Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphodynia nedir?

xiphodynia : n. Hançersi (ksifoid) kıkırdak ağrısı, ksifodini.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cementoma : n. 1. Diş dokusundan gelişmiş, yer yer sement birikimleri gösteren tümör, sementom; 2. Diş kökü ucunda aşırı sement birikiminden meydana gelen küçük oluşum.


circumarticular : a. Eklem çervesinde, eklemi saran.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


constriction : n. 1. Sıkışma, büzülme, daralma (Damar lümeninin daralması gibi); 2. Sıkışma hissi, daralma hissi (Nefes darlığı esnasında olduğu gibi).


cremaster : a. & n. Asıcı, kreman (kas).


cytocentrum, : n. see: Centrosome.


enteropexy : n. Bir kısım barsağın dikişle karın duvarına tesbiti.


extrinsic : a. 1. Dışarıdan gelen sebeplerle olan; 2. Dışarı ile ilgili olan.


interclavicular : a. Klavikular arası.


phycoerythrin : n. Kırmızı deniz yosunlarından elde edilen kırmızı boya maddesi.


haphephobia : n. Dokunulmaktan aşırı ürkme, diğer bir şeyin veya bir kişinin kendisine değmesinden anormal şekilde korkma.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


henogenesis : n. See: Ontogenesis.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


hyperchromatosis : n. See: hyperchromatism.


isotonia : n. 1. Farklı iki eriyiğin ozmotik basınçlarının birbirinin aynı oluşu; 2. Aynı tonüs'e sahip olma hali, iki şeyin tonüslerinin eşit oluşu.


kiloliter, kilolitre : n. Bin litre.


meal : n. 1. Yemek; 2.Öğün.


megalocerus : n. Alnında boynuzumsu bir veya birkaç çıkıntı gösteren hilkat garibesi.


mentagra : n. see: Sycosis.