Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiphisternum nedir?

xiphisternum : n. (pl. xiphisterna). Göğüs kemiğinin arka kısmı, ksifoid (hançersi) çıkıntı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotin : n. biochem. Biyotin, B grubu vitaminlerinden olup hayat için lüzumludur (C10H16O3N2S).


botulin : n. biochem. Bozulmuş gıdalarda bazan bulunan bir toksin, clostridium botulinum tarafından salgılanan toksin.


chromatopsia : n. Cisimleri olduğundan farklı renklerde görme, renksiz cisimleri renkli görme ile belirgin görme bozukluğu.


dentagra : n.1. Diş ağrısı; 2. Diş çekmeğe mahsus özel alet.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


hemidysergia : n. Vücudunbir yarısında, istemli hareketler esnasında kasların birbiriyle ilişkili çalışma düzeninin kayboluşu.


hygrometer : n. Havanın rutubetini ölçme aleti, higrometre.


hyperdiuresis : n. İdrar çoğalması.


hypochlorization : n. Günlük yiyeceklerden tuzun azaltılması, tuz sınırlaması (Böbrek hastalıkları v.s. durumlarda uygulanan bir tedavi yöntemi).


hypopepsinia : n. Pepsin salgısının noksan oluşu.


lymphocthmia : n. Kanda bulunan lenfosit miktarının normalden fazla olması.


mammoplasia : n. See: Mastoplasia.


mendelson's syndrome : n. Mide muhtevasının akciğerlere aspirasyonu ile meydana gelen durum.


monotrichous : a. Tek kamçılı.


nembutal : n. Pentobarbital'in müstahzar adı.


perocephalus : n. Başı şekilsiz olan fetüs.


phonocardiogram : n. Fonokardiograf aracılığıyla elde edilen, kalb seslerini gösterir çizelge.


plastics : n. Estetik ameliyatları konu alan tıp dalı, estetik cerrahi, plastik cerrahi.


pleurocentrum : n. 1. Omur merkezinde yan element; 2. Omurganın yan elementi.