Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerotic nedir?

xerotic : a. Kurulukla vasıflı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


charcoal : n. biochem. Odun kömürü, organik kömür.


cholemia : n. Kana safra veya safra maddelerinin karışması, kan pıhtısı (pıhtılanması), kolemi.


formic : a. 1. Karıncalarla ilgili; 2. Formik asit (karınca asidi) ile ilgili.


friedreich's ataxia : n.Çocuklarda görülen ilerleyici tipte ailevi bir hastalık.


frottage : n.1. Masajda oğma hareketi, oğma, masaj yapma; 2. Bir şeye devamlısürtünmekle cinsel haz duyma, özellikle, kalabalıktan istifade ederek kadına sürtünme ile cinsel hazza erişme, kertme (Bir cins cinsel sapıklık).


haplopathy : n. Komplikasyonsuz seyreden herhangi bir hastalık.


hemometry : n. See: Hemoglobinometry.


hydatidoma : n. Hidatid ihtiva eden tümör.


inspissation : n. Bir sıvınınbuharlaşma sonucu koyu kıvam kazanması, yoğun hale gelme, koyulaşma.


karyota : n. Nüveli hücreler.


leptomeningitis : n. beyin zarları iltihabı, leptomenenjit.


medulloblastoma : n. Medulloblastlardan müteşekkil beyin tümörü.


misanthrope : n. Nefret sebebiyle insanlardan kaçan kişi, insanlara karşı düşmanlık besleyen kimse.


mucin : n. Sümük.


ovariogenic : a. Yumurtalıktan kaynaklanan, yumurtalıkta meydana gelen, ovaryojen.


passivity : n. Hareketsizlik, durgunluk, dış uyarılara ilgisiz kalma hali.


periosteum : n. kemik dışzarı, periyost.


pituitrin : n. Arka hipofiz hormonu.


propalinal : a. Biyolojide bazı hayvanların çenelerinin ileri geri oynamasına ait bir terim.