Bugün : 26 Nisan 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xeromenia nedir?

xeromenia : n. Kan akmadan diğer adet belirtilerinin görülmesi, zeromeni.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butocaine : n. Kokaine benzer etkide sentetik bir anestezik madde.


chalones : n. Havyanlarda tümörleri engelleyen kimsayal inhibitör maddeler.


cordal : a. Herhangi bir kordonla ilgili, özellikle larenks'teki ses teli ile ilgili.


costocervical : a. Kaburgalara ve boyuna ait.


deamination : n. biochem. Bir cisimden amino grubu (-NH2) ayırma, deaminasyon.


erectile : n. Dik, kalkabilme yeteneği olan.


fluoroscopy : n. 1. Röntgen ışınının etkilerini inceleme bilimi; 2. Rnötgende radyoskopi ekranı vasıtasiyle bakma, skopi tetkiki.


glossomantia : n. Dilin görünümü (paslı v.s)'ne göre hastalığa teşhis koyma.


uterotubal : a. Rahim ve salpenkse ait.


uvioresistant : a. Ultraviyole ışınlarına karşı mukavemetli.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


impassable : a. Geçit vermez, sonu kapalı, tıkanık.


infusum : n. Herhangi bir bitkisel maddenin suda bırakılması veya kaynatılması sonucu elde edilen sıvı, özü çıkarılan maddenin eriyiği.


instinct : n.&a. 1. İçgüdü, sevki tabii, insiyak; 2. Dolu (can, his, kuvvet, v.s. ile).


lithotony : n. Mesaneye yapılan küçük bir kesiti gererek içerdeki taşın dışarı alınması, litotoni.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


odontagra : n. Damla (gut) hastalığına bağlı diş ağrısı.


papaveraldine : n. See: Xanthaline.


paramyoclonus : n. Çeşitli kas gruplarında zaman zaman kendini gösteren bibiri arkasına istemdışı kasılma ve gevşeme hareketleriyle belrigin klinik tablo.


Sjögren Syndrome : n. Gözyaşı, tükürük guddeleri veya diğer saglı bezlerinde meydana gelen sekresyon azalması.