Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xerotripsis nedir?

xerotripsis : n. Kuru masaj, kuru oğma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalonia : n. Bağ dokusu artımı sonucu beyinin büyümesi ve kafanın irileşmesiyle belirgin zeka geriliği.


cholerophobia : n. Marazi kolera korkusu.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


endometrioma : n. Endometr ihtiva eden bir tümör, endometriyom.


galactacrasia : n. Anne sütünün yapı ve bileşim bakımından anormallik gösterişi.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


hemianopsia : n. Görüş alanının yarısını görme, yarım körlük.


iatr(o) : pref. 1. Tıp; 2. Hekim.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


intravenous : a. Kara damar içi, entravenöz.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


morsus : n. 1. Isırık; 2. Diş yarası.


necrospermia : n. Spermatozoidlerin ölmesi, nekrospermi.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


ossify : v. 1. Kemik halinde oluşmak, kemikleşmek; 2. Sertleşerek kemik dokusu niteliği kazanmak, kemik haline dönüşmek, kemikleşmek.


per : pref. Vasıtası (yolu) ile.


presenility, : n. Yaşlı olmamasına rağmen yaşlılık elritileri gösterme hali, erken yaşlanma, erken ihtiyarlama.


pulicosis : n. Sinek ısırıkları sonucu cilt tahrişi.


pyelon : n. Böbrek pevlisi, pyileon.