Bugün : 19 Ağustos 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xerocheilia nedir?

xerocheilia : n. Dudak kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

central : a. Merkezi, merkezde bulunan, santral, centralis.


chondromatous : a. 1. Kondromla ilgili; 2. Kondrom niteliği gösteren, kondrom yapısında.


cyanide : n. biochem. Siyanür.


demonophobia : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler9'den aşırı korkma.


encephalameia : n. Beyine kan hücumu, beyin konjesyonu.


exhibit : v. İlaç olarak vermek.


uterovesical : a. 1. Rahimve mesane ile ilgili; 2. Rahim ve mesane arasında oluşmuş (fistül hakkında).


guanine : n. Hücre çekirdeğinde nukleik asitlerin yapısınag iren organik bir bileşik.


homeopathist : n. See: homeopath.


isthmoplegia : n. İstmus fecli.


macrolymphocyte : n. Normale oranla daha büyük lenfosit, iri lenfosit.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


mucinolysis : n. Musin'in erimesi, çözülmesi.


nephroplasty : n. Böbrekler üzerinde gerçekleştirilen plastik ameliyat.


nociceptive : a. Ağrı veya acı verici uyarıları alarak beyin merkezine iletme yeteneğine sahip (sinir hakkında).


oleothorax : n. Plevra boşluğuna sıvı yağ enjekte edilmesi, oleotoraks.


onychopathic : a. Onikopatiye ait veya sebebiyet veren.


ototoxic : a. Kulak üzerinde toksik etkisi olan.


para-aortic : a. Aortanın yanında bulunan.