Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerostomia nedir?

xerostomia : n. Normal sekresyon yokluğu sebebiyle ağız mukozasının fevkalade kuruluğu, kserostomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biotaxy : n. Bk. biotaxis.


crossmatching : a. Kan transfüzyonundan önce alıcı ve verici kanları arasındaki uygunluğu tesbit için yapılan (Karşılaştırma sonucu aglütinasyon olmayışı iki kanın aynı gruptan olduğunu gösterir).


effective : a. Etkili, tesirli.


esophagotomy : n. Özofagusu kesme ameliyesi, özofagotomi.


fibromyxosarcoma : n. Lifli ve müköz elementler ihtiva eden sarkom.


gnathic : a. Çene ile ilgili.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


heterochromosome : n. Ana hücrede ikiye bölünmeden doğruca yavru hücreye geçen ve seksüel karakteri naklettiği söylenen kromozom, heterokromozom.


intermuscular : a. Kaslararası.


lipase : n. Yağları eriten enzim.


major : a.1. Daha büyük (magnus'un süperlatif şekli); 2.Büyük.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


malpighian : a. Dalak ve böbreklerdeki kumlar, tabakalar v.s. oluşumlara ait.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


nonpathogenic : a. Hastalık meydana getirme yeteneği bulunmayan, patojen olmayan.


normochromia : n. Normal eritrosit rengi.


osteocystoma : n. Kemikte kistik tümör, osteosistom.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


potential : a.&n. 1. Kuvveti olan, kuvvetli, iktidarlı; 2.Elektrik potansiyeli; 3. Gerilim veya basınç.


pylorostomy : n. Karın duvarı yolu ile pilorun içine delik açılması, pilorostomi