Bugün : 24 Ocak 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerium nedir?

xerium : n. Kurutucu toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharoplegia : n. Göz kapağı felci.


bran : n. Kepek.


cathetron : n. Radyoterapide uzaktan kontrol edilerek çok yüksek doz radyoaktivitenin hastaya uygulanması.


diarthric : a. 1. İki eklemle ilgili; 2. İki eklemi tutan.


edulcoration : n. Tatlılaştırıcı


erythemia : n. Kanda eritrosit sayısının aşırı miktarda artışı ve derinin kırmızımtırak renk alışı ile belirgin kronik hastalığı, polisitemi rubra, eritremi.


granulomatosis : n. Multipl granülomların oluşumu, granülomatoz.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hexamine : n. Toksisitesi düşük bir idrar yolu antiseptiği.


hodophobia : n. Yolculuk etmekten, sebepsiz yere korkma, seyahat korkusu.


hydrazine : n. biochem. Gaz şeklinde olan bir diamin (H4N2).


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


malum : n. Hastalık.


megalocephaly : n. Baş hipertrofisi, büyük kafalılık, megalosefali.


mycetogenic : a. Mantarlardan ileri gelen, misetojen.


neurosyphilis : n. Merkezi sinir sisteminde ağır tahribatla belirgin frengi, nörosifiliz.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


open : a. 1. Açık (hava); 2. Açık (elektrik devresi); 3. Serbest.


orthoscopy : n. Karanlık odada ışık düşürerek organları muayene usulü, ortoskopi.


pelviureterograhy : n. See. Pyelography.