Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

yato-bigo nedir?

yato-bigo : n. Japonyaya mahsus bir çeşit tularemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bougie : n. İğrilir uzun sonda, buji, vücudun tabii kanallarına tedavi maksadiyle konulan maden veya lastikten iki tarafı kapalı borular.


carbo : n. biochem. Odun kömürü, nebati veya hayvani kömür, karbon.


cavum : n. (pl. Cava). Boşluk, kovuk, oyuk, çukur.


deformation : n. Şeklini (biçimini) bozma, sakatlık.


embalmer : n. Tahnitçi.


fundusectomy : n. Mide fundusunun ameliyatla çıkarılması.


physician : n. Hekim, tabip, doktor.


hematherapy : n. Kanla karışık ter salgılanması, terin kanlı oluşu.


hypotelorism : n. İki organ arasındaki normal aralığın daralması, aradaki mesafenin ileri derecede azalması.


introjection : n. Bir şahsın, kendisini bir diğer kimse veya eşya ile bir olarak kabul etmesi şeklinde beliren psikolojik durum.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


nasolabial : a. Burun ve dudaklara ilgilendiren, bu iki oluşuma ait olan ait, burun-dudak.


pachydermatocele : n. 1. Deride kalınlaşmanın eşlik ettiği sarkık durum (Deri kıvrımlar halinde sarkma gösterir); 2. Belli bir deri bölgesinde çok sayıda nörofibrom'ların oluşması ile belirgin durum (Deride yumuşak dokuadn ibaret sallanan nodüller halinde kendisini gösterir).


pachymeter : n. Madde (cisim) lerin kalınlığını ölçme aleti, pakimetre.


pantophobia : n. See: panophobia.


paraphasia : n. Hafif afazi, parafazi.


polonium : n. Po sembolü ile bilinen atom no:84 ve atom ağırlığı: 210 olan kimyasal (Radyoaktif) element.


pyrometric(al) : a. Sıcaklık derecelerini ölçmeğeait.


rancidify : v. Ekşimek, bozulmak.