Bugün : 23 Mayıs 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholangiectasis : n. Safra kanallarının genişlemesi.


chyme : n. 1. Kimus: Midede yarı hazmedilmiş gıda; 2. Mide usaresi.


cincophen : n.biochem. Damla (gut) hastalığı ve romatizmada kullanılan küçük, beyaz billurlar (C16H11NO2).


circinate : a. Daire veya daire parçası şeklinde olan.


ectopterygoid : n. Pterigoid dış kası.


elongated : a. Uzamış, uzun.


mia socket : Göz çukuru.


fontanel(le) : n. 1. Bıngıldak; 2. Yeni doğmuş ve süt çocuğunun başında henüz kemikleşmemiş ve kıkırdak halini bir müddet daha muhafaza edecek olan yerler, fontanella.


fork : n.Çatal dişi şeklinde sivri uzantılara sahip herhangi bir alet.


hemicolectomy : n. Kalın barsağın bir parçasının ameliyatal çıkarılması, kolonu kısmen kesip çıkarma ameliyesi.


hyper : pref. Yukarı, çok, hiper.


hyperproteinemia : n. Kanda protein fazlalığı.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


konimeter : n. See: Konometer.


leprous : a. 1. Cüzamlı, abraş; 2. Cüzam gibi, cüzama ait.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


oviparity : n. Yumurtadan çıkma.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


precornu : n. Yan karıncığın önboynuzu.