Bugün : 01 Mart 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xerophobia nedir?

xerophobia : n. Korku veya hiddetten ileri gelen tükürük azalması, kserofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


cardioplasty : n. Cardia sfinkteri üzerinde yapılan plastik ameliyat.


charting : n. Hastalığın seyrini (ateş, nabız, kan basıncı vs) gözlem ağıtı üzerinde çizelge halinde gösterme, gözlem kağıdına işleme.


chloral : n. biochem. Klordan yapılmış bir katışık, kloral


cholangieohepatitis : n. Karaciğer ve safra yollarının iltihabı durum.


chondroangioma : n. Yer yer kıkırdak yapıda odaklar gösteren anjiyom.


dichroism : n. Bir cismin iki yüzünden farklı renk gösterme niteliği.


ejaculate : v. Aniden dışarı atmak, fırlatmak, fışkırtmak.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


evolvement : n. Gelişme, tekamül, evrim.


exudative : a. Terletici


genitalia : n. pl. Üreme organları.


heterozygote : n. Gen çiftinde birbirinden farklı genler taşıyan kişi, heterozigoz gösteren kimse.


intermenstruum : n. İki adet arasındaki devre.


lentiglobus : n. Göz merceğinin küresel çıkıntısı.


lissencephaly : n. See lissencephalia.


mutual : a. İki taraflı, karşılıklı.


myelinopathy : n. Beynin ak maddesinin veya omuriliğin dejenerasyonu, miyelopati.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


papillectomy : n. Papillanın ameliyatla çıkarılması, papilektomi.