Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xylene nedir?

xylene : n. biochem. Dimetilbenzen, ksilen (C8H10).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyculus, : n. (pl. calyculi). Çanakcık.


creasol, creosol : n. See: Cresol.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


cystometrography : n. mesane içindeki basınç değişimlerini çizelge halinde kaydetme.


dermitis : n. Deri iltihabı, dermit.


diplogenesis : n. 1. Bir organ veya oluşumun, tek yerine çift oluşması; 2. Birbirine yapışık ikiz fetüs oluşması.


endoenteritis : n. Barsak mukozasının iltihabı, endoenterit.


glycuresis : n. İdrarda fazla miktarda şeker (glükoz) bulunuşu.


hemorrhagic : a. Kanamaya ait.


hepatalgic : a. Karaciğer ağrısı ile ilgili.


holotonia : n. bütün vücudun kasıl spazmı, holotoni.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


insatiable : a. Doymaz, tatmin olmaz, yatışmaz.


lepothrix : n. Kılların pullanıdğı (pulla kaplandığı) bir duru.


paresthetic : a. 1. Parestezi ile ilgili; 2. Parestezi gösteren, parestezi ile belirgin.


pathomimia : n. Yalandan hasta görünme, temaruz.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


proline : n. biochem. tabii bir aminoasit.


sclerectoiridectomy : n. Bir kısım sklera ve iris'in ameliyatla çıkarılması, glokom'da drenaj temini için uygulanan bir ameliyat şekli, sklerektoiridektomi.