Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xerostomia nedir?

xerostomia : n. Normal sekresyon yokluğu sebebiyle ağız mukozasının fevkalade kuruluğu, kserostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borate : n. biochem. Boraks asidi (asitborik) tuzu.


diastole : n. Kalbin ritmik genişlemesi, diyastol.


eyeless : a. Kör.


frigorism : n. Vücudun tümünün veya bir kısmının uzun süre aşırı soğuğa maruz kalışının yarattığı dolaşım bozukluğu nedeniyle oluşan patolojik durum.


insulinoid : a.Ensüline benzer, ensülin gibi.


hematoscopy : n. 1. Hematoskop aracılığıyla kanda eritrosit sayısının tesbiti; 2. Kanda hemoglobin yüzdesinin tayin edilmesi.


hemokonia : n. Eritrositlerin parçalanması ile meydanag elen parçacıklardan her biri, parçalanmış eritrosit artığı.


hypertrophy : n. Bir organın veya bunun bir kısmının patolojik olarak fazla büyümesi, hipertorfi, anormal irileşme.


isodactylism : n. Parmakların birbirlerine nispetle eşit uzunlukta oluşu.


kakidrosis : n. Kötü kokan ter çıkarma, pis kokulu ter ifrazı.


leischmaniasis, leischmaniaosis : n. Layişmanyaların yaptığı enfeksiyon, yalişmanyoz.


masto-occipital : a. Mastoid çıkıntı ile artkafa kemiğine ait.


misopedia : n. Çocuksevmeme, çocuklardan nefret, çocuk düşmanlığı, mizopedi.


myopericarditis : n. Miyokard ile perikardın iltihabı, miyoperikardit.


odontosteophyte : n. Diş tümörü.


pelvimetry : n. Pelvisin ölçülmesi, pelvimetri.


pericorneal : a. Kornea çevresinde bulunan, korneayı saran.


pimelosis : n. 1. Doku hücrelerinde veya hücreler arasında yağ toplanması, yağlı dejenerasyon; 2. Vücutta yağ dokusunun artışı, yağlanma, şişmanlık.


pylorectomy : n. Piloru çıkarma ameliyesi, pilorektomi.


sanitation : n. 1. Hıfzısıhha; 2. Sağlık teşkilatı; 3. Umumi sıhhati koruma tedbirleri.