Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xiph(o)- nedir?

xiph(o)- : pref. Hançersi çıkıntı, processus xiphoideus.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


bradystalsis : n. Barsak hareketlerinin anormal şekilde yavaş oluşu.


cooling : n. Vücut ısısının düşürülmesi.


cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


dosage : n.Bir içimlik ilaç tertibi, dozaj, ilacın belirli miktara göre verilmesi.


endoperimyocarditis : n. Endokard, perikard ve miyokardın iltihabı, endoperimiyokardit.


flank : n. Böğür.


granula : n. (pl. granulae) See: granule.


physiatrics : n. Hastalığı tabiat kuvvetleriyle (fiziki metodlarla) teşhis ve tedavi etme, fizyatri.


grinders : n. pl. Azı dişleri ,molar dişler.


hazardous : a. Tehlikeli zararlı.


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hysterotomy : n. 1. Çocuğu karından çıkarma ameliyatı; 2. Sezaryen usülü ile ameliyat, histerotomi.


intervillous : a.Villüs'lararası, vilüs'lar arasında.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


nymph- : pref. Küçük dudak (labium minus) veya küçük dudaklar anlamına önek.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


prorubricyte : n. Birkaç nükleol ihtiva eden ilkel kırmızı seri hücresi.