Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xerophobia nedir?

xerophobia : n. Korku veya hiddetten ileri gelen tükürük azalması, kserofobi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


coleotomy : n. Vaginayı kesme ameliyesi.


cryptodidymus : n. Bir fetüs'ün diğeri içinde bulunmasıyla belirgin gerçekte iki fetüsten oluşan hilkat garibesi.


dovers powder : n. Sükunet ve ter veren afyonlu bir toz ilaç.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


erythrogenesis : n. Eritrositlerin oluşması.


exterior : a. & 1. Dışta (dışında) bulunan; 2. Dış, hariç.


fungoid : a. Mantar görünümünde, mantara benzeyen.


funnel : n. Huni.


glossoncus : n. Dili büyüten herhangi bir şişlik, şiş dil.


terminal : a. Terminal, terminalis: 1. Sona ait; 2. Son, bitim, uc (sinir).


intersystole : n. Kalb kulakçığı sistolu ile karıncık sistol'ü arasında geçen kısa zaman aralığı.


intraepithelial : a. 1. Epitel hücreleri içinde; 2. Epitel hücreleri arasında.


lithotome : n. Taş çıkarma aleti, litotom.


longevity : n. Uzun süre yaşama hali, uzun ömürlülük.


mammillation : n. 1. Meme başı şeklinde kabartılar oluşması, bu nitelikle belirgin durum; 2. Meme başı şeklindeki kabartı.


needle : n. v. 1. İğne; 2. İğne ile delmek.


orthomelic : a. Kol veya bacaktaki şekil bozukluğunu düzelten.


ped-o-jet : n. Basınçtan yararlanarak klasik iğne kullanmaksızın aşı yapılabilmesini sağlayan aygıt.


phlebitic : a. 1. Flebit ile ilgili; 2. Flebit gösteren.