Bugün : 11 Aralık 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerotocia nedir?

xerotocia : n. Su kesesi patlamadan meydana gelen doğmu, kuru doğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choroiditis : n. Koroid iltihabı, koroidit.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


costa : n. (pl. costae). Kaburga.


creatinine : n. biochem. Kreatinden türeyen bir metabolizma yıkımı ürünü, kreatinin.


dysbasia : n. Yürümede güçlük, disbazı.


ecouteurism : n. Şehevi söz ve hikayelerin kişide cinsel uyarıya sebep olması, bu çeşit söz ve hikayelerden insel zevk alma.


gammacism : n. G ve K harflerini telaffuz edemme, bu harfleri telaffuzda güçlük gösterme.


glomerulitis : n. Böbrek yumaklarının iltihabı, glomerülit.


hernioplasty : n. Fıtığın cerrahi tamiri.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


lactacidase : n. biochem. Lastik asidi mayalandıran laktik asit bakterilerinin enzimi, laktasidaz.


hepaticojejunostomy : n. Ductus hepaticus ile proksimal bir jejunum ansı arasında gerçekleştirilen anastomoz.


hypersomnia : n. Uyku fazlalığı.


lethidrone : n. Nalorphine'in müstahzar adı.


mediastinography : n. Mediastinum'un röntgen ışınları aracılığıyla filminin alınması;


meta : pref. 1. Arasında ortasında (yer ve mevki); 2. Sonra (zaman); 3. değişme.


microbiota : n. Bir bölgeye ait ancak mikroskopla görülebilen hayvan ve bitkilerin tümü.


mucinogen : n. Müsin öncüsü madde, müsinojen.


neo-synephrine hydrochloride : n. biochem. Damar büzücü bir madde.


nonrotation : n. Dönememe, rotasyon yeteneği taşıyan herhnagi bir organ veya oluşumun bu niteliğini gösterememesi.