Bugün : 21 Eylül 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xysma nedir?

xysma : n. İshalde görülen zara benzer madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrectomy : n. Kıkırdağın ameliyatla çıkarılması.


circumvallate : a. Dil papilla'larında olduğu gibi, çevresinde yüksekçe bir halka bulunan.


coprolith : n. Barsakta bir kısım dışkının sertleşmesi sonucu oluşan kitle, feçes taşı.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


fever : n. Ateş, hararet, sıcaklık, humma, fiyevr, febris.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


groove : n. oluk.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


monathetosis : n. Vücudun bir kısmının atetozu, tek taraflı adetoz.


myxosarcoma : n. Miksomla karışık sarkom tümörü.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


neurosplanchnic : a. Otonom sinir sisteimnden iç organlara giden sinirlerle ilgili, nörosplanknik.


pathophoresis : n. Hastalık nakli.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


phosphoprotein : n. Fosforik asit ve protein bileşiminden oluşan madde, fosfoprotein (casein v.s. gibi).


polychromatophil : n. Birçok çeşit boyalarla boyanabilen element.


prothipendyl : n. Antistaminik, anti-emetik ve spazmolitik etkileri olan bir madde.


pygal : a. İlyeye (kabaete) ait, pigal.