Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cenosis : n. Herhangi bir lezyona bağlı olarak, patolojik akıntı meydana gelişi.


detector : n. Herhangi bir şeyin varlığını gösteren araç, detektör.


ecchondroma : n. Kıkırdak yapısında olan ve meydana geldiği kemik üzerinde bir çıkıntı oluşturan selim tümör.


ester : n. biochem. Ester: Asitlerle alkollerden kondansasyon usulü ile elde edilen birkaç tertipten biri.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


galactorrhea : n. Sütün çok fazla gelmesi (akması).


gizzard : n. Kursak havsala, taşlık, börkenek.


glycopexic : a. Karaciğerde şeker depolanmasıyla ilgili.


hypersophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve içe doğru sapma eğilimi göstermesi.


mortility : n. Dışardan bir etki olmadan kendi kendine hareket yeteneği, motilite.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


myomalacia : n. Marazi kas yumuşaması, miyomalasi.


natality : a. Bir yıl içinde bin kişiye düşen canlı doğum sayısı, doğum oranı, natalite.


ophthalmomycosis : n. Mantarlardan meydana gelen göz hastalıkları, oftalmomikoz.


parasitaemia : n. Kanda parazit bulunamsı.


phantom : n. 1. Organ modelleri, kadın pelvisi modeli ve özellikle doğum ameliyelerini öğrencilere öğretmek için kullanılır, fantom; 2. İnsan bedeni veya bedenin bir kısmının şekli.


polychromatic : a. Çok renkli, muhtelif renkleri olan, polikromatik.


radiosurgery : n. Radyumla yapılan cerrahi tedavi.


saccharometabolism : n. Şeker metabolizması.


sensomobile : a. Bir uyarana cevap olarak hareket eden.