Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xeroradiography nedir?

xeroradiography : n. Kuru radyografı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circulation : n. Dolaşım, deveran, sirkülasyon.


dermatology : n. Cildiye, dermatoloji.


estivoautumnal : a. Yaz ve sonbaharla ilgili, yaz ve sonbahar'da oluşan veya görülen.


exosplenopexy : n. Dalağın ameliyatla karın duvarı dışına tesbit edilmesi.


faveolate : a. 1. Petekli; 2. Peteksi.


heptogram : n. 1.Karaciğerin röntgen filmi; 2. Karaciğer atımlarını gösteren çizelge.


heterology : n. 1. Yapı, şekil veya oluşum tarzı bakımından normalden uzaklaşma, özellikle yeni gelişen hücrelerin, yapı ve gelişim tarzı bakımından ana hücrelerden farklı oluşu, normal dışı gelişme; 2. Yapı bakımından benzer olmalarına rağmen bazı maddelerin farklı özellikler göstermesi hali.


hylic : a. Embriyonik dokudan müteşekkil, hilik.


ischogalactic : a. 1. Süt salgılanmasını durduran veya geciktiren; 2. Lohusalık devresinde süt salgılnamasını durdurucu ilaç, laktasyonu durdurucu ilaç.


methysergide : n. Migren tedavisinde kullanılır.


metratomy : n. Uterus'a kesit yapma, kesit yaparak uterus'u açma, metratomi.


monozygotic : a. Tek zigota ait.


mysophobia : n. Kirlenme veya hastalık almaktan aşırı derecede korku, mizofobi.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


nephrolithiasis : n. Böbrektaşı hastalığı, nefrolityaz.


oath : n. Yemin


peristaltis : n. Mide ve barsaklarda yukarıdan aşağıya doğru halka ve helezon şeklinde kasılmalar, peristaltik (solucanımsı kasılmalar), bu kasılmalar mide ve barsak içindekileri aşağıya doğru sürükler.


phimotic : a. 1. Fimozis'le ilgili; 2. Fimozis gösteren.


pneumonophthisis : n. Akciğer tüberkülozu.


pseudatheroma : n. Yağ kisti.