Bugün : 21 Ekim 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xerium nedir?

xerium : n. Kurutucu toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromatography : n. biochem. Bir maddenin bir cam tüpte bulunan emici cisimler yardımı ile kimyasal tahlilinin yapılması, kromatografi.


crymotherapy : n. Tedavi amacıyal soğuk uygulanması, soğuk tedavisi.


desiccant : a.&n. 1. Kurutan, kurumayı kolaylaştıran; 2. Kurutucu madde.


dichorionic : a. Birbirinden ayrı iki koryon tabakası gösteren.


gliomatosis : n. Nöroglia hücrelerin aşırı artışı, gliyom oluşması.


humpback : n. 1. Kamburluk; 2. Kifoz gösteren kişi, kambur kimse.


hygienic : a. Sıhhi.


hypercatharsis : n. Şiddetli ishal.


linguogingival : a. Dil ve dişetleri ile ilgili.


linseed : n. Keten tohumu.


masseteric : a. Masseter'e ait.


neurotony : n. Ağrıyı ortadan kaldırma amacyıla ilgili sinirin ameliyatla gerilmesi, nörektazi, nörotoni.


oligodontia : n. Az dişlilik.


oothecosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü (tuba uterina)'nün beraber iltihabı.


oxalic acid : n. biochem. Oksalik asit (HOOC.COOG.2H2O).


parastruma : n. Paratiroid bezi'nin büyümesi, paratiroid'de hipertorfi sonucu meydana gelen şişkinlik.


peptides : n. (pl.) Bir veya daha çok sayıda aminoasidin birleşmesi ile meydanag elen kimyasal bileşikler.


periuterine : a. Rahim (uterus)'i saran.


polyadenomatosis : n. 1. Bez dokusunda çok sayıda adenom oluşması; 2. Çok sayıda lenf düğümünde yaygın hiperplazi oluşması.


reintegration : n. 1.Vücudun bütünüyle belli bir amaca yönelik faaliyet göstermesi, biyolojik integrasyon; 2. Hastalık nöbetinin geçmesini takiben bozulmuş zihni ve fiziksel faaliytelerin yeniden normale dönüşü, özellikle geçirilen akıl hasatlığını takiben kişinin tekrar normal muhakeme gücünü kazanması.