Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerocollyrium nedir?

xerocollyrium : n. Kuru kollir.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bridle : n. Küçük bağ, bir organ veya oluşumu tesbit eden veya hareketini sınırlayan bağ, frenulum.


cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


depression : n. Ruhi veya bedeni düşkünlük hali, dermansızlık, depresyon (ezilmiş bir kemik üzerindeki iz için de kullanılır).


dialyzable : a. Diyaliz'e müsait, zardan geçebilen.


disorder : n. Hastalık, illet.


excipient : n. Reçetedeki ilaçlara kullanılmalarını kolaylaştıracak bir şekil zararsız madde.


fixed : a. biochem. Solmaz (renk).


gastrolith : n. Mide taşı.


lamp : n. Lamba.


medicinal : a. 1. İlaç tür'ünden; 2. Tedavi edici, müsekkin; 3. Tıbbi.


meloschisis : n. Yanağın doğuştan yarıklık gösterişi.


metopoplasty : n. Alında plastik ameliyat.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


osphyalgia : n. Bel ve kalça ağrısı.


papaver : n. Bazı türlerinden opium (afyon) elde edilen bir bitki cinsi.n. Fibrin ve diğer bazı proteinleri parçalayan papain maddesi.


pock-marked : a. Yüzünde geçirilen çiçek hastalıına ait izler gösteren, çiçek bozuğu.


polythiazide : n. Diüretik.


prussiate : n. biochem. Asit prusik tuzu.


punctum : n. (pl. puncta). Nokta See: Point.