Bugün : 29 Nisan 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yato-bigo nedir?

yato-bigo : n. Japonyaya mahsus bir çeşit tularemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromoscope : n. Renkleri tanıma ve ayırma yeteneğini kontrolde kullanılan alet.


couching : n. Katarakt halinde lensin yer değiştirmesi.


dizygotic : a. 1. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot)'dan gelişen, dizigotik; 2. Birbirinden ayrı döllenmiş iki yumurta (zigot) ile ilgili.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


gastrotherapy : n. Mide hastalıklarının tedavisi.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


lactotherapy : n. Süt kürü, süt perhizi, laktoterapi.


grume : n. Pıhtı.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


hindbrain : n. See: Rlombencephalon.


infra-occlusion : n. Dişin, kapanma çizgisinin altına inmesi.


neuroanastomosis : n. İki sinir arasında anastomoz yapılması.


path(o)- : pref. Hastalık, marazi durum.


pathogenicity : n. Hastalık meydanag etirebilme yeteneği.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


post partum : adv. Doğumdan sonra, meydana gelen (daha çok odğuran üzerindeki olaylar içindir).


proband : n. Jenetik bir hastalıkta, bu hastalıkla malul bir ailenin veya neslin incelenmesine yol açan kişi (herediter bir hastalık serisinde rastlanılan ilk hasta).


property : n. Özellik, özgüllük, hususiyet, hassa.


revulsive : a. & n. Hastalığı vücudun bir kısmından diğer bir kısmına nakleden (ilaç), revülsif.


sigmoid : a. & n. 1. "C" veya "S" harfi (sigma) şeklinde, sigmamsı, sigmoides; 2. Kalın barsağın merkez parçası, sigmoid.