Bugün : 21 Kasım 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xero- nedir?

xero- : pref. 1. Kuru; 2. Kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blalock's operator : n. A. pulmonalis'in stenozlarında, bu arterin stenoze olan bölgesinden önceki kısmıyla, aortanın bir dalı arasında yapılan anastomoz.


bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


catastrophic : a. Felaket getiren, sonu kötü biten.


chlorhydria : n. Mide'de hidroklorik asit fazlalığı.


diaphanoscopy : n. Kapalı bir vücut boşluğunu diyafanoskop aracılığıyla muayene etme.


endodiascopy : n. Herhangi bir vücut boşluğu içine yerleştirilen röntgen tüpü (endodiyaskop) aracılığıyla yapılan röntgen muayenesi, endodiyaskopi.


epicardia : n. Yemek borusunun diafragma'nın altında kalan abdominal kısmı, diafragma ile mide arasındaki özofagus bölümü.


gastroenterostomy : n. Mide ve barsak ovasında yapılan anastomoz.


hemiatrophy : n. Yarım atrofi (vücudun tek tarafında olan).


ideoplastia : n. Hipnotize edilen hastada meydana gelen hipnotist'in telkinlerine müsait sakin durum.


lymphatism : n. Lenf organlarının hiperplazisi.


mastosis : n. Meme hipertrofisi, memenin fazla büyümes,i jinekomasti.


megrim : n. See: Migraine.


myelatrophy : n. Belkemiği çürümesi, omurilik atrofisi, miyelatrofi.


myoneural : a. kas ve sinire ait, kas sinir, miyonevral.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


phrenic : a. 1. Diyaframa ait, frenki, phrenicus; 2. Kafaya ait.


theelin : n. biochem. Estronun ticari adı.