Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerocollyrium nedir?

xerocollyrium : n. Kuru kollir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


blennuria : İdrarda mukus bulunuşu, idrarla mukus çıkışı.


codex : n. Eczacılıkta formül kitabı, kodeks.


ectogenesis : n. Organizma dışından kaynaklanan, ektojenez.


gametosis : n. Plazmodi gametlerini meydana getirecek cinsiyet hücresi, gametosit.


gasometry : n. Gaz ölçme bilgisi.


helicotrema : n. Helikotrema (scala tympani ile scala vestibuli'nin cochlea tepesinde birleşme deliği).


hematolysis : n. Kan hücrelerinin serbest kalması.


hydrothionemia : n. kanda hidrojen sülfat bulunması.


hypererotism : n. Cinsel his ve davranışlarda aşırılık gösterme, aşırı cinsel arzu.


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


hypoacusis : n. İşitme yeteneğinin ileri derecede azalışı.


isometric : a. Aynı ölçüde, aynı ölçü veya uzunluğa ait,izometrik.


karyolymph : n. Hücre nüvesinin sıvı kısmı, karyolimf (syn, karyenchyma, paralinin v.s.).


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


oculus : n. (pl. oculi). Göz.


orrhotherapeutic : a. Serum tedavisine ait.


paraphora : n. Hafif derecede zihni bozukluk.


perichondroma : n. Perikondr tümörü.


peristole : n. 1. İçinde boşluk bulunan bir organın tam kontraksiyonu, peristol; 2. See: Peristalsis.