Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphopagotomy nedir?

xiphopagotomy : n. Sternumları ile birleşmiş ikizlerin cerrahi olarak ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carnalism : n. Şehvete uyma, cismanilik.


changeable : a. Bir kararda durmayan, değişebilir, değişken.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


flea : n. Siphonaptera türüne ait kan emici bir böcek, pire.


hermaphroditic(al) : a. 1. Hem erkek hem dişiliğe ait; 2. Hem erkek hem dişi olan, hünsa.


illegitimate : n. 1. Kanuna uygun olmayan, kanuna aykırı; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğmuş, piç.


interrupted : a. Kesilmiş, kesik kesik, aralıklı.


leuco : n. Lökositlerin azalması.


lumb(o) : pref. Bel.


lunula : n. (pl. lunulae). Aycık.


metagaster : n. Embriyonun temeli barsak kanalı, metagastr.


myotatic : a. Miyotaza ait.


obitus : n. Ölüm.


occult : a. Gizli, kapalı, okult.


odontatrophia : n. Diş atrofisi veya dişlerin kusurlu gelişimi, odontatrofi.


phytotoxic : a. Bitki üzerine toksik etki gösteren.


potassemia : n. Kanda potasyum çoğalması, potasemi.


pustulosis : n. Püstüllü cilt hastalıı.


regurgitation : n. Regürjitasyon: 1. Yenilenen yemeklerin ve içeceklerin kusma proçesi olmaksızın ağza gelmesi; 2. Geviş getirme; 3. Kalb kapakları yetmezliğinde kanın geri dönmesi; 4. Kusma.


rhabdosarcoma. : n. Çizgili kas lifleri ihtiva eden sarkom.