Bugün : 24 Ağustos 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xerophagia nedir?

xerophagia : n. Kuru yemek yeme, zerofaji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoatheroma : n. Göz kapağında gelişen yağ kisti.


costotransversectomy : n. Torasik vertebranın transvers çıkıntısı ile ona bitişik kaburga başının ameliyatla çıkarılması.


cusp : n. 1. Gittikçe incelen çıkıntı, sivri çıkıntı; 2. Kalp kapakçığını oluşturan, yaprak şeklindeki iki veya üç parçadan her biri; 3. Diş tacı üzeirndeki küçük çıkıntılardan her biri.


dermographia : n. Cilt üzeri bir kalem veya iğne ile çizildikten sonra meydana gelen bir çeşit ürtiker.


dorsum : n. (p. dorsa). Sırt.


germicidal : a. Mikropları öldürücü


physiognomist : n. Fizyonomi mütehassısı, fizyonom.


hypocorticalism : n. See: Hypoadrenocorticis.


hypotonic : a. Solüsyonların yoğunluğunun belirli miktardan aşağı olması.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


leper : n. Cüzzamlı, miskin.


narcotism : n. Uyuşturucu ilaç iptilası, narkotizm.


omohyoid : a. Kürek ve bel kemiğine ait.


otocyst : n. Embriyonun kulak kabarcığı, otosist.


pecten : n. 1. Tarak; 2. Çatı kemiği, ospubis; 3. Tarak şeklinde uzantılarg österen herhangi bir oluşum; 4. Kuşların ve bazı balıkların gözlerinde bulunan damardan zengin perdemsi oluşum; 5. Anal kanalın alt kısmında, bağ dokusu içinde kesif şekilde adğılmış ince kas liflerinin oluşturduğu kuşak şeklindeki bölge, anüs pekteni, anal pekten.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


rhubarb : n. Bir bitki kökünün kurutulmuş şekli.


sarcosis : n. 1. Ur; 2. Etlenme, et dokusunun artması.


scybala : n. Yuvarlak, sert gaita parçaları.


talocrural : a. Talus ve bacak kemiklerineait.