Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipolar : a. İki kutbu olan, iki kutuplu.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


electrotherapy : n. Elektrik tedavisi.


erysipeloid : n. Erysipelas'a benzeyen clit rahatsızlığı.


fermentogen : n. biochem. Mayalanabilen bir madde, fermantojen.


gastroduodenostomy : n. Mide ile duodenum arasında anastomoz yapılması.


genetotrophic : a. Kalıtsal nitelikteki metabolizma bozukluğu ile ilgili.


interarticular : a. Eklemlerarası.


lactocrit : n. Yağdaki süt miktarını ölçen alet.


hemoagglutination : n. See: Hemagglutination.


iridium : n. biochem. Ir sembolü ile bilnen atom no: 77 ve atom ağırlığı: 192.2 olan kimyasal element.


iridocele : n. Korneadaki bir yaradan irisin dışarıya doğru taşması.


malacia : n. Bir dokunun patolojik olarak yumuşaması, malasi.


palmaris : a. See: Palmar.


pancreatolysis : n. Pankreas dokusu harabiyeti, pankreatoliz.


pharyngoxerosis : n. Y utak kuruması, yutağın kuru hali.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.


primipara : n. 1.İlk defa olarak doğurankadın; 2. Yalnız bir çocuk doğurmuş olan kadın, primipar.


primitive : a. 1.Gelişecek olan bir şeyin ilk şekli, embriyo'da herhangi bir organ veya oluşumun başlangıçtaki taslak şekli; 2. Gelişmemiş, ilkel, basit, iptidai (toplum v.s.); 3. Ham, kaba, işlenmemiş.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.