Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xerotes nedir?

xerotes : n. Kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cortisone : n. biochem. Böbreküstü bezinden çıkan glükokortikosteroid hormon, kortizon.


cyton : n. 1. Hücre; 2. Sinir hücresinin gövde kısmı.


dentimeter : n.Dişleri ölçmeye mahsus alet.


dyspeptone : n. biochem. Eriyemeyen pepton.


effuse : a. Yayılmış, ince tabaka halinde yayılmış.


endocranial : a. Kafa içi yüzüne ait, kafa içinde bulunan.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


gangrenous : a. Gangrenli.


glomerululonephritis : n. Glomerüllerin iltihabı.


hepatization : n. Dokuların karaciğeri andıracak şekilde sertleşmes.i


hypolarynx : n. Larenksin glotisaltı parçası.


infant : n. Bebek, süt çocuğu.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


naso-oral : a. Burun ve ağızla ilgili.


nasopharyngoscope : n. Burundaki geçitlerin ve burun arkasında yer alan boşlukların incelenmesinde kullanılan bir çeşit endoskop.


pharmacognosist : n. Farmakognozi uzmanı.


postanaesthetic : a. Anesteziden sonra, anestezi sonrasına ait.


precipitation : n. 1. Çökelme, bir maddenin dibe çökme suretiyle eriyikten ayrılması, presipitasyon; 2. Presipitin'in, kendisinin oluşmasına sebep olan antijen (presipitinojen) ile birleşerek çökelmesi (Bu reaksiyon birçok serolojik testlerin esasını oluşturur).


promin : n. biochem. Tüberküloz ve cüzzam tedavisinde kullanılan bir sülfon türevi.


prosthokeratoplasty : n. İnsan veya hayvan dokusu dışında bir madde kullanılarak yapılan keratoplasti ameliyatı.