Bugün : 23 Ekim 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yato-bigo nedir?

yato-bigo : n. Japonyaya mahsus bir çeşit tularemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometer : n. Kalb atımlarının sayı ve ritmini devamlı olarak kaydeden alet.


dioptry : n. Bir merceğin ışığı kırma kudreti, diyopteri (odak noktası, merkezinden bir metre mesafede olan merceğin kırma kudreti birim olarak alınmıştır).


divarication : n. Ayrılma, bitişik olması gereken iki şeyin birbirinden uzaklaşması.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


escharotic : n. Kabuklanmaya sebep olan herhangi bir madde.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


gemmation : n. Tomurcuklanm, tomurcuklarla çoğalma.


glossodynia : n. See: glossalgia.


hepatostomy : n. Karaciğere kesit yapma, kesit yaparak karaciğeri açma.


hydrogen : n. biochem. H sembolü ile bilinen, atom no: 1. ve atom ağırlığı: 1.0080 olan kimyasal element, hidrojen.


hypochlorite : n. Hipoklorik asidin tuzlarına verilen isim.


immune : a. Bulaşıcı hastalıktan muaf (bağışık).


iodochlorhydroxyquin : n. biochem. Amipli dizanteride kullanılanl kahverengi bir toz (C9H5CIINO).


lecheroussness : n. Aşırı cinsel arzu gösterme hali, şehvet düşkünlüğü.


maieutics : n. Doğum bilgisi. See: Obstetrics.


neurology : n. Sinir bilgisi, sinirbilim, nevroloji, neurologia.


nutriment : n. 1. Gıda, yemek, besleme; 2. Besin maddesi.


omodynia : n. Omuz ağrısı.


perceive : v. 1. Farkına varmak, duyu organları aracılığıyla herhangi bir şeyin veya değişikliğin farkına varmak; 2. Anlamak, sezmek, idrak etmek.


petrolatum : n. Biochem. Saf vazelin, gaz tasfiye edildikten sonra kalan tortusundan çıkarılan idrokarbon parafini yağı, gazyağından çıkarılan bir merhem.