Bugün : 19 Ekim 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xerostomia nedir?

xerostomia : n. Normal sekresyon yokluğu sebebiyle ağız mukozasının fevkalade kuruluğu, kserostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blennadenitis : n. Mukoza'da mukus salgılayan bezlerin iltihabı.


coition : n. See: Coitus.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


genuclast : n. Diz eklemindeik yapışıklıkları ortadan kaldırmada kullanılan cerrahi alet.


germinal : a. Tohuma ait, çimlenmeğe ait, germinatif.


glucohemia : n. Kanda şeker miktarı, glükohemi.


gram-negative : a. Gram metodu ile boyandığı zaman boyayı almayan.


submerge : v. Suya daldırmak, su altına sokmak.


kerato-ectasia : n. Kornea çıkığı, korneanın çıkıntı yapması.


macroscelia : n. Bacakların aşırı büyüklüğü, makroseli.


medicable : a. Tedavisi mümkün, tedavi edilir.


myosinose : n. biochem. Miyosinin sindirilmesinden meydana gelen bir albümoz.


myotonia : n. bir kasın tonik spazmı, miyotoni.


nutritive : a. 1. Beslenmeye ait, beslenme ile ilgili, nütritif; 2. See: nutricious.


placebo : n. İlaç olarak verilen tesirsiz madde.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.


prone : a. 1. Yüzü koyun yatmış; 2. El ayası aşağı dönük olan.


protoporphyrinuria : n. İdrarda protoporfirin bulunuşu.


pyromaniac : n. Piromani'ye müptela kişi, piroman.


ramisection : n. Spinal siniri sempatetik ganglion'a bağlayan dalın ameliyatla kesilmesi.