Bugün : 01 Mayıs 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphoiditis nedir?

xiphoiditis : n. Hançersi (ksifoid) çıkıntı iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

diascope : n. Deri üzerindeki lezyonların muayenesinde kullanılan düz camdan araç. (Deriye bastırılarak kullanılır).


exclave : n. Anaorgana tutunmuş organla aynı yapıyı gösteren parça (Özellikle pankreas, tiroid v.s. bezler üzerinde görülür).


exfoliation : Derinin pul pul dökülmesi.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


fraenotomy : n. Bir fraenumun cerrahi olarak kesilmesi, özellikle dilin altında bulunan fraenum'un kesilmesi.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


gemmate : a. Tomurcuklanan, tomurcuklar vasıtasiyle yeni filiz veren


hemopoietic : a. 1. Kan hücrelerinin oluşması ile ilgili; 2. Kan hücrelerinin oluşmasını uyarıcı.


herpes : n. Uçuk, içi sıvı ile dolu vezikül, erpes.


hyperdynamia : n. Aşırı kuvvet, hiperdinami.


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


monomorphic : a. Yalnız bir şekilde olan, monomorfik


obeliac : a. Obelyona ait.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


parangi : n. See: Yaws.


photogenous : a. See: Photogenic.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


pleximetric : a. Göğüs muayenesi ait.