Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

congenital : a. Aynı cinsten olan, hemcins.


cystoplasty : n. İdrar kesesinin cerrahi olarak tamir edilmesi.


descensus : n. Aşağı inme, aşağı sarkma, düşme, bir organın normal yerine oranla aşağıya inmesi.


diad : n. İki değerli element.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


lactoproteid : n. biochem. Sütten çıkarılan bir proteid.


sublatio retinae : n. Retina yırtılması.


uviolize : v. Ultraviyole ışınlarına maruz bırakmak.


hypotension : n. Tansiyon düşüklüğü, hipotansiyon.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


mecamylamine : n. Hipertansiyon tedavisinde kullanılan ağız yoluyla etkili bir ganglion bloke edici ilaç.


microbiologist : n. Mikrobiyoloji mütehassısı, mikrobiyolog.


nubility : n. Evlenecek çağa gelmiş olma, cinsel gelişimini tamamlayarak doğum yapabilecek yaşa erişmiş olma.


oligophosphaturia : n. İdrarda fosfat azalması, oligofosfatüri.


orchidotherapy : n. Testis ekstrelerinin hastalık tedavisinde kullanılışı.


pathologist : n. Patolog.


pericardiomediastinitis : n. Perikard ve mediyastenin iltihabı.


phenylbutazone : n. Uzun etkili ve güçlü bir analjezik.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.