Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerodermatic nedir?

xerodermatic : a. Kserodermiye ait veya kserodermili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carvacrol : n. biochem. Timolün izomeri olan antiseptik yağ.


cystoscope : n. Mesane içinin gözle muayeneisne mahsus alet, sistoskop.


end-body : n. See: Complement.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


gemma : n. 1. Tomurcuk; 2. Tomurcuk şeklinde herhangi bir oluşum.


gomphosis : n. Dişleri yuvalarına rapteden sinir, kakılmış eklem (dişlerle alveoller arasındaki mafsallanma şekli).


lactagoues : n. memelere süt getiren ilaçlar, laktogoglar.


gustation : n. Tatma duyusu.


hypochondriasis : n. Az veya çok derecede ruhi depresyon hali, bu gibi hastalar özellikle sıhhatlerinin daima bozuk olduğundan şikayet ederler, hipokondri (kendini dinleme hali).


identical twins : n. pl. Tek bir oyumdan meydana gelen ve aynı cinsiyeti taşıyan ikizler.


lymphadenomatosis : n. See: Lymphomatosis.


mesopexy : n. Mezo tamiri.


metrocele : n. Rahim (uterus) fıtığı, metrosel.


naphthol : n. biochem. See: Betanphthol


necrophagous : a. Ölü dokular üzerinde yaşayan, leşle beslenen.


osteoplastic : a. 1.Kemik hasıl eden; 2. Kemik düzeltmesine ait.


panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.


paratyphoid : n. 1. Paratifo, paratifo basillerinin yaptığı tifoya benzeyen fakat daha az tehlikeli bir hastalık olup lokal veya genel enfeksiyon yapabilir; 2. a. Tifoya benzeyen, tifoyu andıran.


parotidectomy : n. Parotisin ameliyatla çıkarılmas,ı parotidektomi.


prespinal : a. Belkemiğinin önünde bulunan.