Bugün : 27 Mart 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xiph(o)- nedir?

xiph(o)- : pref. Hançersi çıkıntı, processus xiphoideus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cartilaginoid : a. Kıkırdaksı, kıkırdağa benzer.


colpomycosis : n. Mantarın sebep oludğu vagina iltihabı.


cryptococcus : n. Bir mantar türü.


endocardial : a. Endokarda veya kalbin iç kısmına ait.


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


fibirnogenesis : n. Fibrin oluşması.


gynecogenic : a. Dişilik vaıfları veya reaksiyonları meydana getiren.


hyperglycorrhachia : n. Beyin omurilik sıvısında fazla şeker bulunması.


impregnation : n. 1. İlkah; 2. See: Saturaiton.


incurable : a. Şifa bulmaz, iyi olmaz (hasta), tedavi edilmez (hastalık).


lithous : a. Taşa ait.


merosmia : n. Bazı kokuları alamama (koku alma duyusunun bozukluğundan ileri gelir).


mesocolon : n. Kolon mezosu.


mutualism : n. Farklı iki canlının birbirinden, karşılıklı faydalandığı müşterek yaşama şekli, mutualizm.


operculum : n. (pl. opercula). 1. Kapak, operkül; 2. Reil adacığının üstünde bulunan beyin parçası; 3. Beyinde frontal, paryetal ve temporal loblardan insula üzerine, örtü şeklinde uzanan kıvrımlar.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


pronation : n. İçe dönme, pronasyon (aksi; supinasyon).


saccharomyces : n. Bir çeşit maya.


serofluid : n. Seröz nitelikte sıvı.


synadelphus : n. Dört kol ve dört bacağa sahip hilkat garibesi.