Bugün : 23 Şubat 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xylose nedir?

xylose : n. biochem. Akgürgen ağacından ve Hint kenevirinden çıkarılan bir şeker, ksiloz (C5H10O5).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioaccelerator : a.&n. 1. Kalb çalışmasını hızlandıran; 2. Kalb çalışmasını hızlandırıcı madde (İlaç v.s.).


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


clarification : n. 1. Bulanık sıvıyı, pisliğini alarak berrak hale getirme, arıtma, tasfiye etme; 2. Aydınlatma, açıklığa kavuşturma, açıklama.


diabetic : a.&n. 1. Şeker hastalığına ait; 2. Şeker hastası, diyabetik.


edeology : n. Üretim (jenital) organlnarı bilgisi.


ferricyanide : n. biochem. Üç değerli (FeCN6) radikaline sahi olan kimyasal bileşim.


gonadectomy : n. Gonadların ameliyatla çıkarılması.


gran : pref. Tane, tanecik anlamına önek.


physiogenic : a. 1. Fizyolojik faaliyetle ilgili; 2. Fizyolojik faaliyete bağlı, fizyolojik faaliyetin sebep olduğu.


subinguinal : a. Kasık altında bulunan kasıkaltı, kasıkaltına ait, subinguinalis.


gynandromorph : n. Jinandromorfizm gösteren kişi.


ideophrenic : a. Fikir ve düşüncelerde anormallik gösteren, sapık fikirlerle belirgin.


inhume : v. biochem. Muayyen bir sıcaklıkta kalması için sıcak toprağa gömmek.


intrad : adv. İçte, içerde.


neolallia : n. Yeni uydurulmuş kelimeleri sık kullanma ile belirgin konuşma, neolali.


olecranal : a. Olekrana ait.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


prelimbic : a. Kenarın önünde bulunan.


preparation : n. 1. Hazırlama, hazır hale getirme; 2. Hazırlanmış ilaç, belli bir formüle göre yapılmış ilaç; 3. Mikroskopik muayene için hazırlanmış oduk örneği, fiksatif eriyik içinde muhafaza edilen organ veya doku, preparat.