Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xiphodynia nedir?

xiphodynia : n. Hançersi (ksifoid) kıkırdak ağrısı, ksifodini.

  • A

    Tıp Terimleri A

  • B

    Tıp Terimleri B

  • C

    Tıp Terimleri C

  • D

    Tıp Terimleri D

  • E

    Tıp Terimleri E

  • F

    Tıp Terimleri F

  • G

    Tıp Terimleri G

  • H

    Tıp Terimleri H

  • I

    Tıp Terimleri I

  • J

    Tıp Terimleri J

  • K

    Tıp Terimleri K

  • L

    Tıp Terimleri L

  • M

    Tıp Terimleri M

  • N

    Tıp Terimleri N

  • O

    Tıp Terimleri O

  • P

    Tıp Terimleri P

  • Q

    Tıp Terimleri Q

  • R

    Tıp Terimleri R

  • S

    Tıp Terimleri S

  • T

    Tıp Terimleri T

  • U

    Tıp Terimleri U

  • V

    Tıp Terimleri V

  • W

    Tıp Terimleri W

  • X

    Tıp Terimleri X

  • Y

    Tıp Terimleri Y

  • Z

    Tıp Terimleri Z

feticide : n. Dölüt halinde iken öldürme, fetisid.


fibulocalcaneal : a. Fibula ve topuk kemiğine ait.


hematocyte : n. Kandaki küreciklerden biri.


hemocytometer : n. Kan hücrelerinin sayılarını saptamak için kullanılan bir aygıt.


humerus : n. Kol kemiği, dirsekten omuza kadar olan kemik, pazı kemiği.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hypokolasia : n. Vücudun karşı koyma yeteneğinin zayıf oluşu, çabuk yorulma.


mesocardium : n. Embriyonik kalbi vücut dvarına bağlayan zar.


otorrhagia : n. Kulak kanaması, otoraji.


per anum : Anus (makat) yolu ile.


phosphocreatinase : n. Fosfokreatin'i kretain ve fosforik asit'e parçalayan enzim, fosfokreatinaz.


piezotherapy : n. Sun'i pnömotoraks.


pneumonography : Akciğer radyografisi.


positive : a. 1. Kat'i; 2. Müspet, pozitif; 3. Bir madde, durum veya hastalığın mevcudiyetini gösteren.


pseudogeusia : n. Sebepsiz tat duygusu.


rhodogenesis : n. Rodopsinin rejenerasyonu.


rugitus : n. Barsak gurultusu, gaz sebebiyle barsaklarda meydana gelen gurultu.


sanitary : a. Sıhhi.


scotoma : n. (pl. scotomata). Görme alanının herhangi bir yerindeki boşluklar. Bu boşluklara rastlayan kısım hasta tarafından görülemez. Eğer skotom makülada ise hasta görüş azlığından çok rahatsız olur. Eğer görme alanının başka bir yerinde ve özellikle ufak ise fazla rahatsız olmaz (bazan farkında bile olmayabilir).


shoulder : n. Omuz.