Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xeromycteria nedir?

xeromycteria : n. Burun mukozasının kuruluğu, kseromikteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplasty : n. Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.


colourless : a. Renksiz.


decrudescence : n. Hastalık belirtilerinin yatışması, belirtilerin gerilemesi.


disseminated : a. Yayılmış, yaygın, bütün organa veya vücuda yayılmış (hastalık hakkında).


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


febrific : a. See: febrifacient


gastear : n. Mide.


gestagen : n. Progesteron etkisi gösteren herhangi bir madde, özellikle bu etkiyi gösteren sentetik madde.


interdental : a. Dişlerarası.


hematosteon : n. Kemik iliği boşluğuna kan dolamsı.


intravillous : a. Vilüs içi, vilüs içinde.


lymphangiogram : n. Kontrast bir madde zerkedildikten sonra lenf sisteminin radyolojik olarak incelenmesi.


multiarticular : a. Birçok eklemlere ait.


nosotrophy : n. Hastaların bakımı, nozotrofi.


onychophosis : n. Ayak parmağı tırnak yataklarının boynuzlaşması.


organonomy : n. Organik hayat ve canlı organizmalar kanunu.


osteogen : n. Kemiğin yumuşak oluşan maddesi, osteojen.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


pohnic : a. Sese ait.


placentolysin : n. Plasenta hücrelerini yok edebilen bir antikor.