Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yard nedir?

yard : n. 1. Metrelik İngiliz ölçüsü, üç feet, yarda; 2. Penis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpectomy : a. El bileğini oluşturan kemiklerden biri veya birkaçının ameliyatla çıkarılması.


costectomy : n. Kaburganın ameliyatla çıkarılması, kostektomi.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


dermatoscopy : n. Cilt muayenesi, dermatoskopi.


dysthyroidism : n. Tiroid bezinin dengesiz çalışması, tiroid bezindeki görev bozukluğu sebebiyle meydana gelen patolojik durum.


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


fistular, fistulous : a. 1.Fistüle ait; 2. Fistüllü; 3.Fistülsü.


geomedicine : n. İklim ve çevre şartlarının insan sağlığı ve hastalıkların oluşması üzerine etkilerini inceleyen bilim dalı.


histaminemia : n. Kanda histamin bulunması, histaminemi.


hyperextension : n. Aşırı tevessü, aşırı ekstansiyon hareketi yapabilme.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


lumbricoid : a. 1. Solucana benzeyen, kurt şeklinde; 2. See: Ascaris lumbricoides.


magnum : a. Büyük veya geniş.


mesoglia : n. See: Oligodendroglia.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.


plication : n. 1. Kıvrım, kat; 2. Kıvrılma, katlanma; 3. Duvarlarında kıvrılar oluşturmak suretiyle organ hacmini küçültme ameliyatı.


relieve : v. Ağrı veya acıyı ortadan kaldırmak, rahatlatmak.


saprophyte : n. Organizmalar üzerinde yaşayan nebati asıllı mikroplar, saprofit, çürümüş organik maddelerle beslenen nebati organizma.