Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphoid nedir?

xiphoid : a. 1. Kılık şeklinde, kaması, hançersi; 2. Sternumun en alt bölümü, ksifoid.

xiphoid process : :ee: Xiphisternum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biventral : a. İki karınlı, biventer.


chylous : a. 1. Kilüs'le ilgili; 2. Kilüs ihtiva eden, kilüs'le karışık; 3. Kilüs tabiatında, kilüs yapısında.


dactylogryposis : n. El parmaklarının devamlı kasılı halde bulunuşu, el parmaklarının devamlı fleksiyon halini muhafaza edişiyle belirgin durum.


desudation : n. Deri üzerinde su toplayıcı küçük kabarcıklar oluşmasına uzanan aşırı terleme.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


frambesia : n. Frengiye benzeyen bir tür zührevi hastalık, verumdutu, frambezi, pian.


gelatinous : a. Jelatinli, jelatinsi.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hirudo : n. Sülük.


illusional : a. 1. İllüzyonlarla ilgili; 2. İllüzyonlar gösteren.


lymphemia : n. Kanda lenfosit bulunması, lenfemi.


oculospinal : a. Göz ve omurliiğe ait.


oestrone : n. Oestradiol'e benzeyen ve daha çok yerel uygulamalarda kullanılan bir hormon.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


plumbic : a. Kurşuna ait, kurşuni.


recklinghausen's disease : n. İki ayrı duruma verilen isim.


solarization : n. Güneş ışığına maruz bırakma.


sporo- : pref. See: Spor-.


staphylitis : n. Küçük dil (uvula) iltihabı, stafilit.


steatolysis : n. Yağların emülsifikasyonla emilmesi.