Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yawn(ing) nedir?

yawn(ing) : n. Esneme, esneyiş.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


cephaloplegia : n. Baş ve yüz hareketlerini sağlayan kasların felci.


deoxyribonucleic acid : n. Hücre nukleusunda bulunan doğal karbonhidrat.


diphtheriaphor : n. Difteri basili taşıyan kimse.


ephedra : n. Kendiinden efedrin elde edilen bir çalı cinsi. Efedra.


galactosuria : n. İdrarla galaktoz çıkarılması hali (gebelerde).


macrobiota : n. Bir bölgeye ait gözle görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


malacosis : n. See: Malacia.


maltodextrin : n. biochem. Maltoza çevrilebilen bir dekstrin.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


neutrophilia : n. Kada nötrofil lökositlerin çoğalması hali, nötrofili.


nutrition : n. 1. Beslenme; 2. Besin maddesi, besin, gıda.


odontoblastoma : n. Diş yuvası tümörü.


pan- : pref.Bütün.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


purulent : a. 1. Cerahat oluşturan, cerahatli; 2. Cerrahatle ilgili, cerahate balğı, 3. Cerahat gibi, cerahate benzer.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.


quinine : n. biochem. Cinchema'dan çıkarılan beyaz acı bir akaloid olup, mukavvi ve nöbet kesicidir, kinin (C20H21N2 O).


radiochemistry : n. Radyoaktif maddeleri kimyası, radyokimya.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.