Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerotocia nedir?

xerotocia : n. Su kesesi patlamadan meydana gelen doğmu, kuru doğum.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


bronchadenitis : n. Bronş duvarındaki bezlerin iltihabı.


cholangioma : n. Safra yollarına ait bir tümör.


chymification : n. Yenilen gıdaların midedeki sindirim enzimleri etkisiyle kimüs haline dönüşmesi, kimüs oluşması.


contrastimulant : a. Uyarıyı önleyen, uyartıyı ortadan kaldıran.


dahlin : n. Mikroskopik muayene için doku hücrelerini boyamada kullanılan kırmızımsı mor renkte bir boya.


dust : n. Toz, toz şeklinde ufak tanecikler.


dysmelia : n. Kol veya bacaklarda görülen noksanlk.


faciolingual : a. Yüz ve dile ait.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


galactophygous : a. süt akışını durduran süt kesici.


herpesvirus : n. Herpes simplex, varicellazoster, cytomegalovirus ve benzeri virüsleri içine alan virüs grubu.


histionic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokudan gelişen, dokudan çıkan.


histogneesis : a. Vücut dokularının oluşması.


hyperexophoria : n. Gözün görüş ekseninin yukarıya ve dışa doğru sapma eğilimi göstermesi.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


jugal : a. Yanak veya elmacıkkemiğine ait.


myosuria : n. İdrarda miyozin bulunuş, miyozüri.


organization : n. 1. Çeşitli organ ve sistemlerin birbirine bağlanarak bir bütün oluşturması; 2. Yapısal bütünlük kazanmış canlı, organizma; 3. Kan pıhtılarının fibröz dokuya dönüşmesi.


pachyderma : n. See: Pachydermia.