Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xeromycteria nedir?

xeromycteria : n. Burun mukozasının kuruluğu, kseromikteri.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


brim : n. Boşluk gösteren bir oluşumun giriş kısmını çevreleyen kenar, boşluk ağzı.


celectome : n. Histolojik muayene için tümöral doku'dan parça almada kullanılan alet.


choledochal : a. Ana safra kanalı (ductus choledochus) ile ilgili.


dactylion : n. parmaklar arasında perde olması.


dermatocellultis : n. Cilt ve derialtı hücresel dokunun iltihabı.


epicystotomy : n. Semfiz üzerinden (suprapubik) kesit yaaprak mesaneyi açma.


gravedo : n. burun nezlesi, koriza.


heliopathia : n. Güneş ışınlarına maruz kalış sonucu meydana gelen herhangi bir hastalık veya patolojik lezyon.


imbalance : n. Dengesizlik.


immunoserum : n. Antikor ihtiva eden serum, bağışık serum.


isogamy : n.Büyüklük ve yapı bakımından birbirine eşit cinsiyet hücrelerinin birleşmesi.


musculous : a. See: Muscular.


oxidosis : n. See: Acidosis.


per tubam : adv. Tüp vya tubavasıtasiyle.


podiatrist : n. Podiyatri uzmanı.


rachi : pref. Omurga anlamına önek.


rectostomy : n. Deri üzerinden rekutm'a açılan sun'i ağız oluşturma, rektostomi.


sentimentalist : n.Hislerinin etkisiyle hareket eden kimse, duygusal kişi.


sponge : n. 1. Yaradan kan v.s.'yi almak için kullanılan gaz parçası; 2. Tüfeyli parazit; 3. Sünger, euspongia (emicidir).