Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xiphoiditis nedir?

xiphoiditis : n. Hançersi (ksifoid) çıkıntı iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bornholm disease : n. Coxsackie B grubunun etken olduğu viral bir hastalık.


bulbospinal : a. Medulla oblongata ve columna spinalis ile alakalı olan.


celliferous : a. Hücreler oluşturan.


deontology : n. Vazifeler bilgisi, ahlak ilmi.


entamebiasis : n. Entaboeba cinsi protozoonların sebep olduğu enfestasyon.


febriphobia : n. Sıcaklığa karşı duyulan marazi korku.


gastroenterology : n. Mide barsak hastalıkları bilgisi, gastorenteroloji.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


hematopoiesis : n. Kan oluşumu, hematopoez.


insect : n. Böcek, haşere.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


micronychia : n. Tırnakların çok küçük oluşu.


neuromyopathy : n. Sinir ve kas arasındaik ilişkili çalışmanın bozulması ile belirgin herhangi bir hastalık, nöromiyopati.


orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.


osteoclastoma : n. Dev hücreli kemik tümörü.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.


pretibial : a. Tibya kemiğinin önünde bulunan.


pustule : n. cerahatla dolu kabarcık, sivilce, püstül.


retropatellar : a. Patella ardı.


rhodium : n. biochem. Rh sembolü ile bilinen, atom no:45 ve atom ağırlığı: 102.91 olan kimyasal element (nadir bulunur ve platin nev'indendir), rodyum.