Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xylol nedir?

xylol : n. See: Xylene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

costiveness : n. Kabız, inkibaz.


density : n. Kesafet, yoğunluk, dansite.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


erythrolysin : n. biochem. Eritrositleri eriten bir madde, eritrolizin.


tentacle : n. Kamçı.


hepatectomy : n. Karaciğerin kısmen ameliyatla çıkarılması, hepatektomi.


loxotomy : n. Eğik ampütasyon.


parthenogenetic : a. Partenogenez şeklinde üreme gösteren.


pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.


periclasis : n. Ezilme sonucu meydana gelmiş, ufak parçalardan ibaret kırık, ezilmiş kırık.


purinase : n. Pürin'i parçalayıcı enzim, pürinaz.


sarcologist : n. Sarkoloji mütehassısı, sarkolog.


saucerization : n. Hafif depresyon oluşumu.


self-differentiation : n. Bri organ veya oluşumun dış etkilere tabi olmaksızın, kendine has şekilde farklılaşarak gelişmesi.


seroscopy : n. Serumun teşhis için incelenmesi.


sphygmoid : a. Nabız şeklinde, nabız gibi.


stationary : a. Olduğu vaziyette kalan, ilerleme veya gerileme göstermeyen, stasyoner.


steatorrhea : n. Dışkıda yağ fazlalığı, yağlı dışkı.


stoamchic : a.&n. 1. Mideye ait, midevi; 2. Mideyi kuvvetlendirici ilaç.


synesthesia : n. Esas duyuya refakat eden ikinci duyu, sinestezi.