Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xylose nedir?

xylose : n. biochem. Akgürgen ağacından ve Hint kenevirinden çıkarılan bir şeker, ksiloz (C5H10O5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chlorosis : n. Genç kadınlarda kansızlıktan ileri gelen bir hastalık (cilt yeşilimsi renk alır).


entomology : n. Zooloji biliminin böcekler dalı, entomoloji.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


etiology : n. Hastalık sebeplerini inceleyen bilim dalı, etyoloji.


fibromatogenic : a. Fibrom meydana getiren, fibromatojen.


fix : v. 1. biochem. Katılaş(tır)mak; 2. Sabitleştirmek.


globe : n. Küre, yuvar, globus.


hyperoxia : n. dokularda oksijen fazlalığı.


hypsicephaly : n. See: Acrocephally.


iatric : a. 1. Tıbbi; 2. Hekimlere veya hekimliğe ait.


leptocytosis : n. Kanda leptosit bulunması, leptositoz.


lipiodol : n. Haşhas tohumu yağına %40 oranında iyot karıştırılmasıyla hazırlanmış, radyografide radyoopak madde olarak kullanılan koyu kıvamda müstahzar ilaç.


lyse : v. 1.Eritmek, yapısını çözmek, parçalamak; 2.Erimek, çözülmek, parçalanmak.


melanonychia : n. Siyah tırnaklılık, tırnağın siyah olması hali.


myoglobulinemia : n. Kanda miyoglobulin bulunuşu.


orf : n. Bulaşıcı ecthyma, koyunlardan insanlara geçebilen ve ülserasyonlara sebep olan bir hastalık.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


prepotency : n. Özgürlüğüne kendi özelliğini geçirme yeteneği.


quintipara : n. Beş defa doğum yapan kadın.


spermiogram : n. Sperma sıvısındaki muhtelif hücrelerin dağılım formülü.