Bugün : 24 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerophobia nedir?

xerophobia : n. Korku veya hiddetten ileri gelen tükürük azalması, kserofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

candida : n. Bir mantar çeşidi.


crede's method : n. Placentanın ayrılması için kullanılan bir yöntem.


digestive : a. 1. Hazma ait; 2. Hazmettirici.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


encranial : a. Kafatas içinde bulunan.


endoneurium : n. Sinir liflerini çevreleyen ince iç tabaka.


enteric : a. entericus, iç organ (bağır)'a ait.


fissiparous : a. Hücre bölünmesi ile üreyen, bölünme ile çoğalan.


gargarism : n. gargara.


gut : n. Barsak.


indoxyl : n. biochem. İdrarda bulunan yağlı bir madde, indoksil (C8H7NO).


inguinal : a. Kasığa ait, inguinalis.


intermediary : a. Arada meydana gelen seyir esnasında oluşan.


myel : pref. Omurilik.


narco-analysis : n. Hafif anestezi altında hastanın bilinçaltının açığa çıkarılası.


proptosis : n. Bir organ veya kısmın öne ve aşağıya doğru düşüklüğü, proptoz.


prostatic : a. Pirostata ait, prostaticus.


scapulothoracic : a. Kürekkemiği ile göğüse ait.


scotophilia : n. Karanlıktan hoşlanma, karanlık sevgisi, skotofili.


scurfiness : n. 1.Başında kepek olma; 2. Kabukluluk.