Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerodermatic nedir?

xerodermatic : a. Kserodermiye ait veya kserodermili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

comminuted : a. Parçalanmış.


diapnoic : a. Solunumu azaltan (hafifleten).


epidemiology : n. Salgın hastalıklardan söz eden bilim, epidemiyoloji.


estradiol : n. biochem. Gebe kadın idrarında bulunan estrojenik madde (C10H24O2).


galactagogue : a. & n. 1. Süt getirici; 2. Süt ifrazını çoğaltan ilaç (faktör).


histocyte : n. See: Histiocyte.


hydatidiform : a. Hidatide benzer.


hypocapnia : n. Kanda karbon diyoksid azalması.


iridectomy : n. Gözün iris tabakasının bir kısmını kesip çıkarma ameliyatı, iridektomi.


lyze : v. Eritmek.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


paleopathology : n. Geçmişe ait insan ve hayvankalıntılarında hastalık belritilerini inceleyen bilim.


perforans : a. see: perforating.


phacoma : n. Göz merceğinden gelişen tümör, göz merceği tümörü.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


progesterone : n. biochem. Corpus luteum tarafından salgılanan uterusta sekresyon ve gevşeme sağlayan hormon, projesteron (C21H30O2).


protoplast : n. Bir hücrede bulunan protoplazma.


radiopelvimetry : n. Pelvisin radyografi ile ölçülmesi.


shift : n. Değişme veya sapma.


teinodynia : n. Kiriş (tendon) ağrısı.