Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

yard nedir?

yard : n. 1. Metrelik İngiliz ölçüsü, üç feet, yarda; 2. Penis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


chromoblastomycosis, : n. Bazı mantar türlerinin deri üzerinde meydana getirdiği renk değişimi gösteren siğile benzer oluşumlarla belirgin hastalık.


coretomy : n. İris'e kesit yapma


dispensing : n. Tarifine göre ilaç yapma veya hazırlama.


electromassage : n. 1. Elektrik akımı veren alet aracılığıyla yapılan masaj, elektrik masajı, 2. Elektrik tedavisiyle bir arada uygulanan masaj.


globulin (e) : n. biochem. Kandaki protein, globülin.


subintestinal : a. Kısmen barsaklara ait.


hematodyscrasia : n. Kanın bozuk hali, hematodiskrazi.


hypersensitization : n. Fazla duyarlık hali.


hypoglandular : a. Bez (hormon) faaliyetinin azalımı ile belirli.


imperfection : n. Kusur, eksiklik, yetersizlik.


irrigation : n. Yıkama, özel olarak barsak veya vaginanın yıkanması, irigasyon.


laterad : a. yana yöneli, yan yüze yakın, yana dönük.


magnum : a. Büyük veya geniş.


olfactometer : n. Burnun koku alma hassasiyet derecesini ölçme aleti, olfaktometre.


oppilative : a. 1. Tıkayıcı; 2. Peklik (inkıbaz) verici, kabzedici.


oscheolith : n. Skrotum yağbezleri taşı.


osteotabes : n. Çocuklarda görülen ve hücrelerin tahribi ile müterafık olan bir kemik iliği hastalığı.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.