Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xysma nedir?

xysma : n. İshalde görülen zara benzer madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candidiasis : n. Candida türüne mensup mantarların sebeb olduğu hastalık.


chemism : n. biochem. Kimyasal faaliyet.


dura mater : n. Beynin ve omuriliğin en dış zarı, sertzar.


fiber, fibre : n. İplik şeklinde ince uzun oluşum, lif (sinir veya kas lifi).


fibrocaseous : n. Fibröz doku ile kaplanan yumuşak peynri kıvamındaki doku.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


physic : n. 1. Tıp, hekimlik; 2. Dahilden verilne ilaç; 3. Müshil; 4. (pl.) Fizik.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


vacoular : a. 1. Vaküole ait; 2. Vaküollü.


hemodialysis : n. Bir dializ işlemi aracılığıyla, kandaki ıtrah maddelerinin alınması ve yerine, eksik olan gerekli maddelerin verilmes,i hemodiyaliz.


ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


marrow : n. İlik, medulla.


menouria : n. Adet esnasında, uterus ile mesane arasındaki fistül sebebiyle idrarın kanlı gelişi.


mount : n.&v. 1. Avuç içindeki lop etlerden biri; 2. Mikroskopla bakılacak şeyi içinde tutan cam levhacıklar, lam ve lamel; 3. Lamları mikroskopta incelenebilir hale getirmek.


mucilage : n. 1. Zamk; 2. Bitkilerden sızan yapışkan sıvı.


neuranagenesis : n. Sinirsel dokunun yeniden gelişmesi, harabiyete uğrayan sinir dokusunun kendisini yenilemesi.


proctodynia : n. Rektum ağrısı.


stoma : n. (pl. stomata or stomas). Menfez, ağır, açıklık, delik.


synkinesis : n. Vücudun bir tarafında bir refleks hareket meydana gelirken, başka bir tarafta da buna bağlı iradesiz bir hareketin olması.