Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xiphisternum nedir?

xiphisternum : n. (pl. xiphisterna). Göğüs kemiğinin arka kısmı, ksifoid (hançersi) çıkıntı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cicatrize : v. Nedbe oluşması suretiyle iyileşmek.


cruciform : a. Haç biçiminde, haçsı, criciformis.


dietetic(al) : a. Diyete ait.


erect : v. 1. Yükseltmek, kaldırmak, dikleştirmek, dik hale getirmek; 2. Dik vaziyet almış, dikleşmiş, dik.


gnathodynia : n. Çenede hissedilen ağrı, çene ağrısı.


hypomnesia : n. Hafıza bozukluğu, hafıza zayıflığı.


hypotrophy : n. 1. Doğuştan yapısal zayıflık nedeniyle doku ve organda gelişen erken atrofi ve erken görev kaybı; 2. Yetersiz gelişme, kusurlu gelişme; 3. Bakterinin, üzerinde veya içinde yaşadığı canlıdan aldığı gıda maddeleri ile beslenmesi hali.


intrruption : n. Kesilme, kesinti, fasıla, ara.


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


meno : pref. 1. Ay, aylık; 2. Adet, aybaşı, menstruasyon.


methylprednesolone : n. Romatoid artrit, alerji ve iltihabi durumların tedavisinde kullanılan bir steroid


myobradia : n. Kasın uyarıya karşı normale oranla yavaş tepki göstermesi hali, miyobradi.


orchio-, orchi-, orchido- : pref. Testisle ilgili.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


polycrotic : a. 1. Polikrotizm ile ilgili; 2. Her kalp atımında birkaç tali atım dalgası göseren, polikromatizm ile belirgin.


ptomainuria : n. İdrarda ptomaine bulunuşu.


quantivalence : n. Kimyasal değerlik.


rectoperineal : a. Rektum ve perine ile ilgili.


resin : n. Sakız, çam sakızı, reçine (See: A Glossary of Chemistry).


scytitis : n. Deri (cilt) iltihabı, dermatit.