Bugün : 20 Şubat 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerophthalmia nedir?

xerophthalmia : n. Konjonktif kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholecystitis : n. Safra kesesi iltihabı, kolesistit.


choreic : a. 1. Kore ile ilgili, kore'ye bağlı; 2. Kore niteliğinde, kore tabiatında.


cyclical vomiting : n. Çocuklarda ketosis ile birlikte görülen periodik kusma krizleri.


derm(a) : n. See: Cutis or Corium.


fibrocartilage : n. İçinde fibröz doku ihtiva eden kıkırdak.


genodermatology : n. kalın yoluyla geçen deri hastalıklarını konu alan deri hastalıkları dalı, genodermatoloji.


hippocampus : n. (pl. hippocampi). Beyinde bulunan iki beyaz çıkıntının adı, hipokamp.


idiosyncratic(al) : a. Yaradılışa ait.


isoleucin(e) : n. biochem. Esansiyel aminoasit.


karyolobism : n. Hücre nüvesinin loplu olma hali (özellikle lökosit nüvesi).


lepidic : a. Pullara ait, pullardan müteşekkil pullu.


longitudinal : a. Uzununa, longitudinalis.


lunar : a. Ay şeklinde, aysel.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


myoplasm : n. Kas hücresinin bağ dokusundan ibaret sarkoplazması içinde dağılı kasılabilme niteliği taşıyan fibrillerden oluşan kısmı, miyoplazma.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


phag- : pref. Yeme, yutarak içine alma anlamına önek.


plasm(a) : n. Plazma; 1. kanın içinde fibrin bulunan sıvı kısmı; 2. Hücre protoplazmanın yapışkan ve canlı maddesi.


pleurororrhea : n. Plevra boşluğunda sıvı bulunması.