Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalohematoma : n. see: Ceplalhaematoma.


chitin : n. biochem. Böcek kabuğunu oluşturan madde, kitin.


deicduation : n. Adet esnasında, kalınlaşmış endometrium'un adet kanalıyla dışarı atılması.


dimorphism : n. Birbirinden farklı iki şekil gösterme veya iki şekilde bulunabilme niteliği (Bir maddenin iki değişik kristal şekli göstermesi gibi).


dysrhythmia : n. Ritimbozukluğu, belli bir sıra ve düzen içinde gidişin bozulması.


flora : n. Belli bir vücut kısmında bulunan mikroplar.


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


galactosis : n. Süt oluşu.


gastroileitis : n. Mide ve ilyumun iltihabı.


heterocyclic : n. Halkasında karbon atomundan başka atom bulunan nesneler (pirol gibi), heterosiklik.


leptotrichia : n. Düz veya hafif eğri şekil gösteren gram-negatif bir bakteri cinsi.


lymphocystosis : n. Lenf ihtiva eden kist oluşumu, lenfosistoz.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


monilethrix : n. Saçların kırılması ve boncuklaşması ile belrien bir hastalık.


nail : n. tırnak.


normotensive : a.&n. 1. Normal tansiyonla vasıflı; 2. Normal tansiyonlu şahıs.


persecution : n. Eziyet, işkence.


polypoid : a. Polip şeklinde, polipsi.


posthetomy : n. Sünnet.


proctogenic : a. Makat veya rektumdan elde edilen