Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xylose nedir?

xylose : n. biochem. Akgürgen ağacından ve Hint kenevirinden çıkarılan bir şeker, ksiloz (C5H10O5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calorimeter : n. biochem. Isı miktarını ölçme cihazı, ısı ölçer, kalorimetre.


chemical : a. & n. biochem. a) Kimyevi, kimyasal; b) Kimyasal maddeler, ecza.


contortion : n. Burulu olma, burma, burulma, contortus.


cycloplegia : n. Gözdeki m.ciliaris'in felci.


cytostasis : n. Hücre gelişmesinin durdurulması veya engellenmesi.


equilibrium : n. Denge, muvazene.


teratospermia : n. Meni içinde şekil bozukluğu gösteren spermatozoonların bulunuşu hali, teratospermi.


homo : pref. Benzer aynı.


hypoglycogenolysis : n. Glikojen'in yetersiz şekilde glükoz'a yıkılması.


igniextirpation : n. Hasta doku veya patolojik oluşumun elektrikli bistüri ile keilerek çıkarılması.


ischiomenia : n. Adetin kesilmesi, adet görmenin ortadan kalkamsı.


labioplacement : n. Bir dişin dudağa doğru düşmesi.


lymphoma : n. Lenfoid dokudan başlangıcını almış ur, lenfom, adeni.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


omphalorrhexis : n. Göbek yırtılması, omfaloreksi.


oscheo- : pref. See: osche-.


osteofibroma : n. Kemik ve bağ okusu tümörü, osteofibrom.


phlebitic : a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Flebit gösteren.


psychodroma : n. Grup halinde uygulanan bir çeşit psikoterapi yöntemi.


psychosomimetic : n. pl. Psikoza benzer semptomların meydana gelmesine sebep olan ilaçlar.