Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphopagotomy nedir?

xiphopagotomy : n. Sternumları ile birleşmiş ikizlerin cerrahi olarak ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

deplete : v. Kan almak suretiyle beden dolgunluğunu izale etmek, boşaltmak.


filterable : a. Süzülebilir.


physiotherapist : n. Fizik teadvi uzmanı.


hemiageusia : n. Dilin bir yarısında tat alma duyusunun olmayışı.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


lecithin : n. Hayvansal ve bitkisel dokularda bulunan yağ asidi, fosforik asit ve kolinden oluşan bileşik, lesitin (Özellikle yumurta sarısı ve beyinde bulnur).


lithotomy : n. Taş çıkarma ameliyatı (özellikle mesaneden), litotomi.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


macula : n. (pl. maculae). Leke, benek, nokta.


maxilla : n. (pl. maxillae). Üstçene (kemiği), maksilla.


mirror : n. Ayna.


mucocutaneous : a. Mukoza ve deriye ait.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


osche(o)- : pref. Testis torbası (skrotum) iltihabı.


osteotome : n. Kemik kesmeğe mahsus cerrah bıçağı, osteotom.


pandemic : a. 1. Pandemi özelliği gösteren, geniş bir saha üzerinde salgın olarak görülen; 2. Geniş bir sahaya yayılma niteliği gösteren hastalık, salgın hastalık.


papilliform : n. Meme başına benzer biçimde papilla şeklinde.


pubiotomy : n. Çatı kemiği (pubis) ameliyatı.


py (a) emia. : n. Cerahatin ve dolayısla mikropların kana karışması, piyemi (Sepsis veya septisemi).


rate : n. Hız, sür'at, oran, bir olayın belli bir zaman süresi içindeki oluş hızı veya görülüş sıklığı.