Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerocheilia nedir?

xerocheilia : n. Dudak kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

body : n.  pl. bodies]. 1. Vücut, beden; 2. Madde, cisim, corpus.


bronchitis : n. Bronş mukozasının iltihabı, bronşit.


chionablepsia : n. Kar körlüğü.


distance : n. 1. Mesae, uzaklık, iki nokta arasındaki mesafe; 2. Zaman aralığı, iki olay arasında geçen müddet.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


tephrosis : n. Cesedin yakılarak kül haline getirilmesi.


hydremia : n. Kanın aşırı sulanması, hidremi.


hydrometra : n. Uterusta sulu sıvı toplanması.


hygroscopic : a. Nem çekici, nem çekme özelliği olan.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


hyperphenylalaninemia : n. Kanda fenilalanin miktarının artması


lenticula : n. (pl. lenticulae). 1. Gözde çkıan kızıl leke, çil, lentikül; 2. Mercek; 3. Mercimekcik.


mycodermatitis : n. Mukoza iltihabı, mikodermatit


ossicular : a. Küçük kemikle ilgili.


parrot's nodes : n. Konjenital sifilizde, frontal kemiklerin şişkin durumda olması.


pediculicide : n.Bitleri yokeden faktör (ilaç).


pericecitis : n. Çekum çevresinin iltihabı.


pericystic : a. Mesane kesesine ait.


pharyngalgia : n. Yutak ağrısı, faringalji.


phosphoric : a. biochem. Fosforlu, kuvvetli fosfor mileşimlerine ait.