Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xeroradiography nedir?

xeroradiography : n. Kuru radyografı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotoxic : a. Kalb üzerinde zararlı etki gösteren, kalbe z ararlı.


chlorhexidine : n. Birçok bakteri üzerinde etkili olan antiseptik.


cystoscirrhus : n. Sert kıvam gösteren mesane sarkomu.


dermatome : n. Gref olarak hazırlanmak üzere çeşitli kalınlıklarda deri plakaları kesebileln aygıt, dermatom.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


enterorrhexis : n. Barsak rüptürü.


errhine : n. & a. 1. Burna çekilip akmasını kolaylaştıran ilaç; 2. Burun akmasını kolaylaştıran.


heteradenoma : n. Bulunmaması gereken yerdeki bez dokusundan gelişen tümör, heteradenik dokudan gelişen tümör, heteradenom.


kineplasty : n. Plastik ampütasyon.


megacoccus : n. Normalden çok büyük koküs, iri küresel akteri.


necrogenic : a. Ölülelrle temastan ileri gelmiş.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


pedodontics : n. Çocukların diş ve ağız durumları ile uğraşan dişçilik şubesi, pedodonti.


piesesthesia : n. Basınç duyusu.


polyhydruria : n. İdrarın anormal sulu olması, polidrüri.


pyrology : n. Ateş veya hararet ilmi piroloji.


refractory : a. 1. Cevap vermeyen; 2. Tesirsiz kalan (mesela muayyen ilaçlara karşı cevap vermeme), refrakter.


reticuloplasmocytoma : n. Retikülosit ve plazmosit ihtiva eden tümör.


saffron : n. Kendisinden koyu sarı bir boya maddesi elde edilen "Crocus sativus" adlı bitkinin kurutulmuş tohumları ,safran.