Bugün : 28 Mart 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphocostal nedir?

xiphocostal : a. Hançersi çıkıntı, (processus xiphoideus) ve kaburgalara ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerolysin : n. biochem. Balmumunu ayrıştaran bir lizin. sefolizin.


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


complementoid : n. biochem. Isıtıldığı zaman inaktif hale geçen kompleman.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


fibula : n. (pl. fibulae). Dizden aşaıdaki iki incik kemiğinin ufağı, kamış kemik, perone, fibula, peronaeus.


gangliectomy : n. Ganglion'un ameliyatla çıkarılması.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


lancinating : a. Hancer gibi saplanan (sancı), keskin (ağrı v.s)


lymphangiosarcoma : n. Yapısında hem lenfanjiyom hem sarkom odakları gösteren tümör, lenfanjiyosarkom.


metamorphopsia : n. Cisimlerin çarpık algılanması, bu nitelikle belirgin görme bozukluğu.


negative : a. 1. Herhangi bir reaksiyon yaratmayan, sonuç vermeyen, olumsuz, menfi, negatif; 2. Elektrik yükü taşımayan; 3. Psikoterapi'de telkine direnç gösteren.


nevoid : n. Ben şeklinde olan.


ooplasm : n. Yumurta sitoplazması.


posterolateral : a. See: Postero-external.


pronometer : n. Ön kol ve elin pronasyon derecesini ölçen alet, pronometre.


pykno : pref. Kalın, yoğun, koyu, sık anlamlarına önek.


pyostatic : a. Cerahati kesen (durduran), piyostatik


sapo : n. Sabun.


sentiment : n. Bir kişi veya bir madde üzerinde toplanan birgrup eğilim, his, duygu.