Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphoiditis nedir?

xiphoiditis : n. Hançersi (ksifoid) çıkıntı iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blindness : n. Körlük.


caco : pref. Kötü, kusurlu, anormal anlamına önek.


centimeter : n. Metre'nin yüzde biri, santimetre.


cheyne-stokes respiration : See: respiration.


chimney Sweep's Cancer : n. Skrotumda oluşan epitelioma.


colliquation : n.Hücrelerdeki protoplazmanın sulanma şeklindeki dejenerasoynu.


denutrition : n. Beslenme bozukluğu (noksanlığı), beslenme yetmezliği (kifayetsizliği).


dicophane : n. Pediculosis capitis ve diğer gövde parazitlerine karşı kullanılan tanınmış insektisid.


ectrodactylia : n. Parmakların konjenital yokluğu, doğuştan parmaksızlık.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


enterorrhaphy : n. Barsak kanalı içinde bulunan bir yaraya yapılan dikiş ameliyesi.


esthesiology : n. Duyu organlarının bilimsel incelenmesi, estesoloji.


fibrillation : n. Liflenme (kalb).


foliaceous : a. 1. Yaprakla ilgili; 2. Yaprağa benzeyen, yaprak şeklinde.


lobitis : n. Akciğer v.s. lopunun iltihabı


lipolipoidosis : n. Doku hücrelerinde yağ ve yağa benzer maddelerin toplanması.


necrectomy : n. Gangrenli (ölü) dokunun ameliyatla çıkarılması.


nickel : n. biochem. Ni sembolü ile bilinen atom no:28 ve atom ağırlığı: 58.69 olan madeni element, nikel.


oxyesthesia : n. Duyuların anormal veya marazi keskinliği.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).