Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xerophthalmia nedir?

xerophthalmia : n. Konjonktif kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

calx : n. biochem. Kireç.


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


chondrotomy : n. Kıkırdak anatomisi (teşrihi), Kondrotomi.


croup : n. Boğmaca, krup.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


entropion : n. Göz kapaklarının içe kıvrılması, çipil gözlülük.


fetid : a. Fena kokan, pis kokulu.


hemangioma : n. Kan damarlarından doğan urlar, hemanjiyom.


instability : n. Dayanıksızlık, kararsızlık, değişme.


intrathoracic : a. Göğüsiçi.


invisible : a. Görülemeyen, gözle seçilemeyen.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


nanocephaly : n. Küçük kafalılık.


panendoscope : n. Mesanenin içini görmeye yarayan alet, sistoskop.


paraperitoneal : a. 1. Periton yakınında, periton'a komşu; 2. Periton dışında.


parasystole : n. Sistol ile diastol arasındaki mesafe.


sphincteralgia : n. Sfinkter ağrısı.


splenophrenic : a. Dalak ve diafragma ile ilgili.


synalgic : a. 1. Sinalji ile ilgili; 2. Sinalji niteliğinde, sinalji ile belirgin.


thelorrhagia : n. Memucu kanaması, teloraji.