Bugün : 26 Haziran 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerophthalmia nedir?

xerophthalmia : n. Konjonktif kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cubiform : a. Kübbiçim, kübik, cubiformis.


evaporating lotion : n. bir kompres halinde cilde tatbik edildiği zaman, buharlaşarak bölgenin yerel ısısını da beraberinde götüren ve böylece o kısmı soğutan sıvı.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


mia water : 1. Göz banyosu (damlası); 2. gözyaşı.


fibrocyst : n. Kistik dejenerasyong österen fibroma.


galactemia : n. Kanda süt bulunması, galaktemi.


galeropia : n. Cisimlerin aşırı parlak görülmesi hali.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


host : n. 1. Diğer bir organizmayı içinde veya üzerinde, parazit olarak barındıran canlı, hastalık etkenini besleyen hayvan veya insan, konakçı; 2. Doku naklinde kendisine gref uygulanan kişi.


hysteroptosis : n. Uterus sarkması (düşmesi).


melituria : n. Diabetes mellitus.


mobile : a. Oynar, müteharrik, hareketli, mobil.


monodiplopia : n. Tek gözün çift görmesi, monodiplopi.


neurohistology : n. Sinir sistemi histolojisi.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


organofaction : n. Organın oluşum ve gelişimi.


otosteal : a. Kulak kemikciklerine ait.


palsy : n. Felç, inme.


pricking : n. Deri üzerinde batma şeklinde duyulan ağrı, iğnelenme.


sanguicolous : a. Kanda yaşayan.