğer bir hastalık veya bozukluk, ihtilat, komplikasyon.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


critical : n. 1. Hastalık nöbetiyle ilgili, kriz'le ilgili; 2. Tehlikeli; 3. Yaş dönümü ile ilgili, menopoz devresine ait.


dentinoma : n. Diş tümörü, diş dokusu (dentin)'ndan gelişen tümör.


disintegration : n. Bütünlüğünü kaybetme, parçalara ayrılam, çözülüp dağılma.


effective : a. Etkili, tesirli.


elastin : n. biochem. Elastik dokularda bulunan bir skleroprotein.


flagellation : n. 1. Protozoon'un yüzeyinde kamçı şeklinde uzantının oluşması; 2. Kendisini kamçılatmak veya başka birisini kamçılamaktan cinsel zevk alma.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


hepatodynia : n. See: Hepatalgia.


labo(u)r : n. 1. Doğum ağrıları; 2. Doğum, partus.


hyperketosis : n. Aşırı keton oluşumu.


hypocytosis : n. Kan hücrelerinde azalma, kan hücrelerinin sayıca normalin altına düşmesi.


legal : a. Kanun gereği, kanuna uygun, kanuni, meşru.


ligamentum : n. (pl. ligamenta).


microliter : n. Bir litrenin milyonda biri, mililitrenin binde biri, mikrolitre (µl).


mucus : n. Sümük, mukoza saglısı, mukus.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


sclerodermitis : n. Cilt (deri) iltihabı ve sertleşmesi, skelrodermit.