Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xyster nedir?

xyster : n. Kemiklerin üstünü kazımaya mahsus cerrah aleti, cerrahide kulanılan eğe şeklinde bir alet.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceruloplasmin : Bakırdan zengin plazma proteini, alfa globulin (Plazma bakırının büyük kısmı bu protein aracılığıyla dokulara iletilir).


chorioblastosis : n. Koryon vilüslarının aşırı gelişemsi.


directoscope : n. Larenks'i muayenede kullanılan bir alet.


endophthalmitis : n. Gözün iç dokularının iltihabı, endoftalmit


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


hepatogenic : a. Karaciğerden hasıl olan, karaciğerde meydana gelen, hepatojenik.


interior : a. 1. İç, dahili; 2. İç tarafta, içte.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


heterointoxication : n. Vücuda dışradan giren toksik nitelikte maddeler sebebiyle gelişen zehirlenme, dış kaynaklı zehirlenme.


hyperkalemia : n. kanda potasyum imktarının aşırı derecede artışı, kan potasyumunun yükselişi, hiperkalemi.


hypnogenetic : a. Uyutucu.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


medicolegal : a. Adli tıbba ait.


merozite : n. Sıtmalı kanında schizont'un bölünmesinden oluşan gen hücrelerden her biri, genç sıtma paraziti.


mononeural : a. Tek sinirli.


necroscopy : n. See: autopsy.


osteogeny : n. See: Osteogenesis.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.


physostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir alkaloid.


proctosigmoidectomy : n. Rektum ve sigmoidi çıkarma ameliyesi.