Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphopagotomy nedir?

xiphopagotomy : n. Sternumları ile birleşmiş ikizlerin cerrahi olarak ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellulifugal : a. Hücreden uzaklaşan, hücreden uzağa doğru hareket gösteren.


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


corona : n. (pl. Coronae). 1. Koron, taç: Kafatası veya dişin üst yüzü; 2. diş üzerine geçirilen altın veya gümüş zarf.


croupous : a. 1. Krup hastalığı ile ilgili, 2. Krup hastalığına benzeyen.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


encapsulation : n. Bir küpsülün içerisinde bulunma durumu.


encephalomere : n. Embriyonik beyini oluşturan segmentlerden biri.


fastigatum : n. Kırmızı nüve, al çekirdek.


subicteric : a. Hafif derecede sarılık gösteren.


hemocatheresis : n. Kırmızı kan yuvarlarının yok olması.


hypersomia : n. Vücudun aşırı gelişme ve büyüme göstermesi, devlik hali (Gelişim hormonunun aşırı salgılanması sonucu görülür).


kalium : n.See: Potassium.


megadont : a. Normalden çok büyük dişli.


opercular : a. Operculum'a ait.


parafunction : n. Görev bozukluğu.


phorology : n. Hastalıkların bulaşmasını inceleyen bilim dalı, foroloji.


plant : n. Bitki, nebat.


ribs : n. Arka kısımda oniki adet göğüs omuru ile ekem yaparak göğüs kafesini meydana getiren oniki çift kemik, kaburgalardır, ön tarafta birer kıkırdak bölüm aracılığıyla, sternuma birleşirler.


scintillation : n. Radyoaktif maddelerden yüklü parçacıkların yayılması.


steroids : n. Doğal olarak bulunan ve yapıları kolesterol'e benzeyen bir grup maddenin ortak ismi.