Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xylotherapy nedir?

xylotherapy : n. Vücuda bazı tahta parçalarının tatbik ederek yapılan tedavi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boride : n. biochem. İçinde bor bulunan bir bileşim.


bunch : n. Salkım, demet, deste.


cholate : n. biochem. Kolik asit tuzu, kolat


cisterna : n. Bir vücut sıvısı için depo ödevini gören kapılı boşluk.


dentin(e) : n. Dişin oluştuğu asıl madde.


dermatatrophia : n. Deri atrofisi. dermatit.


erection : n. Dikilme, intaz: Penisin kavernöz cisimlere kan dolması ile sertleşmesi, ereksiyon.


esophagomycosis : n. Mantarların sebep olduğu yemek borusu hastalığı.


E.S.R. : n. "erytrocyt sedimentation rate, alyuvar sedimentasyon değeri" deyim için kullanılan kısaltma.


phylaxis : n. Vücudun enfeksiyona karşı korunması, filaksi.


hemilaryngectomy : n. Larenksin kısmen ameliyatla çıkarılması.


infraspinous : a. Diken şeklinde bir çıkıntının altında yer alan.


interstice : n. 1. Ara, aralık, açıklık; 2. Yarık, çatlak.


laminotomy : n. Omur laminasının enine kesilmesi, laminotomi.


macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


misandry : n. İnsanlardan nefret etme, insan düşmanlığı.


orbitotomy : n. Gözçukuru ameliyatı, orbitotomi.


procteurynter : n. Makadı genişletmeğe yarayan alet.


rhinocoele : n. Beyinde koku alma lobunun karıncığı, rinosel.