Bugün : 27 Haziran 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerocheilia nedir?

xerocheilia : n. Dudak kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

camptospasm : a. See: Camptocormia.


cherophobia : n. Neşelenme ve eğlenmeden aşırı korkma, eğlenceye karşı sebepsiz yere ürkeklik gösterme.


chest : n. Göğüs, pektus, toraks


erysipelas : n. Yılancık, deride streptokoklarla meydana gelen ateşli ve bulaşıcı enfeksiyon, erizipel.


erythrophil : n. biochem. Kolayca kırmızıya boyanan bir element.


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


hemodynamics : n. Kan dolaşımı bilgisi.


hydrargyrate : a. 1. Civa ile ilgili; 2. Yapısında civa bulunan, cıvalı.


lardaceous : a. 1. İç yağsı, iç yağlı; 2. Amioid.


meninges : n. pl. Beyni ve omuriliği çevreleyen zarlar.


mentality : n. Kişinin zihni yapısı kişideki düşünüş, anlayış ve zeka yeteneği, mantalite.


millimicron : n. Bir milimetrenin milyonda biri (mµ).


otoneurasthenia : n. Kulak hastalığından doğan nevrasteni.


paranoid : a. 1. Paranoya'ya benzeyen, paranoya gibi; 2. Paranoya gösteren kimse, paranoya'lı kişi.


pilary : a. 1. Saç (kıl) lara ait; 2. Kıllı, tüyül.


pneumophone : n. Orta kulak basıncını ölçme aleti.


poliomyelitis : n. Omurilik boz cevherinin iltihabı, daha ziyade çocuklarda görülen ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, bulantı, kusma ile aniden başlayıp ağır şekillerinde kaslarda atrofi ve felce uzanan virütik hastalık, çocuk felci, polyomiyelit.


pseudomucin : n. Yumurtalık kistlerinde bulunan bir çeşit müsin.


serotina : n. Decidua serotina.


spirochaeta pallida : Sifiliz'in etkeni olan mikro-organizma, Treponema pallidum.