Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xylotherapy nedir?

xylotherapy : n. Vücuda bazı tahta parçalarının tatbik ederek yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystolith : n. mesane taşı.


dictyoma : n. Kirpiksi cisim (korpus siliyare)'den gelişen bir tümör.


diphtheria : n. Difteri, kuşpalazı.


Draft : n. 1. Bir defada içilen sıvı ilaç miktarı; 2. Hava cereyanı, hava akımı.


dualism : n. 1. İnsanın ruh ve beden olmak üzere, yapı bakımından farklı ve bağımsız iki özden oluştuğu görüşü, ikilik teorisi; 2. Kan hücrelerinin lenfatik sistem ve kemik iliği olmak üzere iki yerden kaynaklandığı görüşü.


epizoicide : n. Epizoidleri yok eden bir faktör, epizoisit.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


heterogeneous : a. 1. Ayrı cinsten, ayrı soydan; 2.Vücuddan kaynak almayan, heterojen.


hypergalactia : n. süt ifrazında fazlalık, hipergalaksi.


internuncial : a. Vücudun farklı kısımlarını birbirine bağlayan (sinirler).


lipiduria : n. İdrarda yağ damlacıkları bulunuşu.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


lutetium : n. biochem. Lu sembolü ile bilinen, atom no: 71 ve atom ağırlığı: 174.99 olan kimyasal element.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


molilalia : n. Herhagni bir çeşit konuşma bozukluğu.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.


periungual : a. Tırnak çevresinde, tırnağı çevreleyen.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.