Bugün : 18 Ocak 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

yato-bigo nedir?

yato-bigo : n. Japonyaya mahsus bir çeşit tularemi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blotch : n. 1. Deride zuhur eden leke, çil; 2. Leke, çevresine oranla renk farkı gösteren bölge.


bromhidrosis : n. Terin pis kokuda oluşu, tiksindirici kokuda ter salgılanması.


carnose : a. 1. Etle ilgili; 2.Ete benzeyen, et gibi, et kıvamında.


diversification : n. Farklılaşma, değişme, değişiklik.


endocrinosis : n. İç salgı bezinin disfonksiyonu.


hydroa : n. See: hydroa aestivale.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


myalgia : n. Belli başlı bir bozukluk görüleksizin duyulan kas ağrısı, miyalji.


myasthenia : n. Kas zayıflığı, miyastein.


nymphectomy : n. Vulvadaki küçük dudaklar (labia minora) ın ameliyatla çıkarılması, nemfektomi.


onomatophobia : n. Bazı isim veya kelimeleri duymaktan ürküntü duyma, belli isim ve kelimelerden korkma, onomatofobi.


oothecitis : n. Yumurtalık iltihabı.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


orthoptics : n. Görme eksenlerinin düzeltilmesi bilimi.


Paget's disease : n. Osteitis deformans.


perimeter : n. 1. Herhangi bir cismin çevre uzunluğu; 2. Görüş alanının sınırlarını ölçmede kullanılan alet ,perimetre.


phlegmagogue : n. 1. Balgam söktürücü ilaç; 2. Kusturucu ilaç.


proamnion : n. Embriyonun yan ve ön kısımlarındaki area embryonalis'in uzun süre mezodermle örtülmeden kalan kısmı.


retinoblastoma : n. Retinag liyomu.


scintigram : n. İncelenen dokuda toplanan radyoaktif izotop'un çıkardığı gamma ışını taneciklerinin oluşturduğu görüntü, scan.