Bugün : 20 Ağustos 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xerosis nedir?

xerosis : n. Anormal kuruluk (deri, göz v.s.'de), kserozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastomyces : n. Bira mayasına benzer yapıda olan bir tür mikro-organizma-blastomycede, sıfta şekli.


croup : n. Boğmaca, krup.


dysontogenesis : n. Embriyonal veya fetal gelişimin kusurlu oluşu.


ecraseur : n. Yeni bir oluşumun çevresine dolanarak onun kesilerek çıkarılmasını sağlayan telden yapılı bir bölümü olan aygıt.


endothermy : n. Deriden yüsek frekanslı elektrik akımı geçirerek derin dokularda yaygın sıcaklık oluşma, diyatermi, endotermi.


gingivoglossitis : n. Dişeti ve idlin iltihabı, jinjivoglosit.


gnathoplasty : n. Çenenin plastik ameliyatı.


histodiagnosis : n. Dokuların mikroskopik muayenesi ile yapılan teşhis.


homothermic : a. See. Homothermal.


hysterology : n. Rahim bilgisi, rahimbilim, hisetroloji.


intraperitoneal : a. Periton kesesi içinde bulunan.


leg : n. Bacak.


lithotrity : n. Taşı kırarak çıkarma ameliyatı.


neurotization : n. İncinmiş sinirin, yeni doku gelişimi ile kendisini onarması, sinir rejenerasyonu, nörotisazyon.


panidrosis : n. See: Panhidrosis.


pediculate : a. Küçük çıkıntılı,sap gösteren, saplı.


proctopexy : n. Rektumun tesbiti, proktopeksi.


retinography : n. Retina fotoğrafının alınması.


sacrococcygeal : n. Sakrum ve koksikse ait.


sphenotripsy : n. Sfenotrib aracılığıyla fetüs kafatası kaidesinin ezilmesi, sfenotripsi