Bugün : 20 Ocak 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xerotripsis nedir?

xerotripsis : n. Kuru masaj, kuru oğma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


blennorrhea, : n. Bel soğukluğu, blenoraji.


bronchorrhagia : n. Bronşlardan kan gelmesi, bronş kanaması.


burette : n. biochem. Sıvı ölçmeğe mahsus cam tüpü, büret.


burow's operation : n. Dudakta mevcut bir defektin kapatılması için uygulanan bir ameliyat çeşidi.


capsula : n. 1. İlaçların konulduğu mahfaza, kapsül; 2. Bazı organların çevresinde bulunan bağ dokusundan yapılmış zar.


chemistry. : n. Kimya.


dexter : adv. Sağ tarafta bulunan, sağında, sağ, sağdaki.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


equinism : n. At yürüyüşü


hemiplegia : n. Yarım felç, hemipleji.


hyponeuria : n. Sinirsel gücün azalması, sinir zayıflığı.


keloma : n. See: keloid.


mesencephalitis : n. Orta beyin iltihabı, mezensefalit.


metalliferous : a. biochem. Maden hasıl eden.


methane : n. biochem. Metan gazı (CH4).


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


peritoneocentesis : n.Periton boşluğunun cerrahi delinmesi ve drenajı.


phosphorism : n. Fosforla zehirlenme.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.