Bugün : 19 Ocak 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xerodermosteosis nedir?

xerodermosteosis : n. Deri ve mukozaların kuruluğu ve kemik eklem sisteminde kronik romatizmayı andırır tipte değişikliklerle müterafık bir hasatlık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystitome : n. Göz merceği kapsülüne kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


deoxidation : n. See: Deoxygenation.


deutoplasm : n. Döllenmiş ovum'da embriyo'nun gelişmesi için gerekli gıda maddelerinin, sarı granüller halinde içinde bulunduğu oluşum, yolk.


dichromatism : n. 1. Kısmi renk körlüğü, tüm renklerin sadece iki renk halinde algılanması; 2. İki renk gösterme hali.


dolorogenic : a. See: Dolorific.


endopeptidase : n. biochem. Proteinlerin hidrolizinde rol oyanyan ve peptid bağlarını çözen bir enzim.


farad : n. Elektriksel kapasite birimi, farad.


Fehlin's Solution : n. Bir ortamda şeker mevcudiyetini saptamak ve mevcut şekerin miktarını belirlemek için kullanılan bir bakır sülfat çözeltisi.


fibrinogenase : n. Proteini koagülasyona sevk eden enzim.


fibrotic : a. Fibrozise ait, fibrotik.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


generalize : v. 1. Yaymak, yaygın hale getirmek, her tarafa geçirmek; 2. yayılmak, her tarafa geçmek, belli bir bölge veya organdan diğer bölge veya organlara yayılmak.


gynandrism : n. 1. Jinandri, erkekte hermafrodizm; 2. Kadında psödohermafrodizm.


hydrophobia : n. Sudan korkma, kuduz hastalığı, hidrofobi.


hydrotherapy : n. see: Hydropathy


metagranulocyte : n. See: Metamyelocyte.


myiasis : n. Sinek larvalarının sebep olduğu hastalıklar.


myomagenesis : n. Miyom gelişimi, miyomajenez.


odont(o)- : pref. Dişle ilgili.


ornithosis : n. Kuşlara ait hastalıkalrın insanlarda görülen şekli.