Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xiphisternum nedir?

xiphisternum : n. (pl. xiphisterna). Göğüs kemiğinin arka kısmı, ksifoid (hançersi) çıkıntı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dermatophylaxis : n. 1. Derinin enfeksiyona karşı korunması; 2. Deri hastalıklarına karşı korunma, deri enfeksiyonuna karşı korunma.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


ectropion : n. Gözkapaklarının serbest kenarlarının dış tarafa kıvrılmaları.


frontomalar : a. Frontal ve elmacık kemikleriyle ilgili.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


gonocyte : n. Embriyonun ilkel üretim hücrei, gonosit.


hematophage : n. Eritrositleri, içine alarak imha eden hücre, hematofaj.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


intradermal : a. Deri içinde.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


murrain : n. Hayvanlara mahsus salgın hastalık.


orciprenaline sulphate : n. Bronkospazmın giderilmesinde kullanılan bir madde.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


pericranium : n. Kafatası kemiklerinin yüzlerindeki periyost, perikran(iyum), kafatası zarı.


ptotic : a. 1. Ptoz'lailgili; 2. Ptoz gösteren, ptozla belirgin.


pulpy : a. Yumuşak, etli, özlü.


pyrogenesis : n. Haraket meydana gelme, ısıbilim, pirojenez.


recurrence : n. Yeniden zuhur etme, tekerrür etme, nüksetme, avdet etme (hastalık).


staphyline : a. 1. Küçük dile ait, staphylinus; 2. Üzüm salkımı şeklinde.