Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphoid nedir?

xiphoid : a. 1. Kılık şeklinde, kaması, hançersi; 2. Sternumun en alt bölümü, ksifoid.

xiphoid process : :ee: Xiphisternum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coretomy : n. İris'e kesit yapma


dietary : n. Diyet'le ilgili.


excrescence : n. Dokularda anormal bir çıkıntı veay büyüme meydana gelmesi.


utricular : a. 1. Kırbacağa ait, utricularis; 2. mesane şeklinde.


gravimeter : n. Maddenin özgül ağırlığını belirlemede kullanılan alet.


hydrocarbonism : n. Hidrokarbon bileşikleriyle zehirlenme (Petrol arıtma işinde çalışanlarda sık görülür).


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


inocystoma : n. Kistik dejenerasyonlu bağ dokusu tümörü.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


nematodiasis : n. Nematoda sınıfı solucanların sebep olduğu enfestasyon.


nephrogenous : a. see: nephrogenic.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


omentoplasty : n. Omentum aşısının kulanılışı, omentoplasti.


ophthalmocele : n. See: Exophthalmos.


pancreotherapy : n. Pankreas dokusunun tedavi için kullanılışı.


parodontitis : n. See: Periodontitis.


pathogenetic : a. 1. Patogenez'le ilgili; 2. Hastalık meydanag etiren, patojenik.


pathogeny : n. Hastalık belirtisi, marazın meydana gelmesi, patojeni.a. Patojeni veya patojeneze ait.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.