Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerophthalmia nedir?

xerophthalmia : n. Konjonktif kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caproic : a. biochem. Yağlı bir aside ait, kaproik.


carcinogenic : a. Kansere sebep olan, kanser yapıcı.


chiropody : n. El ve ayaklarda bulunan nasırların deri kalınlaşmalarının, iltihabi şişliklerin ve tırnaklarla ilgili durumların tedavisi.


cirsenchysis : n. Variköz venleri, onları sertleştirici ilaç eriyiği zerk ederek tedavi yöntemi.


consulting : a. & n. 1. İstişare etme; 2. Müşavir.


cryoscopy : n. Herhangi bir sıvının donma noktasını ölçme, kriyoskopi.


dichloramine : n. biochem. Antiseptik billuri madde (CH3C6H4SO2NCI3).


inframaxillary : a. Çenealtı.


kyphotic : a. 1. Kifoz'la ilgili; 2. Kifoz gösteren, 3. Kifoz'lu kişi.


maneuver : n. El aracılığıyla yapılan belli bir amaca yönelik özel hareket, herhangi bir olayı kolaylaştırmak amacıyla el ile yapılan, belli bir usule dayalı girişim, manevra.


occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).


pancarditis : n. Kalbin bütün zarlarının iltihabı, pankardit.


patau's syndrome : n. Otozomal trisomi.


perienteron : n. İlkel ahşa boşluğu.


poikilodermia : n. Deride yer yer pigmentasyon, yüzeyel kılcal damarların genişlemesi ve atrofi ile belirgin çok kere kaşıntının da eşlik ettiği patolojik durum.


pressoreceptor : n. Atardamarların duvarında bulunan ve kan basıncına hassas olan oluşum.


pulsific : a. Nabız arttırıcı.


squili : n. 1. Adasoğanı; 2. Adasoğanalrının kurutulmuş dilimlerinden yapılan ilaç (kalb hastalıklarında kullanılır).


sucrose : n. biochem. Şeker kamışı veya şeker pancarından ede edilen bir şeker, sakroz (C12H22O11).


tertipara : n. Üç doğum yapmış kadın.