Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xerodermatic nedir?

xerodermatic : a. Kserodermiye ait veya kserodermili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

clasp : n. 1. Herhangi bir şeyin belli bir yere tutunmasını sağlayan araç; 2. Protez'in diş üzerine veya diş etine tutunmasını sağlayan bölümü; 3. Kırık kemki uçlarını birbirine tutturmada kullanılan araç.


detergent : a.&n. Temizleyici (madde); deterjan.


dolichocephaly : n. Kafatası'nın uzun oluşu, kafatasında ön-arka kutrun transvers kuturdan uzun oluşu ile belirgin durum (sefalik indeks 75'in altındadır).


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


granulocytemia : n. Kanda granülositlerin çoğalması, granülositemi.


heart : n. Kalb, cor. cordis.


humeroradial : a. Humerus ve radyusa ait.


lipometabolic : a. Yağ metabolizmasına ait.


monogenesis : n. 1.Monojenez: Bütün varlıkların tek bir hücreden meydana geldiği nazariyesi; 2. Metamorfoz olmadan büyüme.


mycostatic : a. Mantar gelişimini durdurucu, mikostatik.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


oesophagostomy : n. Yemek borusu ile boyun kökünün cildi arasında gerçekleştirilen cerrahi fistül.


osteosclerotic : a. 1. Osteokleroz'la ilgili; 2. Osteokleroz gösteren, osteoskleroz'la belirgin.


phlebology : n. Damarlar bilisi (anatomisi), damarbilim, fleboloji.


phonopneumomassage : n. Orta kulağın hava ile masajı.


platycoria : n. Gözbebeğinin genişlemiş hali.


polycyesis : n. Mültipl gebelik.


precoid : a. Dementia praecox'a benzeyen.


subarachnoid : a. Araknoidaltı, araknoid altında bulunan.


sufferance, suffering : n. Ağrı, ıstırap.