Bugün : 13 Aralık 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerium nedir?

xerium : n. Kurutucu toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

climatotherapy : n. İklim tedavisi, hava değişimi (tebdili) ile tedavi.


clinic(al) : a. 1. Kliniğe ait; 2. Hastaya ait.


crystalline : a. Billür gibi, berrak, billüri kristal.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


disinterment : n. Mezar açılarak cesedin çıkarılması.


ectocardia : n. Kalbin yer değiştirmesi, kalp durumu anomalisi, ektokardi.


electrocution : n. 1. Vücuttan elektrik akımı geçmesi (elektrik çarpması) sonucu ölme; 2. Vücuttan elektrik akımı geçirerek öldürme, elektrik sandalyesinde idam etme.


endoscopy : n. Vücudun içini muayene, endoskopi.


enterorhagia : n. Barsak kanaması, entroraji.


erythrophobia : n. 1. Yüz kızarmasından aşırı korkma; 2. Kırmızıdan korkma, kırmızı şeylere karşı ürküntü duyma.


germ : n. 1. Tohum, çim, tohum veya yumurtada bulunan asıl hücrecik; 2. Mikrop.


hearing : n. İşitme (kabiliyeti).


incudostapedial : a. Örs ve üzengi kemiklerine ait.


indican : n.biochem. a) Çivit bitkisinden elde edilen bir glikozid (C26H3). b) İdrar ve terde bulunan bir madde (C6H7NSO4).


leucinuria : n. İdrar'da lösin bulunuşu hali.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


phanerosis : n. Görünür hale girme.


photosensitization : n. 1. Işığa karşı duyarlık, derinin ışığa karşı hassasiyet gösterişi hali; 2. Herhangi bir şey (canlı, kimyasal madde v.s.)'i ışığa karşı duyarlı kılma.


progression : n. İlerleme, ileriye doğru gitme, gelişme.


prostatorrhea : n. Prostattan nezlevi ifrazat gelmesi.