Bugün : 29 Haziran 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xerotocia nedir?

xerotocia : n. Su kesesi patlamadan meydana gelen doğmu, kuru doğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


change : n. Değişme, değişim.


chologenetic : a. Safra yapıcı, safra salgılayan.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


effective : a. Etkili, tesirli.


fibrinosis : n. Kanda fibrinin çoğalması, fibrinoz.


gastropexy : n. Mide düşmesini tedavi için midenin karın ön duvarına dikilmesi, gastropeksi.


genus : n. (pl. 1. genera). Birkaç türden mürekkep cins; 2. Cins, türü.


hepaticolithotomy : n. Safra yolundan taş çıkarma ameliyesi.


hypertension : n. Yüksek tansiyon, tansiyon yüksekliği, hipertansiyon.


madness : n. Delilik.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


mutant : n. Değişikliğe uğramış cins.


norma : n. Başa bakıldığı zaman, çevre sınırı içinde görülen bütün.


orthopsychiatry : n. Zihni ve teessüri gelişmeyi inceleyen psikiyatri dalı.


otoconia : n. Kulağın membranöz labirentindeki küçük tanecik (otoconium)'ler, kulak tozu.


plexal : a. 1. Pleksus'la ilgili; 2. Pleksus gösteren, pleksus'la belirgin.


registered : a. Kaydedilmiş, kayıtlı.


rupture : n. 1. Bir organın veya damarın yırtılması veya kopması; rüptür, 2. Fıtık; 3. Kopmak, yırtılmak; 4. Fıtık yapmak.