Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphodymus nedir?

xiphodymus : n. See: Xiphopagus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chilblained, chilblainy : a. Mayasıllı.


cranioscopy : n. Kafatasının bilimsel incelenmesi.


dichromophilic : a. Asit ve bazik boyalarla boyanan.


end-artery : n. diğer arterlerle anastomoz yapmayan arter.


egnraphia : n. Etkili uyarı ve olayların sinir sisteminde belirli izler bırakması.


enterotoşin : n. biochem. Stafilokoklarda bulunan bir zehir olup, ishal ve kusma yapar.


facies : n. See: face.


febrile : a. 1. Hummalı, ateşli; 2. Ateşe ait, febril.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


hand : n. El, manus.


hirschsprung's disease : n.Megakolun, konjenital olarak barsaklarda ganglion oluşumunun mevcut olmaması.


hypostatical : a. Hipostaza ait.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


kinesia : n. Hareket hastalığı, kinezi.


meter, metre : n. Metre, yüz santimetre boyunda ölçü.


micrograph : n.Mikroskopta görüldüğü hali ile resim, mikrograf.


pellagra : n. Nikotinik asit eksikliğinden meydana gelen ve derinin ışığa maruz yerlerinde eritem hasıl olması ve sonra buradaki epidermin dökülmesi (ishal ile belirir), pellagra.


pilus : n. (pl. pili). 1. Kıl, tüy, vücut yüzeyini örten kıl veya tüylerden her biri; 2. Bazı bakterilerin sahip olduğu, iplik şeklinde ince uzantılardan her biri.


postvaccinal : a. Aşıdan osnra, aşıyı müteakip.


presenility : a. Yaşlılık öncesi, ihtiyarlık meydana gelmeden önce cereyan eden.