Bugün : 24 Haziran 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

yard nedir?

yard : n. 1. Metrelik İngiliz ölçüsü, üç feet, yarda; 2. Penis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

electroscope : n. Bir cismin ihtiva ettiği elektriğin varlığı ile cinsini tayine mahsus alet, elektroskop.


empathy : n. Bir kimsenin kendisini başka birisi ile veya bu kimsenin davranıları ile yakın olarak görmesi.


enceplalitis : n. Beyin iltihabı, ensefalit.


erratic : a. 1. Düzensiz, kararsız, yer değiştiren; 2. Normal yolundan sapan, normal seyrinden uzaklaşan.


mia lid : Gözkapağı.


gonococcus : n. (pl. gonocci) Belsoğukluğu mikrobu, gonokok.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


halorthritis : n. Bütün eklemlerin iltihabı, genel eklem iltihabı.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


leptochymia : n. Vücut sıvılarının anormal şekilde azalması hali.


matter : n. 1. Madde, 2. Cerahat, irin.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


monocular : a. Tek gözlü, tek göze ait.


myogen : n. biochem. Kas plazmasında olan bir protein, miyojen.


myxedematous : n. Miksödeme ait, miksödemli.


normospermia : n. Meni içindeki spermatozoonların miktar, şekil ve hareket bakımından normal oluşu, normospermi.


observerscope : n. İki kişinin bir noktayı aynı anda muayene edebilmelerini sağlayan iki kollu bir endoskop.


phenylacetylurea : n. Toksik etkisi olmayan güçlü bir antikonvülsan.