Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

yard nedir?

yard : n. 1. Metrelik İngiliz ölçüsü, üç feet, yarda; 2. Penis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoconstrictor : n. 1. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı; 2. Bronş ve bronşiyolleri daraltıcı ilaç.


decongestant : a. 1. Konjesyonu azaltıcı; 2. Konjesyonu azaltıcı veya giderici ilaç.


dermoid : a. Deriye ait olan, deriyi ilgilendiren, deriye benzeyen.


erythemogenic : a. Eritem meydana etiren, eritemojen.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


glucoside : n. biochem. Glükoz ve diğer bir maddenin (aglucone) birleşmesinden meydana gelen bileşim (otlarda bulunur).


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


hemomediastinum : n. See: Hematomediastinum.


heterometaplasia : n. Geliştiği kısmın normal yapısından farklı doku oluşması hali.


internuclear : a. 1. Nüvelerarası; 2. Retinanın nüveli tabakaları arasında bulunan.


intrarenal : a. Böbrek içi, böbrek içinde.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


luciferin : n. biochem. Lusiferaz tesiri altında ışık neşreden bir madde, lusiferin.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


masseuse : n. Masaj yapan kadın, masöz.


multilobar : a. Çok sayıda lobtan oluşmuş, çok lobul.


paleogenetic : a. Geçmişte olan.


periscopic : a. Geniş bir görme alanı temin eden.