Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xerium nedir?

xerium : n. Kurutucu toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellemia : n. Brucella cinsi bakterilerin kanda bulunuşu.


demulcent : a. 1. Yatıştırıcı, müsekkin; 2. Uyuşukluğu gidermek.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


enterotribe : n. Kolostomi vakalarının kapatılması için hazırlık safhasında kullanılan bir çeşit yens.


lactobacillus : n. Bir bakteri çeşidi.


holotomy : n. Bir organın tümüyle çıkarılışı.


hypermastia : n. 1. Memelerin aşırı büyüklüğü; 2. Fazla memelilik.


idiopathic : a. Başlı başına, idyopatik.


infradiaphragmatic : a. Diafragma altında.


lyssophobia : n. Marazi kuduz korkusu, lizofobi.


machine : n. 1. Makina; 2. Mekanizma.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


noct : pref. Gece anlamına önek.


nonmedical : a. Tıp'la ilişkisi olmayan tıp dışı.


persistence : n. Süt dişlerinin düşmemesi, persistans.


pinkness : n. Pembelik.


rectum : n. Barsağın makada bitişik düz parçası, göden barsak, büyük apdest yolu, rektum (kalın barsağın pelvis içinde bulunan son kısmı).


rubedo : n. Cilt kırmızılığı.


semicomatose : n. Yarı koma durumu, bilincin kaybolmak üzere olduğu durum.


septulum : n. (pl. Septa). Burun delikleri arasındaki bölme, septum.