Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xerophthalmia nedir?

xerophthalmia : n. Konjonktif kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemosurgery : n. Dokunun kimyasal madde aracılığıyla tahrip edilmesi (serviks uteri erozsoyuna gümüş nitrat sürülmesinde olduğu gibi).


costive : a. Kabız, inkıbazı olan.


duodenostomy : n. Duodenumla bir diğer anatomik açıklık arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


eponychium : n. 1. Embriyo'da tırnak yataklarını örten, bilahare tırnakların geliştiği boynuzumsu tabaka; 2. Tırnak kenarlarını saran epidermis.


euchromatin : n. biochem. Kromozomlardaki gibi boyanan kromatin maddeis.


gemmule : n. 1. Ana hücreden gelişen, ilerde ayrılarak yeni bir canlıyı oluşturacak tomurcuklardan her biri, tomurcuk, gemül; 2. Sinir hücresi dendriti üzerinde ince lif eşklindeki uzantılardan her biri.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


hospital : n. (ab. Spital): Hastane.


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


isophoria : n. İki gözün görm eeksenlerinin mutabakatı, izofori.


lethality : n. Letalite, bütün hastalara nisbetle ölenlerin sayısı.


leukotomy : n. Beynin ön lobunun beyaz maddesinin ameliyatı, lökotomi.


lienomedullary : a. Dalağa ve kemik iliğine ait.


lorfan : n. Levallorphan'ın müstahzar adı.


manganate : n. biochem. Manganit, manganik asidin tuzu.


mask : n. 1. Maske; 2. Alçı veya balmumundan yapılmış yüz kalıbı.


myometer : n. Kas büzülmesini ölçme cihazı, miyometre.


ovarium : n. (pl. ovaria). See: ovary.


palikinesia : n. Hareketlerin patolojik olarak devamlı ve irade dışıt ekrarı, palikinezi.


phacometer : n. Lensin refraksiyon gücünü ölçen alet, fakometre.