Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphodynia nedir?

xiphodynia : n. Hançersi (ksifoid) kıkırdak ağrısı, ksifodini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bishydroxycoumarin : n. biochem. Beyaz billuri bir toz olup, pıhtı gidericidir (C19H12O6).


cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


chromicize : v. biochem. Kromla muamele etmek.


electroplexy : n. See: electropherapy.


gliomatous : a. Gliyomlu.


hepatolienography : n. Karaciğer ve dalağın radyografisi.


inosculation : n. See:Anastomosis.


lamellar : a. Lamele ait.


lymphocytoma : n. Büyük miktarda lenfosit ihtiva eden lenfatik tümör.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


medullitis : n. 1. See: Myelitis; 2. See: Osteomyelitis.


meninx : n. (pl. meninges) Beyin-omurilik zarı, meninks (menenj).


mercaptomerin sodium : n. Civalı diüretik, hasta, ciltaltı yoluyla bu ilacı kendi kendine zerkedebilir.


nucleolus : n. (pl. nucleoli). Bir çok hücre çekirdeklerinde bulunan yuvarlak çekirdeksi cisim, çekirdekcik.


paralexia : n. Okuyamamazlık, paraleksi.


periodontium : n. dişlerin alveol ve sementleri arasında bulunan zar, periyodont.


perioosteorrhaphy : n. Periyostun dikilmesi.


pulsate : v. Ritmik atım göstermek, nabız gibi atmak.


steapsin : n. See:Lipase.


twinkle : n. Göz kırpıştırma.