Bugün : 27 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphoiditis nedir?

xiphoiditis : n. Hançersi (ksifoid) çıkıntı iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

broad ligament : n. Uterus ve tubaları pelvis cidarına bağlayan bir çift bağ.


bulbitis : n. Üretra soğanı iltihabı, bülbit.


cheilosis : n. Özellikle riboflavien eksikliğine bağlı olarak gelişen dudak köşelerinin çatlayıp yarılmasıyla belirgin durum.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


dissimilar : a. Birbirinden farklı, birbirine benzemeyiş.


ectosphenoid : n. Üçüncü kama biçim kemiği.


elaidin : n. biochem. Bir çeşit yağ (C37H10O6).


erepsin : n. biochem. Barsak suyu enzimi.


gangliitis : n. Sinir veya lenf ganglionunun iltihabı.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


lump : n. 1. Yumru, topak, şiş; 2. Hareketleri ağır ve kaba kimse hantal adam.


mononeuritis : n. Tek sinir iltihabı, mononevrit.


nerve : n. Sinir, veter, asap, nervus.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


peripneumonia : n. See: 1. Pneumonia; 2. Pleuropneumonia.


peripylephlebitis : n. Kapı toplar-damarını (vena porta) saran dokuların iltihabı.


pirioplasma : n. See: Babesia.


polyneuritis : n. Birçok sinirlerin iltihabı, polinevrit.