Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

coliform : n. Eschercihia coli'ye benzeyen, E.coli şeklinde.


colporrhexis : n. Vaginanın yırtılması, vajen yırtığı.


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


enterostomy : n. Barsağın fistülizasyonu, enterostomi.


exostosis : n. 1. Mukozayı hazırladıktan sonra çekiç ile kemiği tesviye; 2. Anormal kemik çıkıntıları, egzostos.


exeresis : n. Bir sinir, damar, veya diğer bir kısım veya organın çıkarılması.


galactosis : n. Süt oluşu.


submuscular : a. Yarı kaslı.


hydatidocele : n. İçinde hidatitler bulunan skrotum tümörü.


intervertebral : a. Omurlararası.


membrane : n. Zar, mambran, membrana.


morphologist : n. Morfoloji bilgini (mütehassısı).


neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.


nosophobia : n. Hastalıktan korkma, marazi hastalık korkusu, nozofobi.


oculonasal : a. Göz ve buruna ait.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


oxidize : v. Oksijen ile terkip etmek, okside etmek, tahmiz etmek, asitleştirmek.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


pleo : pref. Daha fazla, daha çok anlamına sonek.