Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachymetropia : n. See: Myopia.


cachinnation : n. Histerik gülüş.


carcinolytic : a. Kanser hücrelerini eritip yok edici, kanser hücrelerini öldürücü.


dacryops : n. 1. Kanalın tıkanması sonucu gözyaşı birikimine bağlı olarak gelişen kistik oluşum, gözyaşı bezi kisti; 2. Aşırı miktarda gözyaşı gelişi.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


fulmination : n.Aniden şiddetle oluşma, birden alevlenme (hastalık hakkında), patlama, açılma (ülser hakkında).


generic(al) : a. 1. Cinse ait; 2. familyaya ait, 3. Umumi, genel.


gleet : n. Cerahatli hafif akıntı (belsoğukluğu v.s.).


hyperfunction : n. Fizyolojik fonksiyonun fazla artmış olması, hiperfonksiyon.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


ischogalactia : n. Lohusalık devresinde süt salgılanmasının durması.


isoprenaline : n. Bronşiyal astım'da bronş genişletici olarak kullanılan sentetik bir adrenalin türevi, izoprenalin sülfat.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


mucosocutaneous : a. See: Mucocutaneous.


osteosteatoma : n. Yapısında yer yer kemik dokusu odakları gösteren yağ dokusu tümörü, osteosteatom.


parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.


paraspasm : n. 1.Bacaklarda aniden gelişen kas kasılması, bacak spazmı; 2. Bacakların, beyin motor nöronlarındaki herhangi bir lezyona bağlı olarak gelişen spastik felci, spastik parapleji.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


perijejunitis : n. Jejunum çevresi iltihabı, perijejünit.


polynucleate : a. Çok nüveli.