Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xylose nedir?

xylose : n. biochem. Akgürgen ağacından ve Hint kenevirinden çıkarılan bir şeker, ksiloz (C5H10O5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorophenothane : n. biochem. Ensektisid olarak kullanılan bir DDT türvvi.


dermovaccine : n. Virüs aşılayarak oluşturulan deri lezyonundan hazırlanan aşı.


epispastic : n. Tahriş edici madde.


eusol : n. Kalsiyum klorür ve asit borik'ten hazırlanan antiseptik bir çözelti.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


hepatography : n. 1. Karaciğer radyografisi; 2. Karaciğer hakkında yazılmış eser, hepatografi.


im : pref. Olumsuzluk (eksiklik, yetersizlik, bozukluk, olmayış v.s.) anlamına önek.


intermeningeal : a. Meninkslerarası.


introspection : n. Kend idüşünce ve hislerini inceleme, iç gözlem.


lingual : a. Dile ait, dilsel, lingualis.


mesoneuritis : n. 1. Sinir maddesinin iltihabı; 2. Sinir lenfatiklerinin iltihabı, mezonevrit.


neuro-induction : n. Zihni telkin.


nodus : n. (pl. Nodi). See: Node.


pelotherapy : n. Hastalığın, vücuda dıştan çamur uygulanması veya çamur banyosu ile tedavisi, çamur tedavisi.


perineovaginal : a. Perine ve vagina ile ilgili.


phobophobia : n. Herhangi bir şeye karşı kendisinde korku gelişmesinden aşırı korkma, fobi kazanmaktan korkma, fobofobi.


posthypnotic : a. Hipnotizma sonu, hipnotizma'yı izleyen.


quack : n. Şarlatan doktor.


sonne dysentery : n. Shigella sonnei tarafından meydana getirilen absilli dizanteri.