Bugün : 30 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xylosuria nedir?

xylosuria : n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxis : n. 1. Canlı organizmaların sistematik olarak sınıflandırılması; 2. Canlı organizmaların gösterdiği seçme ve ayırma gücü.


blend : n. Karışım.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


dioptrics : n. Işınların mercek tarafından kırılması ve kırılan ışınları konu alan bilim dalı.


dysgalactia : n. Lohusalık devresinde meme bezlerindne yetersiz veya dengesiz süt salgılanması, memelerden yetersiz süt gelişi.


endosmosis : n. Dışardan içeriye doğru seyreden osmoz, dıştan içe geçişme, endosmoz (hücre içine osmoz gibi).


endothelium : n. Damarların iç zarı (tabakası), endotel(yum).


fistula : n. Deri yüzeyi ile vücut boşlukları arasındaki anormal kanallar, fistül.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hypospadia : n. Erkeklerde uretranın, penis alt yüzeyine açılması şeklinde kendini gösteren konjenital bir anomali, hipospadya.


infraplacement : n. Bir dişin normal yerinden aşağıya yerleşmesi.


irid- : pref. İris anlamına önek.


kernig's sign : n. Kalça fleksiyon haline getirildiğinde diz ekleminin düz duruma kosulamaması.


mad : a. Deli.


odontoscope : n. Dişleri muayeneye yarayan ayna, diş aynası, odontoskop.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


paranucleus : n. Hücre sitoplazmasında, bazan çekirdek yakınında görülen küçük cisimcik.


polycyte : n. Parçalı çekirdeğe sahip lökosit.