Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xeroderma nedir?

xeroderma : n. Deriyi kurutup kabuklaştıran bir hastalık, cilt kuruluğu, kseroderm.

xeroderma pigmentosum : Deride yaralar ve kahverengi lekeler ile müterafık öldürücü hastalık.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bloodshot : n. Kanlanmış, kızarmış.


byssinosis : n. Fabrikalarda pamuk tozunu teneffüs eden işçilerin akciğerlerine arız olan hastalık.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


coherence : n. 1. Yapışıklık, birbirine yapışma; 2. Tutarlılık, uygunluk.


ergasiophobia : n. Çalışmaktan ürkme, çalışmayı gerektiren herhangi bir iş görmekten aşırı derecede korkma.


mia lash : (winker), kirpik.


germination : n. Filizlenme.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


hypoadrenocorticalism : n. Böbreküstü korteksi faaliyetinin azalması.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


lumbago : n. Romatizmal bel ağrısı, bel romatizması.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


lymphocytotoxin : n. Lenfositleri yokeden toksin.


neuromatous : a. Nevroma ait.


ophthalmothermometer : n. Göz hararetini kaydetme cihazı, oftalmotermometre.


phonogram : n. Ses kayıt grafiği, fonogram.


phytonosis : n. Bitkinin sebep olduğu toksik etkiye bağlı patolojik durum, bitkiye bağlı herhangi bir hasatlık.


table : n. Düz kemiksi yaprak veya tabaka (özellikle kafa kemiklerinin tabakalarından biri).


talar : a. Talusa ait, talaris.