Bugün : 26 Şubat 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xerotripsis nedir?

xerotripsis : n. Kuru masaj, kuru oğma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcific : a. biochem. Kireç yapan, kireçlendiren.


cauterize : v. yakmak, dağlamak.


cytosmear : n. Hücrelerin mikroskopik muayenesi için lam üzerine salgı veya akıntı sürülmesiyle hazırlanan yayma.


diabetes : n. Şeker hastalığı.


endothelial : a. 1. Endotel tabakası (endotelyum)'yla ilgili; 2. Endotel hücrelerinden oluşan.


engagement : n. Fetüs başının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varışı veya bu hattın altına inişi (Fetüs başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kutur) pelvis giriminden geçmiş bulunur).


gangliform : a. Gangliyon şeklinde, düğümsü.


gastrografin : n. radyoskopi'den önce hastaya verilen kontrast madde.


hypocondylar : a. Lokmaaltı.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


in utero : a. See: intrauterine.


mammotropin : n. Memeyi uyartan ön hipofiz hormonu.


morphinomaniac : n. Morfin tiryakisi, morfine müptela, morfinman.


ossiculectomy : n. Kulak kemikçiklerini çıkarma ameliyesi, osikülektomi.


osteomyelitis : n. Kemik iliği iltihabı, cerahatli çene iliği iltihabı, osteomiyelit.


paulocardia : n. 1. Kalb atımı durduğu anda kişinin duyduğu, korku ve dehşetle karışık his; 2. Kalbin atım düzenined, atımlar arası istirahat devresinin gereksiz uzaması, diastol'un uzaması.


pleuroperitoneal : a. Plevra ve periton'la ilgili.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


podology : n. Ayakbilim, ayakların bilimsel incelenmesi, podoloji.


pseudosclerosis : n. Tremor, göz siniri atrofisi ve sinir bozuklukları ile birlikte görülen hepatolentiküler dejenerasyon.