Bugün : 27 Nisan 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xylose nedir?

xylose : n. biochem. Akgürgen ağacından ve Hint kenevirinden çıkarılan bir şeker, ksiloz (C5H10O5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caloripuncture : n. Dokuya yüksek ısıya sahip iğne batırarak yapılan koterizasyon.


cardiosphygmograph : n. Kalb ve nabız atımlarını çizelge halinde kaydeden alet.


catacrotism : n. Nabzın inen dalında görülen yükselmeler.


catalyze : v. biochem. Kolaylaştırmak, katalize etmek, katalizlemek.


cirrhogenous : a. Siroz gelişmesine sebep olan, siroz yapan.


dacryohemorrhea : n. Gözyaşı bezlerinden kanla karışık akıntı gelmesi, gözyaşının kanlı gelişi.


desternalization : n. Göğüs kemiği (sternum)'ni kaburga kıkırdaklarından ayırma.


egocentric : a. 1. Çevresini kendi etrafında döner gibi gören; 2. Bütün fikirlerin kendi üzerine çevrildiğini zanneden.


electrocardiograph : n. Elektrokardiyogramı kaydeden cihaz, elektrokardiyograf.


electrocautery : n. Dokuyu elektrikle yakma, elektrokoter.


submucosa : n. Mukozaaltı gözeli dokusu.


hormone : n. Adrenalin ve insulin gibi kana karışarak bazı organları harekte getiren dahili guddelerin (iç salgı bezlerinin) ifrazatı, hormon.


isogneesis : n.Gelişimde benzerlik (ayniyet), gelişim eşitliği, izojenez.


koniology : n. Çeşitli tozları ve insan vücudu üzerine etkilerini konu alan bilim dalı.


lymphostasis : n. Lenf akımının durması veya durdurulması, lenfostaz.


mediate : a. 1. Dolayısiyle; 2. Mutavassıt.


medullary : a. İliğe ait, medullaris.


osmometer : n. 1. Osmometre: Koklama duyusunu muayeneye yarayan cihaz; 2. Ozmos kuvvetini ölçen alet.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


quadriceps : a. &n. Dörtbaşlı (kas).