Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xylosuria nedir?

xylosuria : n. İdrarda ksiloz bulunması, ksilosüri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cadula block : n. See: Epidural.


dystrophy : n. Beslenmede bozukluk, distrofi, distrophia.


ecbolic : a. 1. Bir maddenin dışarı atılamsını uyaran, özellikle fetüs'ün doğumunu hızlandıran; 2. Uyarıcı madde (ilaç), özellikle doğumu hızlandıran veya düşüğe sebep olan ilaç.


frenotomy : n. Gemi kesme ameliyesi, gem ameliyatı, frenotomi.


greffotome : n. Deri veya doku grefi almada kullanılan özel bistüri.


indiference : n. 1.Belli bir yöne eğilim göstermeme hali, yansızlık; 2. Hissizlik, duygusuzluk, kayıtsızlık.


irreparable : a. Onarımı mümkün olmayan, düzeltilmesi imkansız.


lipophrenia : n. Zihni iktidarsızlık, akıl yitimi, zekasızlık, lipofeni.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


mirror : n. Ayna.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


orrhoimmunity : n. Pasif bağışıklık.


palmitin : n. Palmitik asit'in gliserin ile oluşturduğu bileşik, alitin (Hayvansal ve bitkisel yağlardan elde edilir).


paravertebral : a. 1. Vertebra (omur) yakınında, omur'a bitişik; 2. Columna vertebralis (omurga) yakınında, omurga'ya bitişik.


peritoneoscopy : n. Periton muayenesi, peritonu görerek muayen etme.


perivasculitis : n. Damarkını iltihabı.


perobrachius : n. Kol ve bacakları şekil bozukluğu arzeden fetüs.


phacoglaucoma : n. Göz merceğini ilgilendiren glokom.


protoporphyria : n. Protoporfirin artışı, eritrositlerde, dışkıda ve idrarda fazla miktarda protoporfirin bulunuşu ile belirgin patolojik durum, protoporfiri.