Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xeraphium nedir?

xeraphium : n. Kurutucu bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


cryesthesia : n. Soğuka karşı aşırı duyarlık hali.


cytomegalovirus : n. Herpes simpleş ile aynı grupa dahil olan viruslar.


demonomania : n. Kötü ruhlar (şeytan ve cinler)'in kendisini etkilediğine inanış ile belirgin psikoz hali.


dermatography : n. Deri üzerinde künt uçlu bir araç (kalem veya tel ucu) la çizilmesini takiben pembemsi kabartılar oluşmasıyla belirgin durum, dermatografi.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


eonism : n. Erkeğin dişilik karakteri taşıması, eonizm.


phthisiologist : n. Akciğer tüberkülozu üzerinde uzmanlaşmış kimse, tüberküloz uzmanı.


homodont : a. Dişleri şekil bakımından birbirinin aynı olan.


kopf-tetanus : n. Ba yaralanmasını takiben gelişen ağır tetanos, baş tetanosu.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


melanoderma : n. Ciltte melanin muhtevası artmış parçalar bulunması.


melanuria : n. İdrar renginin kararma hastalığı, koyu renkte idrar ifrazı, melanüri.


menacme : n. Bir kadın hayatının menstrüasyon (adet görme) devri.


perioophorsalpingitis : n. Yumurtalığı ve salpenksi saran dokuların iltihabı.


retrocedent : a. Geriye giden.


rheum : n. 1. Mukoza bezleri tarafından salgılanan gözyaşı, sümük veya tükrük gibi seröz sıvılar; 2. Nezle.


scrobiculate : a. Çukurları olan, çukurlu.


scurfiness : n. 1.Başında kepek olma; 2. Kabukluluk.