Bugün : 24 Nisan 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xerasia nedir?

xerasia : n. Saç kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholehemia : n. Kanda safra bulunması, kolehemi.


corticosterone : n. biochem. Böbrek üstü kortdeksinin (C31H30O4) hormonu.


encephalotomy : n. Beyini açma ameliyatı, ensefalotomi.


granuloblast : n. Gelişmemiş granülosit.


hypostatic : a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. Hipostazg österen; 3. Hipostaz'ın sebep olduğu hipostaz'a bağlı.


incidence : n. Oluş veya görülüş sıklığı, hastalığın görülüş oranı.


lysin : n. biochem. Birçok proteinlerde bulunan bir aminoasit, lizin (hücrelerin erimesine sebep olur).


lysol : n. Mikropları öldürücü özelliği sebebiyle dezenfektan olarak kullanılan cresol ve diğer bazı maddeler karışımndan ibaret eriyik.


metrocystosis : n. Rahimde kist oluşumu, metrosistoz.


migrainoid : a. Migren'i andıran, migren'e benzeyen.


nomenclature : n. Bir bilim veya fen şubesine ait yahut bir şahıs veya zümre tarafından kullanılan terimler, terminoloi, nomenklatür.


plegaphonia : n. Larenks veya trakea'ya perküson çekici ile vurulduğu zaman ses tellerinden çıkan ses.


poly : pref. Çok birçok


polymerization : n. Polimer halinde birleştirme veya birleşme, polimerizasyon.


refract : v. Göz refraksiyon hatalraını tesbit etmek.


rotular : a. Patellaya ait.


sclera : n. Gözakı, sklera, sclerotica.


styma : n. Cinsel uyarı olmaksızın penisin devamlı ereksiyon hali gösterişi, priapism.


sun stroke : Güneş çarpması.


syringocystoma : n. Ter bezinin kistik tümörü.