Bugün : 25 Mart 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xeroradiography nedir?

xeroradiography : n. Kuru radyografı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

decussate : a. Çapraz, decussatio


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


discitis : n. Disk iltihabı.


echinosis : n. Normalde yuvarlak eritrositlerin, büzüşme sonucu çevrelerinde yıldız şeklinde çıkıntılar göstermesi hali.


gonadopathy : n. Gonadlardan ileri gelen hastalıklar.


healer : n. 1. Doktor, hekim; 2. Şifa veren.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


imperceptible : a. Bellisiz, duyulmaz, sezilmez.


laloneurosis : n. Sinirsel kaynaklı konuşma bozukluğu.


laryngorhinology : n. Gırtlak ve burun hastalıkları bilimi, larengorinoloji.


local : a. Vücudun ufak bir bölümüne ait, mevzii, lokal.


lymphatolysis : n. Lenf dokusunun yokolması.


mackenrodt's ligaments : n. Uterusun transvers servikal veya kardinal bağları.


neurosurgery : n. Sinir (sistemi) cerrahisi.


opiomania : n. Afyon iptilası, afyonkeşlik, opyomani.


oxyacetylene : n. biochem. Oksijen ile asetilen terkibinden meydana gelen bir gaz.


piitis : n. Pia mater'in iltihabı.


pontic : n.&a. 1. Hakiki dişin yerini alan diş; 2. Varol köprüsüne ait.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.


resolvent : a.&n. Eriten (ilaç).