Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xiphoiditis nedir?

xiphoiditis : n. Hançersi (ksifoid) çıkıntı iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cervicectomy : n. Cervix uteri'nin amputasyonu.


esophagospasm : n. Özofagus spazmı.


gastrocele : n. mide fıtığı, gastrosel


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hypoplasia : n. Organların iyi lgelişmemişolması, hipoplazi.


intraspinal : a. Omurilikiçi.


intrasplenic : a. Dalağın içinde.


ischiorectal : a. İskiyum ve rektuma ait.


larvate : a. 1. Maskeli; 2. Saklı, gizli; 3. Larv şeklinde.


lip. : n. 1. Dudak; 2. Yaranın kenarı.


lymphadenoma : n. See: Lymphoma.


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


miliary : a. Darı tanesi büyüklüğünde kabarcıklar gösteren, bu görünümle belirgin.


myeloneuritis : n. Miyelit ve nevritin bir arada olması, miyelonevrit.


myelosclerosis : n. Omurilik veya kemik iliğin sklerozu.


otosalpinx : n. Eustachi borusu.


patheticus : n. 4. kafa çifti, dördüncü kranial sinir.


pigmentolysis : n. Boya (pigment) nın eriyip yokolması.


position : n. 1. Durum, vaziyet, şekil, yer, pozisyon; 2. Çocuğun uterus içindeki durumu; 3. Özel muayeneler için vücuda verilen bazı durumlar.


postmaturity : n. Büluğdan sonrası, ergenlik sonrası.