Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xiphodymus nedir?

xiphodymus : n. See: Xiphopagus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystalgia : n. safra koliği


chronological : a. Oluş sırasına göre dizilmiş, tarih sırası takip eden.


cinnarizine : n. Meniere hastalığında etkili olan antistaminik.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


dehiscence : n. Bir yarada olduğu gibi, yarmak ve delmek suretiyle bir oluşumun açılması.


disparity : n. Eşitsizlik, uygunsuzluk, farklılık.


echinulate : a. Kenarları üzerinde diken veya diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren, dikenli.


epizoon : n. (pl. epizoa). Hayvansal dış parazit, epizoid.


globulysis : n. See: Globulolysis.


homoglandular : a. Aynı guddeye ait.


hydrophilic : a. Suyu emebilen su emici, nem alıcı.


lysemia : n. Kan dağılımı, kanın ayrılıp dağılması, lizemi.


mastoscirrhus : n. Meme bezinin sertleşmesi.


myopachynsis : n. kas hipertrofisi.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


peracute : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


ptysma : n. tükürük.


refractory : a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesirsiz kalan (mesela muayyen ilaçlara karşı cevap vermeme), refrakter.


relic : n.Bir organ veya doku parçası kalıntısı.


rhagades : n. Deri çatlakları, ragad.