Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromism : a. Brom zehirlenmesi, brom bileşiklerinin devamlı kullanımı sonucu meydana gelen kronik zehirlenme.


bronchopneumopathy : n. Bronş ve akciğerleri müştereken ilgilendiren herhangi bir hastalık.


buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


cytotrophoblast : n. Koryon villüslarını iki tabaka halinde çevreleyen trofoblast7ın iç tabakası, Langhans hücre tabakası, sitotrofoblast.


dors : pref. Arka, sırt anlamına önek.


galactostasia : n. 1. Meme bezi ve kanallarda aşırı miktarda süt toplanması, memede süt stazı; 2. Süt salgılanmasının durması, sütün kesilmesi.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hysterography : n. Uterusun radyolojik olarak muayene edilmesi.


indurated : a. 1. Sertleşmiş; 2. Sert.


infecundity : n. Doğurma yeteneğinin olmayışı hali, kadın kısırlığı.


intestine : n. Barsak, intestinum.


mastoidalgia : n. Mastoid bölge ağrısı.


obsession : n. Daimi endişe, fikri sabit, musallat olma, obsessio.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


pachyderma : n. See: Pachydermia.


pectineal : a. 1. Tarak şeklinde, taraklı; 2. Tarak şekli gösteren oluşumla ilgili.


paraglobulin : n. Kan serumu ve diğervücut sıvılarında bulunan bir çeşit globülin.