Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xerium nedir?

xerium : n. Kurutucu toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholepoiesis : n. Karaciğerde safra oluşması.


costoaxillary : a. Kaburgalara ve koltukaltına ait.


destructive : a. 1. Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı; 2. Tahribat gösteren, harabiyet gösteren.


iododerma : n. Kronik iyot zehirlenmesinde görülen deri üzerinde yaygın küçük kabartılar oluşmasıyla belirgin allerjik durum.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


mnemism : n.Canlının karşılaştığı uyarıların organizma ve özellikle sinirn sistemi üzerinde belrili izler bıraktığı, devamlı uyarıların yarattığı bu izler etkisiyle oluşan zihinsle yapı ve psişik karakterin, uyarı izlerini taşıyan cinsiyet, hücrelerinden gelecek nesillere geçebileceği görüşünü ileri süren teori.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


nanocephalous : a. Çok küçük kafalı, kafası çok ufak olan.


odogenesis : n. See: Neurocladism.


orofacial : n. Ağız ve yüzle ilgili.


phallicism : n. Penis'i kutsal kabul etme, erkek cinsiyet organına tapınma.


plasmology : n. Canlı maddelerin en küçük parçalarını inceleyen bilim, plazmoloji.


poroma : n. İltihabi sertlik, iltihaba bağlı olarak dokuad meydana gelen sertlik.n. Üstü boynuzsu doku ile örtülü keratoz.


postmenopausal : a. Menopoz meydana geldikten sonra cereyan eden.


precardiac : a. Kalbin önünde bulunan, prekardiyak.


proscolex : n. Barsak şeridi (tenya)'nın henüz erginlik kazanmamış şekli, tenya larvası.


proteose : n. Hazım usaresinin tesiriyle proteinden hasıl olan bileiklerden biri, proteoz.


pyelogram : n. Piyelografi yoluyla alınan böbrek ve ureterleri gösterir röntgen filmi.


sesamoid : a.Susamsı.


sexless : a. ne erkek ne dişi özellği gösteren, cinsiyetsiz.