Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerosis nedir?

xerosis : n. Anormal kuruluk (deri, göz v.s.'de), kserozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blastocytoma : n. Farklılaşmamış embriyoner hücre (blastosit) lerden oluşan tümör, blastositom.


dentinalgia : n. Dentin ağrısı.


diagnosis : n. Teşhis, diyagnostik.


diplobacillus : n. Çift halde bulunna basil, birbirine tutunmuş çift basil.


glycoprotein : n. biochem. Bir karbonhidrata bağlı olan fakat fosforik asid, purin ve primidin ihtiva etmeyen bir protein türü.


integrator : n. Vücut yüzeylerini ölçmede kullanılan özel alet.


heteroplasm : n. Normal yeri dışında bulunan doku, heteroplazma.


hydatic : a. 1. Hidatid kist'le ilgili; 2. Hidatid kistlerden oluşmuş, hidatid kistler gösteren.


lamp : n. Lamba.


microthelia : n. Meme başlarının normale oranla küçük oluşu, mikroteli.


monochromatic : a. Tek renge ait, monokromatik.


myoglia : n. Kas hücrelerinden oluşan lifsel madde, miyogli.


neuromyelitis : n. Sinir ve omurilik iltihabı, nevromiyelit.


nulliparous : a. Doğum yapmamış.


ovariopathy : n. Yumurtalık hastalığı.


parahepatic : a. Karaciğer'e yakın, karaciğer'e komşu, karaciğer'e bitişik.


pharyngemphraxis : n. Yutak tıkanması.


quadrilateral : a. 1. Dört kenarlı; 2. Dörtgen.


rrhexis : suff. Yırtılma, yırtma, yırtık.


sellar : a. Eğere ait, eğersi.