Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yawn(ing) nedir?

yawn(ing) : n. Esneme, esneyiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


blennothorax : n. Göğüste mukus birikimi, özellikle bronş ve alveollerde mukus toplanması.


blepharectomy : n. Göz kapağının herhangi bir lezyon sebebiyle kısmen veya tamamen çıkarılması.


cadaver : n. Ölü, ceset, kadavra.


catacoustics : n. Yankı bilgisi, aksiseda ilmi.


cleidal : a. 1. Köprücük kemiği ile ilgili; 2. Köprücük kemiğini tutan.


colpocentesis : n. Vaginada bulunan sıvının dışarı çekilmesi.


cyanotic : a. Siyanoza ait.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


embryoblast : n. Blastosist'te ilerde embriyo'yu oluşturacak olan hücre kümesi.


emergent : a. 1. Bir boşluk veya diğer bir kısımdan dışarıya çıkan; 2. Ansızın meydana gelen, ani olan.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


frons : n. Alın, kaşlarla saçlı deri arasında kalanbaş kısmı.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


hemosiderin : n. biochem. Retikulo endotelyal sistemde tahrip olunan eritrositlerden açığa çıkankahverenginde, demir ihtiva eden pigment.


hypokalemia : n. Kanda potasyum noksanlığı, hipokalemi.


kaliopenia : n. Vücutta potasyum eksikliği.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


paralytic : n. 1. Felçle ilgili; 2. Felce bağlı, felcin sebep olduğu; 3. Felç gösteren, felçil kişi.