Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yawey nedir?

yawey : a. Frambezili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buccoversion : n. Arkada yer alan herhangi bir dişin uzun ekseninin yanağa yönelik oluşu.


butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


clavalcin : n. biochem. Aspergillus clavatus kültüründen çıkarılan antibiyotik madde.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


uterorectal : a. Uterus ve rektuma ait olan, her iki oluşumu birlikte ilgilendiren.


heteronomous : a. Normalden farklı, normalden farklı gelişen.


hyperflexion : n. Aşırı derecede bükülme, kıvrılma.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


karyostasis : n. Hücre çekirdeğinin istirahat hali, hücre çekirdeğinin karyokinetik bölünmeler arasındaki istirahat devresi.


leptopelvic : a. dar pelvisli.


metaphysical : a. Metafizikle ilgili.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


pabulum : n. Yiyecek, gıda, besin.


panic : a. Panki, korku ile telaşa kapılma.


quadrisection : n. dörde bölünme.


rhinologist : n. burun hastalıkları (rinoloji) mütehassısı, rinolog.