Bugün : 21 Şubat 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xeroradiography nedir?

xeroradiography : n. Kuru radyografı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calcar : n. 1. Mahmuz; 2. Hippocampus minor.


core : n. Merkezi bölüm, özellikle çıbanın orta kısmındaik ölü dokuya kasten kullanılan bir deim.


cortiadrenal : a. Böbreküstü korteksine ait.


diatomic : a. 1. İki atomlu; 2. İki değerli.


enamel : n. Diş minesi.


facing : n. Kaplama (diş).


fibrocongesitve : a. Organda bağ dokusu artımına bağlı devamlı kanlanma gösteren.


general : a. Genel, umumi, generalis.


haustra : n. pl. Haustrum7un çoğulu.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


intraventricular : a. Ventriküliçi.


isoserum : n. Kişideki hastalığı tedavi etmek üzere aynı hastalığı geçirmiş diğer bir kimseden alınan serum, izoterapi'de kullanılan serum, izoserum.


malady : n. Hastalık, illet.


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


neuropathy : n. Sinir (sistemi) hastalığı, nevropati (nöropati).


pairing : n. 1.İki benzer şeyin bir araya gelmesi, çiftleşme; 2.Erkek ve dişi arasındaki cinsel birleşim, çiftleşme.


perineurium : n. Sinir liflerinin oluşturduğu demeti zar şeklinde saran bağ dokusu tabakası, sinir demeti kılıfı.


photism : n. Beş duyu ile alınan her hangi bir uyarımın görme şeklinde tecellisi.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


podagral : a. 1. Podagra ile ilgili, 2. Podagra gösteren, podagra'ya tutulmus.