Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xylosuria nedir?

xylosuria : n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharon : n. Göz kapağı.


carbuncle, : n. 1. Kötü çıban, şirpençe; 2. Burun sivilcesi.


mia pit : (hole), Göz çukuru (yuvası).


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


heptad : n. biochem. Yedi atom hidrojene muadil bir atom, yedi kıymetli bir atom.


gypsum : n. biochem. Kalsiyum sülfat (CaSO4).


hydriatric : a. Su tedavisiyle ilgili.


hyperemia : n. Kan hücumu, hiperemi.


hypogalactia : n. Süt salgılanmasında azalma.


inalimental : a. Besleyici olmayan.


infecund : a. Doğurma yeteneği taşımayan, kısır, steril.


juxtaspinal : a. Omurgaya yakın.


metropathia : n. Uterus bozukluğu, rahim hastalığı, metropati.


nudism : n. Çıplak halde dolaşıma itiyadı veya merakı, nüdizm.


pathomorphosis : n. Salgından salgılan bir hasatlığın karakterinin değişmesi, patomorfoz.


periost. : n. See: periosteum.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


porito : n. (pl. portiones). Parça, bölüm, kısım (See: Part).


predisposing : a. Hazırlayan, istidatlı kılan.