Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xiph(o)- nedir?

xiph(o)- : pref. Hançersi çıkıntı, processus xiphoideus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


dissimilarity : n. Farklılık, birbirine benzemeyiş.


effacement : n. Slinme, doğum ağrıları esnasında, fetüs başının tazyiki ile serviks'in yumuşaraka incelmesi (doğum hekimliğinde % ile ifade edilir).


equivalent : a. Eşit, müsavi.


gelatin(e) : n. biochem. deri ve diğer bağ dokusu elementlerinin kısmi hidrolizinden elde olunan madde, tutkal hülasası.


halide : n. biochem. Halojen madde ihtiva eden bir bileşim.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


hypothermia : n. Anormal derecede hararet düşüklüğü,


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


mesarteritis : n. Arterlerin tunica media'sının iltihabı, mezarterit.


morphography : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülünden bahseden eser, morfografi.


neuratrophia : n. Sinir sisteminin beslenme bozukluğu, nevratrofi.


nucleoplasm : n. Hücre çekirdeğinin asıl maddesi.


olivary : a. Zeytin şeklinde, zeytinsi, olivaya ait, olivarius.


ophthalmoplegic : a. Oftalmite ait.


parachordal : a. Embriyonda kafa kemiğinin kıkırdaksı kaidesine ait.


pharyngostenosis : n. Yutak daralması.


plexus : n. (pl. plexuses). Örgü, ağ, şebeke (Damar veya sinir), pleksus.


rep : n. Bir röntgen ışınım birimi (doku gramı başına 93 erg veren ışınım).