Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerotic nedir?

xerotic : a. Kurulukla vasıflı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopleural : a. 1. Bronş ve plevra ile ilgili; 2. Bronş ve plevra boşluğu arasında oluşan.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


conglutination : n. Birleşme, kaynaşma, yapışma, iki şeyin kaynaşır şekilde birbirine yapışması; 2. Eritrositlerin veya bakterilerin kümeleşmesi.


digitalism : n. Aşırı dozda dijital verilişine bağlı toksik belirtilerin eşlik ettiği durum, dijital zehirlenmesi.


dyschromia : n.Cildin anormal pigmantasyonu.


vaccinogen : n. Aşı maddesi yapan, vaksinojğn.


hematospectroscopy : n. Kanın spektroskopla muayenesi.


hypobaric : a. 1. Çevreye oranla basıncı daha düşük, normal atmosfer basıncından daha düşük basınca sahip (gaz hakkında); 2. içine enjekte edildiği vücut sıvısına oranla daha düşük yoğunluğa sahip, bu sıvıya oranla özgül ağırlığı daha düşük (eriyik hakkında).


karyocyte : n. Nüveli hücre, karyosit.


manganite : n. biochem. Bir manganez filizi.


meningeorraphy : n. Zarların dikilmesi.


noctalbuminuria : n. Geceleri idrarda albumin çıkması.


oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.


organically : adv. Organizma bakımından, organik olarak.


pestle : n. Havan eli, havan tokmağı.


preantiseptic : a. Cerrahide antiseptik metotların keşfinden öncesine ait.


prediasotle : n. Diyastol öncesi, diyastolden hemen önceki zaman aralığı.


ray : n. 1. Şua, ışın, bir merkezden yayılan ışık hattı; 2.Radyoaktif.


rectocolitis : n. Rektum ve kalın barsağın iltihabı, rektokolit.


salpingooophoroperitonitis : n. Tuba uterina (Fallop tübü), ovaryum ve pelvis peritonunun, gonokoklar sebebiyle oluşan müşterek iltihabı, salpengoooforoperitonit.