Bugün : 21 Temmuz 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xiphodymus nedir?

xiphodymus : n. See: Xiphopagus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boss : n. Yuvarlak kabartı, yuvarlak şekil gösteren tümsek.


brachium : n. (pl. Brachia). Kol.


bradysphygmia : n. See: Bradyrhythmia.


burimamide : n. Antistaminik bir madde.


choreoathetosis : n. Kore'de ve athetosis'de görülen hareketlere benzer hareketlerin birarada bulunuşu.


consciousness : n. Bilinç, his.


cytost : n. Harabiyete uğramış doku hücrelerinden açığa çıkan toksin niteliğinde bir madde.


detritus : n. pl. Aşınma suretiyle meydana gelen maddeler, çözünüp dağılma ürünleri.


discoverable : a. Görülmesi veya gösterilmesi mümkün, anlaşılması mümkün (lezyon v.s.).


dispensary : n. Dispanser.


hemarthrosis : n. Eklem boşluğuna kan dolması, hemartroz.


ingredient : n. Bir karışımı veya bileşiği oluşturan maddelerden her biri.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


iodination : a. Herhangi bir madde veya karışıma iyot ilave etme, iyotla birleştirme.


issue : n. 1. Cerahatin dışarı akmasını temin etmek için açılan yara; 2. Zürriyet; 3. Mahreç.


jejunectomy : n. Jejunumu kesip çıkarma ameliyatı.


keratoleukoma : n. Korneada beyaz donukluk.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


lithotrite : n. Taşı kırma (ezme) aleti.


monogenetic : a. Eşeysiz üreme ile ilgili.