Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xylotherapy nedir?

xylotherapy : n. Vücuda bazı tahta parçalarının tatbik ederek yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

denudation : Bir kısmın soyulması veya çıplaklaştırılması.


emedullate : v. İlikten mahrum etmek, iliksizleştirmek.


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


galactopexy : n. karaciğerin galaktozu bünyesinde tesbit etme hassası.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


gastroepiploic : a. Mide ve epiplona ait.


gonalgia : n. diz ağrısı (romatizması).


guanethidine : n. Hipotansif etkili bir sempatik bloker.


hypermetropic : a. 1. Hipermetropi ile iligili; 2. Hipermetropi gösteren.


loxotic : na. Meyilli, eğik, eğri, mail.


macrocephalus : n. Anormal derecede iri başa sahip fetüs.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


necr (o) : pref. Ölüm.


pharynolith : n. Yutak taşı.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


procarbazine : n. Hodgkin hastalığında kullanılan ve azot hardal grubuna dahil olan bir ilaç.


spermatophia : n. Sperma anomalisi, spermatopati.


spheroma : n. Küresel tümör.


spirillicidal : a. Spirilleri yokeden.


spondylizema : n. Bir omurun harabiyeti sebebiyle, üstündeki omurun çökmesi.