Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xylol nedir?

xylol : n. See: Xylene.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


carcinolysis : n. Kanser hücrelerinin herhangi bir etken (röntgen ışınları, ilaç v.s.) ile tahrip edilmesi, eritilip yok edilmesi.


cytopathic : a. yaşayan hücrelerin hastalıkları ile alakalı olan.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


fetish : n. Büyülü telakki edilen ve erotik arzular veren cisim.


subfascial : a. Fasya altı, fasya alıtnda bulunan.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


laryngoparalysis : n. Larinks felci.


lethargy : n. Bilinç uyuşukluğunun eşlik ettiği hareketsizlik hali, kişide çevre ve uyarılara karşı his ve ilginin tamamen kayboluşu ile belirgin uyuşukluk ve hareketsizlik hali.


mazoplasia : n. See: Mastopalsia.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


narcosynthesis : n. Hafif anestezi altında, hastaya geçmişe ait bazı olaylar hatırlatılması ve böylelikle hastalık sebebi olan olayın meydana çıkarılması.


nude : a.&n. 1. Çıplak, elbisesiz; 2. Çıplak vücut.n. (pl. nuclei). 1. Çekirdek, atomun merkez kısmı, nüve; 2. Beyinde bir hücreler yığını.


premorbid : a. Hastalık gelişiminden önce olan.


psychiatric : a. Psikiyatriye ait.


renogenic : a. Böbrekten kaynaklanan, böbrek dokusundang elişen.


respiratory : a. Teneffüse ait, solunuma yarayan, respiratorius.


roborant : a. & n. 1.Kuvvetlendirici; 2. Kuvvet ilacı.


salimeter : n. Tuzlu eriyiklerin kuvvetini belirleyen alet.


selenium : n.biochem. Se sembolü ile bilinen, atom no: 34 ve atom ağırlığı 78.96 olan kimyasal element, selenyum.