Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerocheilia nedir?

xerocheilia : n. Dudak kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromethyl : n. Etil bromür.


carbaminohaemoglobin : n. Karbondioksidle hemoglobinin birleşmesi ile meydana gelen bileşim, kandaki CO2'nin bir kısmı bu şekilde taşınır.


cavitas : n. Boşluk kavite.


coronal : a. Kafatasının kenarına ait, taça ait, koronal, coronalis, coranius.


detachment : n. Ayrılma, bir oluşumun oturduğu veya yapıştığı yüzeyden ayrılması.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


fortuitous : a. Tesadüfi.


gonioscopy : n. Gonioskop kullanarak göz ön kamarasına ait açının ölçülmesi.


herbalist : n. 1. Hastalıkların tedavisinde bir kısım bitkilrei hünerle kullanan kimse; 2. Şifalı otları toplayan ve satan kimse; 3. Nebatat alimi, botanist.


hernial : a. Fıtıklı.


humo(u)r : n. Cerahat, vücuta bulunan sıvılar, humor.


hypodactylia : n. Parmak noksanlığı, parmak sayısının normalden eksik olması, noksan parmaklılık, hipodaktili.


inherent : a. 1. Tabiatında mevcut bulunan; 2. Ana ve babadan edinilmiş vasıflara (hususiyetlere) ait.


nasopathy : n. Burun hastalığı, nazopati.


opticopupillary : a. Görme siniri ve gözbebeğine ait.


pertussoid : a. & n. 1. Boğmaca gibi gribal bir öksürük.


pimelorrhea : n. Dışkı'da fazla miktarda yağ bulunması ile belirgin ishal, yağlı diyare, pimelore.


pneumatism : n. Solunum yoluyla giren havanın kalbe ve arterlere geçişini takiben başta beyin ve organlar olmak üzere tüm vücuda yayılarak, organizmaya hayatiyet kazandırdığını, bu mekanizmada bozukluk sonucu hastalıkların geliştiğini kabul eden milattan evvel birinci yüzyılda ileri sürülmüş eski tıp görüşü, pnömatizm.


siccotabile : Kurutulmakla bozulmayan.


stadium : n. (pl. stadia). Devre, safha (See: Stage).