Bugün : 22 Ağustos 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerium nedir?

xerium : n. Kurutucu toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

caecorectostomy : n. Gaecum ile rectum arasında yapılan anastomoz.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


cresol : n. biochem. Katrandan çıkarılan çok kırıcı sıvı (C7H8O).


densitometer : n. 1. Dansimetre; 2. Et suyu ortamda üretilen bakterilerin gelişme hızını ölçen özel alet.


epigastrium : n. Göbeğin üst kısmındaki karın duvarı, üstkarın epigast(iyum).


erythrism : n. Saç ve sakalın kırmızı (kızıl) olması, eritrizm.


eyepiece : n. Mikroskopta göz merceği (lensi) oküler.


gastricism : n. Mide bozukluğu.


gastroesophagostomy : n. Mide ve özofagus arasında yapılan anastomoz.


hemangiosarcoma : n. See. Angiosarcoma.


incipient : a. Başlayan.


malaxate : v. Yoğurmak, hamur haline getirmek.


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.


neurofibroma : n. Sinirlere ait bağ dokusundan kaynağını alan bir tümör.


ontogenic : a. Ontojeniye ait.


oscillography : n. Titreşimv eya dalgalanma şeklindeki hareketlerin osilograf aracılığıyla kaydedilmesi, osilografi.


ossiferous : n. Kemikleştiren, kemik yapıcı.


phaneroscope : n. Deri veya deri lezyonlarını, üzerine ışık düşürerek muayenede kullanılan, mercekten oluşmuş alet, faneroskop.


piriformis : n. See: Piriform muscle.