Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xiphopagus nedir?

xiphopagus : n. Sternumları ile birleşmiş yapışık ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cranial : a. Kafatasına ait, kafa tarafı, cranialis.


cystolithiasis : n. İdrar kesesinde bir veya daha çok sayıda taş bulunması hali.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


intense : n. Çok kuvvetli, şiddetli.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hypocrine : a. İç salgı bezinin yetersiz çalışmasına bağlı, herhangi bir iç saglının yetersiz salgılanması nedeniyle oluşan.


hypoglottis, hypoglossis : n. 1. Dilin alt kısmı 2. See: Ranula.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


micrology : n. 1. Mikroplar bilgisi, mikropbilim, mikroloji; 2. Mikroskopi bilimi.


monstrosity : n. 1. Büyük konjenital sakatlık; 2.Ucube, hilkat garibesi.


normosthenuria : n. İdrarın miktar ve yoğunluk bakımından normal oluşu.


periadenitis : n. Bir bezin çevresindeki dokunun iltihabı, periadenit.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


pretympanic : a. Kulak zarı önünde.


propedeutics : n. Bir bilim dalının hazırlayıcı bilgileri, prepedötik.


sexology : n. Biyolocik açıdan cinsiyet ve cinsel temasın bilimsel incelenmesi, cinslikbilim, cinsiyet ilmi, seksoloji.


siqua : n. Çocuklarda barsakların emme (absorption) yüzeyini hesaplamaya yarayan Pirquet tarafından teklif edilen bir ölçü olup, çocuun santimetre cinsinden oturma yüksekliğinin karesine istinat eder.


stapediovestibular : a. Üzengi kemik ve vestibüle ait.


stosstherapy : n. İlacın bir defada yüksek doz verilişi esasına dayanan tedavi, tek dozla tedavi.