Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xiphisternum nedir?

xiphisternum : n. (pl. xiphisterna). Göğüs kemiğinin arka kısmı, ksifoid (hançersi) çıkıntı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


decollator : n. Fetüs başını gövdesinden ayırmada kullanılan alet.


edulcorant : n. Tatlılaştıran madde.


fallectomy : n. Fallop tüünü ameliyatla çıkarma, falektomi.


glomerulosclerosis : n. İltihab sonucu olarak gelişen böbrek glomeruluslarının fibrosisi.


hydrarthrosis : n. Eklem boşluğuna su dolması, hidrartroz.


hydrophilous : a. 1. Suya karşı fazla ilgisi olan; 2. Suyu çeken madde, hidrofil.


immedicable : a. Tedavi edilemez.


intrapartum : a. Doğum sırasında.


metrauxe : n. Uterus büyümesi, rahim hipertrofisi.


metrocarcinoma : n. Uterus karsinomu, rahim tümörü, metrokarsinom.


nanosomia : n. Cücelik, vücudun anormal küçüklüğü.


neutrophil : n. Kanda akyuvarların %60-70 kadarını oluşturan, sitoplazmasınd pembeye boyanabilen küçük granüller bulunan ve nüvesi, olgunluk derecesine göre bir veya birkaç parçalı olan lökosit.


phlebotome : n. Venleri açmakta kullanılan cerrah bıçağı, damar neşteri, flebotom.


pole : n. Kutup, polus.


postuterine : a. Uterus arkası, rahimardı.


pressoreceptive : a. Basınca hassas olan.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


sanguimotor : a. Kan deveranına ait.


scrofulous : a. 1. Sıracalı; 2. Sıracaya ait.