Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphopagotomy nedir?

xiphopagotomy : n. Sternumları ile birleşmiş ikizlerin cerrahi olarak ayrılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachytherapy : n. Deri üzerinden veya deriye kısa bir mesafeden uygulanan ışınlama (Röntgen, radium ve cobalt tedavisi).


congest : v. 1. şişirmek, toplamak, doldurmak, 2. Kan veya su toplamak.


endoparasite : n. Konağın bünyesi içinde, iç organlarında yerleşen parazit, endoparasitic.


glycosometer : n. İdrarda şeker miktarını ölçen alet.


phycocyanogen : n. Mavi veya yeşil deniz yosunlarından elde edilen bir boya maddesi.


uterosacral : a. Ralim ve sakruma ait.


immunoglobulins : n. Serumda bulunan antikor özelliğine sahip proteinler (Beş ayrı cins ayırt edilmiştir: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE).


keller's operation : n. Hallux valgus veya rigidus tedavisi için yapılan bir ameliyat.


kinetin : n. biochem. Bitkilerde hücre bölünmesini sağlayan ve deoksiribonükleik asidden meydana gelen bir madde.


lithorite : n. İdrar kesesinde bulunan bir taşın parçalanması işleminde kullanılan aygıt.


lobose : a. Loblardan oluşmuş, loblara bölünmüş loblu.


mammalgia : n. Meme ağrısı.


merogony : n. Yumurtanın sadece bir kısmının gelişmesi.


migratory : a. Bir yerden diğer yere geçen, yer değiştirici, gezgin.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


percipient : a. n. 1. İdrake ait, anlayışlı, idraki keskin; 2. Anlayışlı (İdraki kuvvetli) kimse.


periprostatic : n. Prostatı saran, prostat etrafında.


pileus : n. 1. Beyni yarımküresi; 2. Doğumda bazan çocuğunbaşını örten bir zar.


ptyalography : n. Radyo-opak madde enjeksiyonunu takiben x ışınları aracılığıyla tükrük bezleri filminin alınması.


scintiscanner : n. Dokuda ulunan ve gama ışını yayan bir izotopun yoğunluğunu ölçen alet.