Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xysma nedir?

xysma : n. İshalde görülen zara benzer madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dacryocystitis : n. Gözyaşı kesesi iltihabı, dakriyosistit.


ethereal : a. biochem. Etere ait, eterik, eteri havi, etere benzer.


extreme : Uç, son en uçta veya en sonda olan.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


goecherman regime : n. Psoriasis tedavisind uygulanan bir yöntem.


haloid : a. & n. biochem. a) Tuza benzer tuz nev'inden. b) Birkaç çeşit kimyasal tuz.


insulator : n.Elektrik veya ısıyı iletmeyen madde,izolatör.


leukopoiesis : n. Lökosit oluşumu, lökositlerin meydana gelmei.


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


macrobrachia : n. Kolların aşırı uzun ve iri oluşu.


metabasis : n. 1. Tedavi değişikliği tedavi tarzını değiştirme; 2. Hastalık veya yer değişmesi.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


mortal : a. 1. Öldürücü; 2. Ölümlü, fani.


myelocytosis : n. Kanda miyelositlerin çoğalması, miyelodiyastaz.


nematospermia : n. Spermatozoonların, normale oranla uzun kuyruk taşımaları hali.


neurotic : a. & n. 1. Sinire ait, 2. Sinirlere tesir eden ilaç; 3. Sinir hastalığı olan kimse, sinir hastası.


paralgesia, par(a)esthesia : n. Uyuşma, karıncalanma, paraljezi (parestezi).


proinsulin : n. İnsülin öncüsü bileşik.


pyridine : n. biochem. Katrandan elde edilen antiseptik bir madde (C5H5N)


redislocation : n. Bir organ veya parçanın normal durumuna getirilişini takiben yeniden yerinden kayma veya çıkma göstermesi, redislokasyon.