Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

colloidin : n. biochem. Kolloid dejenerasyonda meydana gelen jelatinsi cevher, koloidin.


crystalluria : n. İdrarda kristal bulunması, kristalüri.


distal : n.&a. 1. Bir organın merkezden uzakta olan kısmı; 2. Merkez veya mafsaldan uzak, distal, uzaksal, distalis.


extern : n. 1. Hastanede asistan doktor; 2. Hastane kadrosunda olup, hastanede yatıp kalkmayan doktor ziyaretçi hekim.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


gorget : n. Taş çıkarmağa mahsus cerrah aleti.


hemopleura : n. See: Hemothorax


hydrolyst : n. Hidrolize sebep olan bir enzim, hidrolist.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


ileitis : n. İleum iltihabı, ileit.


iridescent : a. Parlak nitelikte değişik renkler gösteren, yanardöner.


myxocyte : n. Mukoza dokusu hücresi, miksosit.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


naso-oesophageal : n. Buruna ve yemek borusuna ait olan, bu iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


neuronophage : n. Sinir hücrelerini yokeden fagosit.


ontogeny : n. 1. Organizmanın kaynak ve gelişimi; 2. Buna ait tarih ve bilgi, ontojeni.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


postcoitus : n. Cinsel birleşimden hemen sonraki devre.


retroversioflexion : n. Bir organın hem versiyon hme fleksiyon hali göstermesi, retroversiyofleksiyon.


rostrate : a. Gagalı.