Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerate : n. Balmumu merhem.


cleft palate : n. Sağ ve sol damak bölümlerinin birleşmemesi nedeniyle meydana gelen konjenital damak yarığı.


colporrhea : n. Vagina'dan gelen akıntı, vaginal akıntı.


distichiasis : n. Göz kapağının iç kenarında yer alan ikicni bir kirpik sırası.


fig : n. İncir, ficus carica (Müshil ve hazmettiricidir).


function : n. Bir organın normal olarak yaptığı görev (özel iş), fonksiyon.


gastrograph : n. Mide hareketlerini kaydeden cihaz, gastograf.


interfascicular : a. Fasiküllerarası.


hemagglutination : n. Kan yuvarlarının aglütinasyonu


hepatocirrhosis : n. Karaciğer ve kalın barasğa ait.


improvement : n. İyiye doğru gitme, düzelme.


ionometer : n. Röntgen ışınlarının yoğunluğunu ölçme aleti, iyonometre.


lassitude : n. Bitkinlik, ileri derecede halsizli, dermansızlık.


microscelia : n. Bacakların normalden küçük olması, küçük bacaklılık, mikroseli.


nosotherapy : n. Bir hastalığı diğer bir hastalıkla tedavi etme usulü, nozoterapi.


odontinoid : n. 1. Dişe benzeyen; 2. Diş tümörü.


osteoradionecrosis : n. Işına fazla miktarda maruz kalan kemikte nekroz meyanag elmesi.


overriding : n. 1. Kırık kemik uçlarının üst üste binişi; 2. Fetüs başının, baş pelvis uygunsuzluğu nedeniyle pubis kemiklerinin üstüne taşması; 3. Fetüs ölümünü göstermek üzere kafatası kemikleri kenarlarının birbiri üstüne binişi (Röntgen fliminde görülür).


papilledema : n.Göz diski ödemi.


parasigmatism : n. (s) harfini doğru telaffuz edememe.