Bugün : 16 Aralık 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xiphopagus nedir?

xiphopagus : n. Sternumları ile birleşmiş yapışık ikizler.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


cordial : a. 1. Kalble ilgili; 2. kalbi uyarıcı; 3. Tatlılaştırılmış alkollü sıvı, bir çeşit likör.


failure : n. Zayıflık, yetmezlik, kifayetsizlik, bir organın fonksiyon iktidarsızlığı, normal görevini yapamaması.


flank : n. Böğür.


gomphiasis : n. Azı dişlerin gevşekliği, diş gevşekliği.


hepatolenticular : a. Hem karaciğer hem lentiküler çekirdek (nucleus lentiformis)'le ilgili.


granulopoiesis : n. Granülositlerin oluşum ve gelişimleri.


hemopoiesis : n. Kan ve kan yuvarlarının oluşumu.


histotherapy : n. Hayvan dokuları ile yapılan teadvi, histoterapi.


hydrosulphide : n. biochem. Sülfür asidinden çıkarılan bileşim, hidrosülfit.


hyperpancreatism : n. Pankreasın aşırı faaliyeti.


hypogenitalism : n. Cinsiyet organlarının gelişme yetersizliği gösterişi, cinsiyet bezlerinde salgı yetersizilği nedeniyle kişinin yetişkin çağa erişmesine rağmen cinsel organlarının gerekli büyüklüğü kazanamaması hali.


hypopselaphesia : n. Deride duyarlığın ileri derecede azalışı, temas duyusunun zayıf oluşu.


indication : n. 1. Endikasyon: Bir ilacın hangi hastalıklara ve hangi şekilde uygun olacağını bildirir; 2. Bir ameliyatın ne gibi şartlar altında gerektiğini bildirir.


musculomembranosus : a. Kas ve zara ait.


myelogenous : a. Kemik iliğinden kaynaklanan veya orada meydana gelen, miyelojen.


oesophagotomy : n. Yemek borusu üzerinde gerçekleştirilen insizyon.


otocranial : a. Otocranium'a ait.


plethysmography : n. Pletizmograf vasıtasiyle bir vücut kısmının hacmini ölçme (bilgisi).