Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiph(o)- nedir?

xiph(o)- : pref. Hançersi çıkıntı, processus xiphoideus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpal : a. Elbileğine ait, carpicus.


chromaturia : n. İdrarın anormal renk alması.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


contraceptive : a. & n. Gebeliği önleyici (ilaç vielya araç).


corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


ejaculation : n. Fışkırma, atım (meni, idrar v.s) ejaculatio


epoophorectomy : n. "Epoophoron"un ameliyatla çıkarılması.


ethisterone : n. Progesteron'a benzer özellikleri olan ağız yoluyla etkili bir bileşim.


evacuant : a. & n. Boşaltıcı (müshil, lavman, v.s.).


galactischia : n. Memelerden süt gelişinin durması, süt salgılanmasının kesilmesi.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


hypopophoshatemia. : n. Kandaki fosfat seviyesinin düşük olması.


indoxylemia : n. Kanda indoksil bulunuşu.


lithiasis : n. Böbrek, safra kesesi v.s'De taş oluşumu, lityaz.


migrate : v. Bir yerden diğer yere gitmek, bir yerden diğer yere geçmek, yer değiştirmek.


narco : pref. Hissizlik, duygusuzluk anlamına önek.


non repetatur : n. See: Non repetat.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


ophidism : n. Yılan zehiri ile zehirlenme, ofidizm, ofyotoksemi;


pellagrous : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra'lı.