Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xysma nedir?

xysma : n. İshalde görülen zara benzer madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorodyne : n. Meyan kökü, şeker pekmezi ve sirop simple içinde karıştırılmış durumda olan morfin, eter ve kloroform çözeltisi.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


dismemberment : n. Kolun veya bacağın kesilip çıkarılması.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


fibrinogenopenia : n. Kanda fibrinojen miktarının azalması.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


gyrous : a. See: Gyrose.


hectoliter : n. Yüz litre, 26.42 galon, hektolitre.


hydrodiuresis : n. Düşük yoğunlukta bol idrar çıkışı, hidrodiürez.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


melanosis : n. 1. Dokularda fazla renk maddesi toplanması, derinin koyu renge boyanması, melanoz; 2. Kara kanser.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


osteosarcoma : n. Kemik sarkomu, kemki dokusu ihtiva eden sarkom.


pancreectomy : n. Pankreas'ın kısmen veya tamamen çıkarılması.


parosmia : n. Koku alma duyusunun bozulması.


periocular. : a. Göz çevresine, gözü çereleyen.


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


polyneural : a. Birçok (çeşitli) sinirlere ait, polinevral.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.