Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xiphoid nedir?

xiphoid : a. 1. Kılık şeklinde, kaması, hançersi; 2. Sternumun en alt bölümü, ksifoid.

xiphoid process : :ee: Xiphisternum.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clitoromania : n. Kadında aşırı cinsel arzu, kadının cinsel münasebete aşırı düşkünlüğü, klitoromani.


curve : n. Bir hareketin özel aletlerle kağıt üzerine çizdiği çizgi,


dehydorcholesterol : n. See: calciferol.


enterocolitis : n. İnce ve kalın bağırsak iltihabı, enterokolit.


erythrodextrin : n. biochem. İyodinle kırmızı boynan dekstrin.


exophoria : n. Gözün görüş eksenini dışarıya doğru sapma eğilimi göstermesi.


genicular : a. Dize ait, jeniküler.


goneitis : n. Diz iltihabı.


uterometry : n. Rahim ölçülmesi, uterusu öçlme


hexosephosphate : n. biochem. Kaslarda bulunan ve laktik asidle fosforik aside ayrışan bir madde.


hyaluronidase : n. biochem. Dokulardaki hiyalüronik asidi parçalayan bir madde.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


kata- : pref. İniş, yıkılış, düşüş anlamına önek.


megabladder : n. Mesanenin idrar toplanışı nedeniyle hacımca büyümesi, mesane genişlemesi.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


myoatrophy : n. Kas atrofisi.


nonfebrile : a. Isı yükselişi göstermeyen, ateşsiz.


opaque : a. 1. Donuk, şeffaf (saydam) olmayan, kesif; 2. Işığı geçirmeyen, opacus.


ovariotomy : n. Yumurtalık veya yumurtalık tümörü çıkartılması, ovaryotomi.


ptysis : n. Tükürme.