Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xylosuria nedir?

xylosuria : n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calory : n. biochem. 1. 1 gr. suyu bir derece ısımak için kullanılan ısı; 2. Yandığı zaman 1 gr. protein 4,1 şeker 41,1-1 gr. yağ 9,3 K verir, kalori.


bismuthosis : n. Bizmut'un organizma tarafından emilmesi sonucu hasıl olan zehirlenme, bizmut zehirlenmesi.


cecal : a. & 1. Çekum'la ilgili, çekum'a ait; 2. Ucu kapalı sonlanan, kör kese halinde sonlanan.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


excavator : n. 1. Nekrotik dokuları kazımada kullanılan kasık şeklinde cerrahi aleti; 2. Dişte çürümüş kısmı kazıyıp çıkarma ve dolgu için temiz boşluk oluşturmada kullanılan dişçi aleti.


fertility : n. 1. Gelişme yeteneği, doğurma yeteneği, doğurabilme; 2. Mümbitlik, verimlilik.


floor : n. Herhangi bir boşluğun tabanını oluşturan kısım, zemin, döşeme, taban.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


ganglionic : a. Gangliyona ait, gangliyonik.


glicogenosis : n. Gierke hastalığı, glikojenoz.


uviometer : n. Ultraviyole dalgaları ölçen alet, üviometre.


hyperacidity : n. hiperaksidite, aşırı asitlilik.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


incoherent : a. Tutarsız, birbiriyle ilişkisiz, saçma.


lymphogenic : a. See: Lymphogenous.


mannityl hexanitrate : n. Uzun etkili bir damar genişletici.


menorrhoea : n. Aybaşı (adet) tutukluğu, menostaz.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


obliquity : n. Eğiklik, meyil.


pancrealgia : n. Pankreas ağrısı.