Bugün : 18 Mart 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xylene nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xylene : n. biochem. Dimetilbenzen, ksilen (C8H10).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

burnisher : n. Dişçilikte, dişin üzerini düzeltip parlatmakta kullanılan alet.


by-pass : n. 1. İki kan damarı arasında damar grefi kullanarak sun'i geçit oluşturma (koroner by-pass gibi); 2. Kanal ş eklindeki iki organ veya oluşum arasında, ağız ağıza dikmek suretiyle geçit oluşturma (jejunoileal by-pass gibi).


diagnostics : n. Hastalıkları teşhis etme bilimi, tanı bilimi.


epiphysiodesis : a. 1. Ayrılmış kemik epifizini, diafize tesit etme, bu amaçla yapılan ameliyat, 2. Kemikte gelişme kusuru olarak epifiz'in diafiz'le erken birleşmesi.


esthetics : n. Güzeli ve güzelliği konu alan felsefe dalı, güzellik bilimi, bediiyat, estetik.


forearm : n. See: Antebrachium.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


phylogenesis : n. Türlerin zamanın seyri içinde geçirdiği evrim, belli bir canlı grubu (hayvan veya bitki)'nun ilk şeklinden bugünkü şekline kadarg eçirdiği tarihsel aşama, tür'ün evrimi, filogenez.


haptophore : n. Antijen'deki antikorla birleşen atomgrubu.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


hypothyroidism : n. Tiroid salgısı noksanlığından doğan marazi durum.


ichorrhea : n. Bol cerahat akması.


iodate : n. biochem. İyodik asidin tuzu.


occipito-axoid : a. Artkafa kemiği ve eksene ati.


ophthalmodynamometry : n. Göz arterindeki kan basıncının, oftalmodinamometre aracılığıyla ölçülmesi, oftalmodinamometri.


organo- : pref. Organla ilgili.


papillous : a. See: Papillose.