Bugün : 25 Temmuz 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xyster nedir?

xyster : n. Kemiklerin üstünü kazımaya mahsus cerrah aleti, cerrahide kulanılan eğe şeklinde bir alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannabis indica : n. Hint keneviri, önceleri sinirsel bozukluklarda sedatif olarak kullanılan bir narkotik ilaç, marjuana haşiş.


channel : n. Tüp veya boru şeklindeki oluşumun içinden geçen yol, kanat, geçit.


cytoreticulum : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı içinde dağılmış, ona destek temin eden ince liflerin oluşturduğ ağ.


down : a. Fetüs derisinin büyük kısmını 4. gebelik ayından itibaren örten ince tüylerin oluşturduğu örtü, lanugo.


dysmegalopsia : n. Cisimleri olduğundan daha büyük algılamakla belirgin görme bozukluğu.


hircus : n. (pl. hirci). 1. Koltukaltı kılı, barbula hirci; 2. Koltukaltı kokusu; 3. Kulak tragusu; 4. Kulak kılı, barbula tragi.


isodynamic : a. Aynı miktarda enerjiye sahip, vücutta yandığı zaman eşit miktarda enerji veren (gıda maddesi hakkınad).


lying-in period : n. Doğum sona erdikten soraki ilk 10 günü kapsayan erken devre.


neuromuscular : a. Sinir ve kaslara ait.


normotonia : n. Kas tonüsünün normal oluşu.


oligocythemia : n. 1. Kanın hücresel elementlerinin azalması, oligositemi; 2. Kanda alyuvar yokluğu.


oothecopathy : n. Herhangi bir yumurtalık hastalığı.


packer : n. Bir boşluğa tampon koymaya yarayan alet.


parotidic : a. Parotise ait, parotidcus, Ductus parotidicus stenonis.


parovarium : n. See: Epoophoron.


phospholipidemia : n. Kanda fosfolipid artışı.


picric acid : n. biochem. Pikrik asit, boyacılıkta veya patlayıcı maddeleri yapmakta kullanılan asit pikrik, trinitrofenol.


pneumopleuritis : n. Akciğer plevra iltihabı.


polyplasmia : n. Kanın sıvı kısmı (plazma)'nın aşırı artışı, kan plazmasının artımı, poliplazmi.


premenarchal : a. İlk adet (menarch) öncesi.