Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xylene nedir?

xylene : n. biochem. Dimetilbenzen, ksilen (C8H10).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blind : a. Kör.


cholecystonephrostomy : a. Safra keseis ile böbrek pelvisi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


contract : v. a) Birbirine doğur çekmek, kısaltmak, boyutlarını küçültmek, b) Bulaşma veya enfeksiyon yoluyla ele geçirmek.


decapacitation : a. Spermatozoon'ların menideki bir faktör (decapacitation faktörü) nedeniyle dölleme gücünün azalması veya ortadan kalkması.


embryotrophy : n. İlkel embriyonun beslenmesi.


entochorodiea : n. Koroidin iç tabakası.


erectility : n. Kabarma yeteneği, dikleşme yeteneği.


ganglial : a. Sinir veya lenf ganglionuyla ilgili.


impar : a. 1. Eşitsiz, gayrimüsavi; 2. Tek, çift olmayan.


juxta-epiphysial : a. Epifize yakın veya bitişik.


leptophonia : n. Ses zayıflığı, sessizlik, leftoni.


mammillary : a. Memebaşına benzer.


metencephalon : n. (pl. metencefala). Arka beyin mafsallarla beyinciğin oluşturduğ embriyonik beyin metenkefal(on) (cerebellum, pons'un yaptıkları arkabeyin parçası).


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


obcecation : n. Kısmi (yarım) körlük.


plasmotropism : n. Dalak ve kemik iliğinin, alyuvarları tutup tahrip etme yeteneği.


recumbent : a. Boylu boyunca uzanmış, yatmış, uzanmış.


reservoir : n. Depo.


saphrophilous : a. Ölü madde yiyerek geçinen.