Bugün : 18 Mart 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xerocheilia nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xerocheilia : n. Dudak kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carbolate : n. 1. Karbolik asit tuzu; 2. Bir maddeyi karbolik asit ile karıştırmak.


chyliferous : a. 1. Kiluslu; 2. Kilus taşıyan, kilifer, chylifer.


dermatalgia : n. Belli bir deri bölgesinde hissedilen uyuşma ile müterafık ağrı, deri ağrısı.


diastase : n. biochem.


electromotive : a. Elektrik akımı hasıl eden, elektriksel etki yaratan.


physinosis : n. Tabii sebep (faktör) lerden doğan hastalık.


homeoplasia : n. Bir dokunun yanında ona eş bir doku meydana gelmesi, hemoplazi.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


malaise : n. Kırıklık, keyifsizlik.


merocrine : a. Yapısında bir değişme veya bozulma göstermeksizin salgı işlevini yürüten (Salgı bezi hakkında).


mesenteriorrhaphy : n. Mezenter iltihabı, peritonit, mezenterit.


necrosin : a. biochem. İltihabı sıvılarda meydana gelen bir madde.


neutralize : v. 1. Eriyiğin asit veya alkali (kalevi) etkisini ortadan kaldırmak, nötralize etmek; 2. Herhangi bir şeyi tesirsiz hale getirmek.


nucleotide : n. biochem. Nükleaz faaliyeti ile içinde nükleik asidin parçalandığı bileşimlerden biri, nükleotid.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


pseudoataxia : n. Ataksi şeklinde genel koordinasyonsuzluk.


quadrantanopsia : n. Görme alanının dörtte birinde görmenin kaybolması.


retinomalacia : n. Retina yumuşaması, retinomalasi.


ribosome : n. Hücre sitoplazmasında görülen ribonükleik asit ve protein karışımından ibaret taneciklerden her biri, ribozom.


steatolytic : a. 1. Yağların parçalanması ile ilgili; 2.Yağları parçalayıcı.