Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xerotic nedir?

xerotic : a. Kurulukla vasıflı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

centrifugal : n. Dışarıya doğru uzaklaşan.


chlorpromazine : n. Sedatif, antiemetik, antspasmodik ve hipotansif etkisi olan fevkalade farmakolojik tesirlere haiz bir ilaç.


colonorrhea : n. Kolon'daki herhangi bir lezyoa bağlı olarak gelişen mükoz akıntı, müköz diyare.


conjunctivitis : n. Konjunktiva iltihabı.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


delusion : n. Bir çeşit delilik, yanılsama, delüzyon.


dysarthria : n. Beyinde bir lezyona bağlı konuşma bozukluğu (kelimeleri telaffuz edememe).


empathic : a. 1. Empati ile ilgili; 2. Empati gösteren.


generation : n. Zürriyet, nesil, doğuş, tenasül, üreme jenerasyon.


hyperglandular : a. Aşırı salgılama gösteren, bol salgı oluşması ile belirgin.


intracerebellar : a. Beyincik (cerebellum) içi, beyincik içinde.


lipoxidemia : n. Kanda yağ asidi bulunması, lipoksideim.


neurogenetic : a. 1. Sinir sisteminden kaynaklanan, sinir dokusundan gelişen; 2. Sinirsel uyarılara bağlı, sinirsel uyarıların sebep olduğu.


oophoralgia : n. Yumurtalık ağrısı.


pedionalgia : n. Ayak tabanında hissedilen ağrı.


periodontitis : n. Beriyodont iltihabı, periodontit.


preganglionic : a. Sinir ganglionlarından önce yer alan.


proglossis : n. Dil ucu.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


pyknotic : a. 1. Piknoz'la ilgili, 2. Piknoz österen, piknoz'la belirgin.