Bugün : 29 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xerosis nedir?

xerosis : n. Anormal kuruluk (deri, göz v.s.'de), kserozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloralformamide : n. biochem. Acı, renksiz kokulu ve billüri bir madde (uyuşturucudur).


cholndral : a. Kıkırdağa ait, chondralis


cystinosis : n. Vücutta kristal halinde sistin depolandığı metabolik hastalık.


diptera : n. Emici veya delici nitelikte ağız yapısına sahip iki kanatlı böcekler takımı (Sinekler, sivrisinekler v.s.).


dyschroa : n. Sarılıkta olduğu gibi cilt renginin değişmesi.


emmission : n. Dışarı verme, çıkarma, ihraç inzal: Özellikle uykuda semen (belsuyu)'in akması, emisyon.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


hepatolithectomy : n. Karaciğerden taş çıkarma ameliyesi.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


hysterosalpingography : n. Uterus ve salpenksin radyografisi.


hyperthelia : n. Çok memelilik.


incontinence : n. Normal olarak vücuttan dışarı atılacak şeylerin çıkmasını kontrol edememe, incontinentia.


masotideocentesis : n. Mastoid boşlukların parasentezi.


onyxis : n. See: Acronyx.


opacity : n. 1. Donukluk, kesafet; 2. Donuk bölge.


pallium : n. Beyinkabuğu, palyum, cortex cerebri.


periarterial : a. Arter çevresinde bulunan, atardamarı saran.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


peripapachymeningtis : n. Dura mater ile kemiksi örtü arasındaki dokunun iltihabı.