Bugün : 18 Kasım 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xiphodymus nedir?

xiphodymus : n. See: Xiphopagus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bucnemia : n. İltihaplanma ile belirgin bacak hastalığı, özellikle bacağın iltihap sebebiyle şişip gerilmesi.


calcic : a. biohcem. a) Kireç veya kalsiyuma ait; b) Kalsiyumlu, kireçli.


encellialgia : n. Bir karın organında duyulan ağrı.


eponym : n. Hastalık, bulgu, organ, oluşum vs'ye onun üzerinde çalımış kimsenin adına dayanılarak verilen kişi ismi.


hypochromia : n. 1. Eritrositlerde yetersiz hemoglobin bulunuşu (Hemoglobin azlığı nedeniyle eritrositler, dolayısıyla kan soluk pembe renktedir); 2. Hücre çekirdeğinde kromatin eksikliği; 3. Deri renginin normale oranla daha soluk oluşu.


insular : a. Adacıklar halinde olan.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


maceration : n. 1. Maserasoyn: Dokuları su içinde bırakarak yumuşatma; 2. Bazı otların içindeki ilaç cevherlerini elde etmek için suda bırakma.


mesanterium : n. Mesarika: Peritonun barsakları karın duvarına asan parçası, mezanteryom.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


postmastoid : a. Mastoid çıkıntı arkası, mastoid çıkıntı araksında.


pseudojaundice : n. Safra pigmentleri ile ilgili olmaksızın herhangi bir sebeple özellile kanda karoten artışına bağlı olarak deri renginin hafif sarımsı renk alması, yalancı sarılık.


refusion : n. Kanın tekrar damarlara dönmesi.


revulsion : n. Yüzeyel tahrişle kan çıkarma, derin dokulardaki iltihabi durumu ortadan kalıdrma amacıyla o bölge derisi üzerinden ,çeşitli yöntemlerle kan çekme; 2. An his değişmesi (sevginin nefrete dönüşü gibi).


rhypophobia : n. Marazi pislik (kir) korkusu, ripofobi.


rubricyte : n. Eritroblast.


ruga : n (pl. rugae). Kırışık, kırışıklık, kıvrım.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


schizonychia : n. Tırnakların çatlaması.


scirrhus : n. Kanser türünden katı bir ur, büyük bir kısmı bağ dokusundan yapılmış olan sert kanser, siroz.