Bugün : 17 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerosis nedir?

xerosis : n. Anormal kuruluk (deri, göz v.s.'de), kserozis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cryoscope : n. Sıvıların donma noktasını ölçmede kullanılan alet, kriyoskop.


desquamate : v. Dökülme, pul pul dökülmek.


physallization : n. Sıvının çalkanması sonucu yüzeyinde köpük oluşması.


uteroplacental : a. Plasenta ve rahime ait.


hematosepsis : n. Mikrobun kan dolaşımına geçmesi, septisemi.


hemosite : n. Kan parazitleri, hemozit.


heterocladic : a. Değişik arter dalları arasında anastomoz gösteren.


hypothermal : a.1. Düşük ısı ile ilgili; 2. Hafif sıcak, ılık.


hypoazoturia : n. İdrarda azotlu maddelerin azalması.


macrodactylism : n. El veya ayak parmaklarının aşırı şekilde iri oluşu, makrodaktilizm.


neonatus : n. Yenidoğmuş bebek. See: Neonate.


oestradiol : n. Bir tür oestrogen, amenore, kraurosis, menopoz tedavisinde ve diğer oestrogen yetmezliğine bağlı durumlarda kullanılır.


pedigree : n. Şecere, kişinin, dedelerinden kendine kadar uzanan aile şeceresi.


polyphobia : n. Birçok şeylere karşı duyulan anormal korku, polifobi.


psychophylaxis : n. Akıl hijyeni, psikofilaksi.


reactivate : v. Tekrar aktif hale getirmek, yeniden etki gücü kazandırmak, özellikle etki gücünü kaybetmiş bağışık kanı tekrar eski durumuna getirmek.


reanimation : n. Canlandırma.See: Resuscitation.


schist(o)- : pref. Yarık, çatlak.


secale : n. Çavdar.


suggestion : n. Telkin.