Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xylosuria nedir?

xylosuria : n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroid : n. Gözün damar tabakasının arka parçası, koriyoid.


corticosuprarenoma : n. böbrek üstü korteksinden kaynaklanan ur.


cremnophobia : n. Uçurum ve benzeri sarp yerlerden aşırı korkma.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


epiglottidis : n. Epiglotis'in iltihabı


flux : v.&n. 1. Akıntı vermek, ishal vermek; 2. Seyelan, akım, akı, akış, cereyan; 3. Erime, eritic madde.


gametocide : n. Sıtma parazitlerini öldüren ilaç.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


gravida : n. Gebe kadın.


heberden's nodes : n. Birçok artrit çeşidinde, son falangeal eklemlerde meydana gelen küçük kemiksi şişlikler.


ileectomy : n. İleumun ameliyatla çıkarılması, ilyektomi.


keracele : n. Sert tümör.


lax : n. Gergin olmayan, gevşek, sarkık.


malleation : n. El kaslarında seğirme ve spastik kasılmalarla belrigin durum.


micro- : pref. Küçük, ufak.


odontoloxia : n. Dişlerin intizamsızlığı, çarpık dişlilik, odontoloksi.


osteosis : n. Osteoz: 1. Kemik dokusunun gelişimi, kemik oluşumu; 2. Kemikte tümör oluşumu.


otonecrectomy : n. Kulaktan nekrozlu dokuların ameliyatla çıkarılması.


paragraphia : n. Yazarken sözcükleri yerinde kullanamama, istenilen anlamı verecek sözcükleri seçememe sebebiyle düşündüğünü yazı halinde ifade edememe.


parainfluenza virus : n. Akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan bir virus.