Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xeroma nedir?

xeroma : n. Konjonktivanın anormal kuruluğu, kserom.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromum : n. See: Bromine.


cholesterol : n. biochem. Hayvani sterollerin esas elementi (C27H46o), kolesterol.


cromoprotein : n. biochem. Renkli bir prostetik grup ihtiva eden protein.


cysticolithotripsy : n. Safra kanalındaik taşın ezilmesi.


defence : 1. Hastalığın oluşmasına veya ilerlemesine karşı koyma, hastalığa direnç gösterme; 2. Herhangi bir hücum karşısındag österilen savunma, kişinin bir tehlike veya zararlı etkene karşı kendisini savunması.


endomyocardium : a. Endokardi ve miyokardı birlikte ilgilendiren.


endothermic : a. biochem. Isı alan, hararet alıcı.


erythroplasia : n. Mukoza üzerinde kırmızımtırak leke tarzında lezyonların oluşmasıyla belirgin durum, eritroplazi (Özellikle deri ile mukozanın birleşme yerlerinde görülür ve prekanseröz kabul edilir).


Freudism : n. Nevrozların oluş mekanizmasında rol oynayan faktörleri gösterme bakımından Freud tarafından ileri sürülmüş, piskoanaliz'e dayalı bilinçaltı teorileri.


lactophosphate : n. biochem. Laktik ve fosforik asitlerin tuzu, laktofosfat.


hybridization : n. Melezleştirme.


lymphadenoid : a. 1. Lenf düğümü ile ilgili; 2. Lenf düğümüne benzeyen lenf düğümü yapısında.


macrobiotic : a. 1. Uzun süre yaşayan, uzun ömürlü; 2. Bir bölgedeki gözle görülebilen hayvan ve bitkilerle ilgili.


margin : n. Kenar, limbus.


mesocolon : n. Kolon mezosu.


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


opsialgia : n. Yüz nevraljisi.


postinfarction : a. Bir infarktüsten sonra meydana gelen.


prevesical : a. Mesanenin önünde olan.


prosogaster : n. See: Foregut.