Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xiph(o)- nedir?

xiph(o)- : pref. Hançersi çıkıntı, processus xiphoideus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


chromophil : a. 1. Kolayca boyanan; 2. Kolayca boyanan hücre.


distribution : n. Dağılma, dağılış, dağılım (Sinir veya damarların vücutta dağılımı veya bir hastalık lezyonunun belli organ veya dokularda dağılımı gibi).


endosmometer : n. Bir maddenin endosmoz derecesini ölçen alet.


fecal : a. 1. Feçese ait; 2. Feçesli.


fugitive : a. 1. Gezgin; 2. Süreksiz, geçici; 3. Solar (renk).


germiculture : n. Mikropların kültür ortamında üretilmesi, bakteri kültürü yapılması.


glandule : n. Bezcik, guddecik, glandula.


grisea : a. Boz gri, griseus.


hemiglossectomy : n. Dilin kısmen ameliyatla çıkarılması.


hyposulfite : n. biochem. Hiposülfüröz asidin herhangi bir tuzu, hiposülfit.


hypnotize : v. Hipnotize etmek, uyutmak.


infratemporal : a. Şakakaltı.


microphthalmos : n. Gözlerin narmalden küçük olması, küçük gözlülük.


mutagenicity : a. Genlerle ilgili mutasyonlar meydana getirme veya kromozomlarla ilgili sapmalar hasıl etme özelliğine sahip olan.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


pruritic : a. 1. Şiddetli kaşıntı (pruritus) ile ilgili; 2. Şiddetli kaşıntıya sebep olan, kaşıntılı.


ptyal : pref. Tükürük anlamına önek.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


rational : a. Mantıki, makul, akıllı.