Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xeroma nedir?

xeroma : n. Konjonktivanın anormal kuruluğu, kserom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


cementification : n. 1. Diş kökü çevresinde sement tabakasının oluşması; 2. Bir doku veya oluşumu teşkil eden hücrelerin, metaplazi sonucu sement haline dönüşmesi, sementleşme.


compatibility : n. Uyum, uygunluk.


cytogenetics : n. Bir kişiye ait kromozom yapısının laboratuvar yöntemleri ile tekkiki.


diaplex : n. Üçüncü ventrikülün koroid ağı, diyapleks.


endomorph : n. Endomorfi gösteren canlı.


exocardia : n. kalbin anormal durumu (normal yerinde bulunmaması), eksokardi.


teratological : a. Teratolojiye ait, teratolojik


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hemiectromelia : n. Vücudun bir yarısında kol ve bacağın kusurlu gelişmiş olması.


hydrokinesitherapy : n. sulatı idmanı ile aypılan tedavi.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


inebriety : n. Devamlı alkol kulanma, içki düşkünlüğü, ayyaşlık.


marriageable : a. Cinsel gelişimini tamamlayarak evlenecek çağa girmiş, evlenecek çağda.


monopus : n. Doğuştan bir ayağı bulunmayan fetüs, tek ayaklı hilkat garibesi.


para : n. 1.Bir veya daha fazla doğum yapmış olan (çocuğu olan) kadın; 2. Benzol halkasında birbirine karşı mevkide bulunan elementlerin durumu.


parous : a. Bir veya birkaç çocuk doğurmuş olan (kadın).


pericyazine : n. Chloropromazine'e oranla daha güçlü olan bir fentiazin türevi.


phenoperidine : n. Solunum merkezini depresyona uğratabilen güçlü bir analjezik, solunumun mekanik olarak yaptırılabildiği koşullar alıtnda kullanılır.


pillar : n. Direk, sütun, ayak, destek.