Bugün : 22 Şubat 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xeromycteria nedir?

xeromycteria : n. Burun mukozasının kuruluğu, kseromikteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carina : n. (pl. Carinae). Trakeanın ikiye ayrıldığı yerdeki çıkıntısı, karina.


cranium : n. Kafatası, kafa (kemiği), kranum


dysalbumose : n. biochem. Erimeyen bir albümoz.


dyskaryosis : n. Servikal smear'daki anormalliğin malignite olasılığı açısından dikkati çeker olması hali.


enterobiasis : n. Enterobius cinsi kurtların sebep olduğu enfeksiyon, kıl kurdu enfeksiyonu.


galactophorous : a. Süt taşıyıcı, süt nakleden, galaktofor.


hemopexis : n. Kan pıhtılaşması,kan pıhtısı, hemopeksi.


hydroplasm : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hidroplazma.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


lissencephalic : a. 1. Üzerinde kıvrım (girus)'lar bulunmayan beyine sahip, girurssuz beyin gösteren; 2. Lizensefali ile ilgili.


magnesic : a. biochem. Magnezyuma ait.


monobasic : a. Her molekülünde yer değiştirebilen bir hidrojen atomuna sahip.


myogenesis : n. Embriyon gelişiminde kas lifleri ve kasların oluşumu, miyojenez.


neurotension : n. See: Neuectasia.


oxazepam : n. Orta etkili bir trankilizan.


oximeter : n. Alınan kan numunesinde oksijen miktarını ölçen alet, oksimetre.


pachychilia : n. Dudağın veya dudakların normalden kalın olması.


philtrum : n. anat. Burunaltı oluğu, filtrum.


roborant : a. & n. 1.Kuvvetlendirici; 2. Kuvvet ilacı.


saccharometer : n. Bir eriyikte şeker miktarını ölçmeye yarayan alet, sakarometre.