Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xylol nedir?

xylol : n. See: Xylene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comminuted : a. Parçalanmış.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


delivery : n. Doğum.


dispensary : n. Dispanser.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


enteritis : n. Barsak iltihabı, Enterokolit, enterit.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


hemocytopoiesis : n. Kan hücrelerinin oluşumu.


heterolytic : a. 1. Heteroliz veya heterolizin ile ilgili; 2. Heteroliz veya heterolizin'in sebep olduğu.


hypomagnesemia : n. Kandaki magnezyum seviyesinin azalması.


odontoschism : n. Diş çatlaması.


osmoceptor : n. Koku reseptörü.


paraphia : n. Dokunma duyusu bozukluğu, parafi.


per secundan intentionem : Bir yaranın iki dudağının ancak granülasyon dokusunun aracılığı ile kaynayıp iyileşmesi.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


polyleptic : a. Müteakip hecmeler ve düzelmelerle seyreden (hastalık).


protozoan : n. 1. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma, protozoon; 2. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgiili.


sulcal : a. 1. Oluk (sulcus) ile ilgili; 2. Oluk niteliğinde, oluğa benezyen.


symphysiorraphy : n. Bölünmüş bir semfizin dikilmesi.