Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerotripsis nedir?

xerotripsis : n. Kuru masaj, kuru oğma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


cyclobarbitone : n. Uykuya zor dalan kimselerce kullanılan kısa etkili bir barbitürat.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


dyscheiria : n. Temas duyusunda, herhangi bir nitelikte kendini gösterenbozukluk.


epileptic : a. 1. Sar'alı, 2. Sar'aya ait, epileptik


lactifuge : n. süt salgısını azaltan faktör, laktifüj.


hilus : n. (pl. hili). 1.Organlardan, d amar, sinir ve akıtıcı kanalların çıktığı yerler, hilus; 2. Göbek (içorganlarda hilus).


oligakisuria : n. Çok seyrek işeme.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.


osteothrombosis : n. Kemik venlerinin trombozu.


pancreatitis : n. Pankreas iltihabı, pankreatit.


pediculophobia : n. Bitlerden korkma, aşırı bit korkusu, pedikülofobi.


parallagma : n. Kırık kemikte parçaların üst üste binmesi.


peripericarditis : n. perikardı saran dokuların iltihabı.


periproctitis : n. Rektumu saran dokuların iltihabı, perirektit.


phosphorate : v. biochem. Fosfor ile terkip etemk.


plasmosome : n. Hücrenin hakiki nüvesi.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.