Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerasia nedir?

xerasia : n. Saç kuruluğu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellularity : n. Mevcut hücrelerin yapı veya sayı bakımında nniteliği.


congestible : a. Şişmesi mümkün, kan veya su toplayabilir.


crystallization : n. Kristallerin luşumu, kristalleşme.


dispermy : n. Aynı ovum içine iki spermatozoon'un girişi.


embryoma : n. Embriyonlu elementler ihtiva eden bir tümör.


fistulous : a. 1. Fistül'le ilglii; 2. Fistül gösteren; 3. Fistülebenzeyen, fistül şeklinde.


hepatolysis : n. Karaciğer hücrelerinin yokolması, hepatoliz.


immobilize : v. Sargı ile hareketsizleştirmek.


inapetence : n. İştahsızlık.


intromission : n. Bir kısım veya eşyanın diğerinin içine girmesi.


lime : n. Kireç


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


malarial : a. Sıtmalı.


microglossia : n. Dilin normalden küçük olması (doğuştan), mikroglosi.


multilobular : a. Çok sayıda lobül'den oluşmuş, çok lobüllü.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


olecranarthritis : n. Dirsek eklemi iltihabı.


ophthalmoplasty : n. Göz üzerinde yapılan estetik ameliyat, oftalmoplasti.


orchioneuralgia : n. Testis ağrısı.