Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xiphodynia nedir?

xiphodynia : n. Hançersi (ksifoid) kıkırdak ağrısı, ksifodini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbo-urethral : a. Üretra soğanına ait.


certified : Vesayet altında olan, vasi kontrolu altında hareket edebilen kimse.


chlorpheniramine : n. Kısa etkili antistaminik.


cricotracheotomy : n. Krikoid kıkırdak aracılığıyla trakea'ya kesit yapma, krikoid kıkırdak üzeirnden geçrekleştirilen trakeotomi.


fetoscope : n. Fetüs kalb seslrini dinlemede kullanılan alet, fetoskop.


gastronomy : n. 1. Gastronomi: İyi yemek yeme bilimi ve sanatı; 2. Midebilim; 3. Zevk ve iyi yemeklere düşkünlük ,epikürizm.


hepatopleural : a. Karaciğer ve plevraya ait.


hetacillin : n. Penicinate grubuna bağlı olan sentetik bir antibiotik.


hyperchylia : n. Mide suyunun aşırı salgılanması.


karyometry : n. Hücre nüvesinin ölçülmesi, hücre nüvesini ölçme bilimi, karyometri.


lateropulsion : n. Yürürken istemdışı yana doğru gitme, istemdışı sağa veya sola sapma eğilimi gösterme (Bazı beyin hastalıklarında görülür).


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


phenolemia : n. Kanda fenol bulunuşu.


praxis : n. Herhangi bir iş veya hareketi yapma, uygulama.


protocooperation : n. İki ayrı türe ait canlıların bir arada yaşamalarından doğan münasebetler.


shot : n. Şırınga, iğne, aşı.


staphylococcemia : n. Kanda stafilokok bulunması.


supraclavicular : a. Köprücüküstü, köprüçük kemiği üstünde bulunan, supraclavicularis.


thermotonometer : n. Sıcaklıktan ileri gelen kas büzülme derecesini ölçme aleti, termotonometre.


tragomaschalia : n. Kokulu terleme.