Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


dichloride : n. biochem. Başka bir elementle iki atom klordan mürekkep kimyasal bir madde, diklorür.


dysuric : a. Disüriye ait.


endometrectomy : Rahim mukozasının ameimlyatla çıkarılması, endometroktomi.


flooding : n. Rahim (uterus) kanaması, metroraji.


fundectomy : n. Bir organın dip kısmının ameliyatla çıkarılması, fundektomi.


hydrogymnastics : n. Sualtı cimnastiği (idmanı).


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


hypophosphite : n. biochem. Hipofosforik asidin herhangi bir tuzu, hipofosfit.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


leptopelvic : a. dar pelvisli.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


ovotestis : n. Bir bölümü ovaryum bir bölümü testis dokusu gösteren cinsiyet bezi.


papain : n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


patent : a. 1. İmtiyazlı, patentalı; 2. Açık (damar).


peripapillary : n. Papilla çevresined, papilla'yı çevreleyen.


phosphaturia, : n. İdrarda bol miktarda fosfat tuzlarının bulunması (bazan fosfat taşlarının oluşumuna da sebep olabilir), fosfatüri.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.


spelnocele : n. 1. Dalak tümörü; 2. Dalak fıtığı.