Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xeroma nedir?

xeroma : n. Konjonktivanın anormal kuruluğu, kserom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerebroside : n. Sinirsel dokularda, özellikle myelin tabakasında bulunan azot, yağ asidi ve şeker karışımından ibaret bileşik, serebrosid.


coital : a. Cinsel birleşim (coitus) ile ilgili.


comedo : n. (pl. comedones). Ciltte yağ folikülünün içini dolduran ve sıkıldığı zaman bir kurtçuk şeklinde dışarıya çıkan yağlı madde.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


dissociation : n. biochem. 1. Parçalara veya elementlere ayrılma (ayırma); 2. Ayrışma, çözüşme.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


fur : n. Dil pası.


hematoperitoneum : n. Periton boşluğuna kanama, periton boşluğunda kan toplanması.


homothermic : a. See. Homothermal.


luteoma : n. See: Thecoma.


mannitol : n. biochem. Manitol, [C6H8(OH)6].


margin : n. Kenar, limbus.


oligomorphic : a. Büyümesi sırasında az şekil değişikliği gösteren (mikro-organizmalar hakkında söylenir).


panesthesia : n. Duyarlığın tamamen kaybolması, panestezi.


paracme : n. Krizin son mertebesi.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


pomatum : n. See: Pomade.


postepileptic : a. Sar'a nöbeti (krizi)ni müteakip.


pre-operative : a. Ameliyattan önce, ameliyat öncesinde cereyan eden.


pressure : n. Tazzyik, basınç.