Bugün : 16 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerophthalmia nedir?

xerophthalmia : n. Konjonktif kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

epignathous : a. Üst çenesi, alt çene üzerinde ileriye doğru çıkıntı gösteren.


formilase : n. biochem. Asetik asidi formik aside çevirenbir enzim, formilar.


gastralgia : n. mide ağrısı (sancısı), gastralji, gastrodini.


gastrocnemial : a. Baldır ikiz kasına ait, gastrocnemialis.


gastronomist : n. Midesine düşkün, yemek meraklısı, gastronom.


intercolumnar : a. Sütunlar arasında.


incise : v. Bistüri ile kesit yapmak, yarmak.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


isomerism : n. biochem. Molekül ağırlığı, atom sayısı ve atom cinsi aynı olan ve farklı özellikler gösteren birden fazla cisimlerin durumu, izomeri.


kinetic : a. Hareketle ilgili, veya hareket meydana getiren.


melanodendrocyte : n. See. Melanocyte.


mesoaster : n. Ortakarın, mideyi karnın duvarına bağlayan zar, dorsal mezenterin mideye bağlı olan kısmı, mezogastr(iyum).


nephron : n. Bir böbreğin yapısını oluşturan temel unsur, nefron.


nephrydrosis : n. Ureterdeki tıkanıklık sonucu pelvis renalis'in toplanan idrarla şişip genişlemesi, nefrohidroz.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


papulosquamous : a. Üzeri pullanma gösteren papüllerden oluşan.


pericellular : a. Hücre veya hücreler çevresinde, hücre veya hücreleri saran.


posterolateral : a. See: Postero-external.


protozoan : n. 1. Protozoa koluna mensup herhangi bir mikro-organizma, protozoon; 2. Protozoa kolu mikro-organizmalarla ilgiili.


resectoscopy : n. Transüretral prostatektomi.