Bugün : 23 Ocak 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerasia nedir?

xerasia : n. Saç kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


choleric : a. Safralı.


chondritis : n. Kıkırdak (dokusu) iltihabı, kondrit.


defective : Sakat, natamam, noksan, kusurlu, hatalı eksik, defektif.


floccular : a. Flokulusa ait.


tenoplasty : n. See: Tendoplasty.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


habena : n. Kozalaksı bezin sapı, habena.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


homeomorphous : a. Aynı şekil ve bünyede olan.


koilonychia : n. Demir noksanlığına bağlı anemilerde karakteristik bir bulgu, tırnakların kaşık şeklinde olması.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


luminiferous : a. 1. Işığı geçiren; 2. Kendinden ışık veren, ışık saçan.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


odontonomy : n. Diş terminolojisi, dişçilik terimleri, odontonomi.


oestriol : n. Hamile kadınların idrarında bulunan ve oestrogenlere ati olan bir metabolit.


osetoplast : See: Osteoblast.


paracenesthesia : n. Kendini iyi hissetmeme.


pheochrome : n. biochem. Krom tuzları ile koyu boyanabilen.


phytopathology : n. 1. Bitki patolojisi; 2. Bakterilerden ileri gelen hastalıkların patolojisi.