Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yaw nedir?

yaw : n. 1. Frambezi lezyonları (püstüllü, yaralı, mantarsı çıkıntılardan ibaret olup, amili treponema pertenue'dir); 2. (pl.) Verem dutu, frambezi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burn : n. Yanık, yanık yeri.


calcinosis : n. Vücudun yumuşak dokularında kalsiyum veya kalsiyum tuzlarının toplanması ile belirgin durum.


cytoplasm : n. Çekirdek dışında yer alan yaşayan hücre bölümü.


dermal, dermatic : a. Deriye ait, cildî.


disinfectant : n.&a. 1. Antiseptik madde; 2. Dezenfekte eden, antiseptik.


formaldehydogenic : a. biochem. Formaldehid yapan.


glucase : n. biochem. Bitkilerden çıkarılan ve nişastayı dekstroglükoza çeviren enzim, glükaz.


subendothelial : a. Endotelaltı, endotel altında bulunan.


hemagglutinin : n. biochem. Kırmızı yuvarları alütine ettiren aglütininler (bunlar cilde yabancı serum ve spesifik toksinler şırınga edildikten sonra meydana gelir).


incubator : n. İçi daima tabii vücut hararetini muhafaza eden ve vakitsiz doğmuş çocukları koymak için kullanılan kutu biçiminde bir cihaz.


Krabbe's Disease : n. Zeka anomalisi ile birlikte meydana gelen ve kalıtsal olarak iletilen dejeneratif bir hastalık.


leptocephalic, leptocephalous : a. Uzun ve dar kafalı.


luciferase : n. biochem. Lüsiferine tesir ederek ışık meydana getiren bir enzim, lusiferaz.


onychorrhexis : n. Tırnakların uzunlamasına kırılması veya çatlaması, onikoreksi.


pedobarometer : n. Bebeklerin ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


pneumomycosis : n. Akciğerlerin mantar enfeksiyonu.


postholith : n. Glans penis ile sünnet derisi arasında toplanan maddelerin sertleşmesi ile oluşan taş, sünnet derisi taşı.


quadrivalent : a. Dört değerlikli.


sadomasochistic : a. Sadizm ve mazohizmle vasıflı.


sapremic : a. 1. Sapremi ile ilgili; 2. Sapremi gösteren, sapremi ile belirgin.