Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerotes nedir?

xerotes : n. Kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calyx : n. (pl. calyces). Çanak


continuous : a. Devamlı, fasılasız.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


lactocele : n. See: galactocele.


habenular : a. Habenulaya ait.


hematozoon : n. Kanda yaşayan herhangi bir hayvansal parazit.


iconolagny : n. Çıplak resim veya heykelleri seyretmekle kişide cinsel arzu uyanması.


intra-arterial : a. Damar içinde hasıl olan, admariçi.


ischioneuralgia : n. Siyatik, siyatalji.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


meconism : n. Afyonlu zehirlenme, mekonizm.


noct : pref. Gece anlamına önek.


palindromic : a.Geçmişken tekrarbaşlayan, nükseden.


polyarthritis : n. Birçok eklemlerin iltihabı, poliartrit.


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


pyrenolysis : n. Hücre çekirdekçiği (nukleolus)'nin eriyip dağılması.


rhinolaryngology : n. Burun ve larenks hastalıkları ve tedavilerini konu alan tıp dalı, rinolarengoloji.


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.


rhinophyma : n. Burnun nodüler ve konjestif büyümesi.


rhodopsin : n. Retina çomaklarında meydana gelen kırmızı pigment.