Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xylene nedir?

xylene : n. biochem. Dimetilbenzen, ksilen (C8H10).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiotomy : n. Kolu kesme veya yarma ameliyatı, brakyotomi.


congested : a. Kanla dolu, aşırı kanlanmış, konjesyon halinde.


dermatrophia : n. Deri atrofisi.


equinia : n. See: Glanders.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hyperpotasemia : n. Kan potasyum seviyesinin yükselmesi


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


keratome : n. Korneayı kesme ameliyesinde kullanılan cerrah bıçığı, keratom.


lameness : n. Topallık, sakatlık.


mendel's laws : n. Avusturyalı bir rahip tarafından ortaya atılan ve heredite ile ilgili kuramlar getiren bir teori.


mesenteron : n. İlkel vücut boşluğu olup, sindirim kanalı, akciğerler ve karaciğer buradan doğar, mezenteron.


neurosarcoma : n. Nevromlu elementleri bulunan sarkom.


plantalgia : n. Taban ağrısı.


pneumohemorrhagia : n. Akciğer kanaması.


proctoplasty : n. Rektumun plastik tamiir, proktoplasti.


prosthodontics : n. Takma veya sun'i diş yapmayı inceleyen dişhekimlği dalı, prostodonti.


reticular : a. 1. Ağcığa ait; 2. Ağsı, ağbiçim, retiküler, reticularis.


rubedo : n. Cilt kırmızılığı.


serositis : n. Seröz zar (seroza) iltihabı, serozit.