Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xerotes nedir?

xerotes : n. Kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carpo-metacarpal : a. Elbileği ve kemiğine ait.


carpus : n. Elbileği, karpus.


cryptorchidism : n. See: cryptorchism.


demonstration : n. Gösterme, göstererek belirtme veya öğretme.


diaphragmalgia : n. Diyafram ağrısı.


effector : n. Bir adale bir gudde veya organda sonlanan motor veya sekretuvar sinir.


lactaciduria : n. İdrarda laktik asit bulunması, laktik asit işeme, laktasidüri.


ipse- : pref. 1. Aynı, aynı tarafta anlamına önek; 2. Kendi kendine anlamına önek.


lymphoid : a. 1. Lenfe benzer, lenfli, lenfatik, lenfoid; 2. See: Adenoid.


melitoptyalism : n. Glükozlu salya salgısı.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


nephritis : n. Böbrek iltihabı, nefrit.


neurotension : n. See: Neuectasia.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.


pain : n. 1. Ağrı, acı, sızı, dolor; 2. (pl). Doğum ağrıları.


pathologist : n. Patolog.


paraplexus : n. Yan karıncığın koroid ağı.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


pneumatic : a. 1. Hava (gaz) ile ilgili; 2. Solunum'la ilgili; 3. İçinde hava bulunan, hava (gaz) ile dolu.


prime : a. İlk, birinci, primus.