Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xylosuria nedir?

xylosuria : n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachyfacial : a. Kısa ve geniş yüzlü, brakifasyal.


cardioinhibitory : a. Kalb çalışmasını yavaşlatan veya durduran.


electrocoagulation : n. yüksek frekanslı ceryanla dokuların bazı kısımlarının pıhtılaştırılması.


erective : a. Kaldırıcı, dikleştirici.


hyponychial : a. Tırnak altında.


incus : n. Örs (kemik).


intraprotoplasmic : a. Protoplazma içi, protoplazma içinde.


iridorrhexis : n. İris yırtılması.


jejunum : n. Duodenumdan sonra gelen ince barsak bölümü,boşbarsak, jejunum.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


laqueus : n. bağ, kuşak, şerit, kiriş, tel.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


nephrolytic : a. Böbrek dokusunu eritici.


ophthalmic : a. Göze ait, oftalmik, ophthalmicus.


osphyarthrosis : n. Kalça eklemi iltihabı.


palatomaxillary : a. Damak ve üst çene kemiği (maxilla) ile ilgili.


perinephric : a. Böbreği saran, perinefrik.


pilula : n. Küçük yuvarlak ilaç, hap.


platinode : n. Bir elektrik bataryasında toplayıcı safiha.


polyphrasia : n. Marazi çok ve çabuk konuşma hali, polifrazi.