Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xeraphium nedir?

xeraphium : n. Kurutucu bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

debilitiy : n. Zayıflık, gerilik.


esophagocele : n. Özofagus fıtığı, Özofagosel.


extrasystole : n. Normal sistol ritmine fazladan eklenen sistol.


hydropneumoperitoneum : n. Periton boşluğunda sıvı ve gaz toplanması.


instrumental : a. 1. Alet veya aletlerle ilgili; 2. Aletel yapılan, alet kullanarak gerçekleştirilen; 3. Herhangi bir iş veya müdahalenin başarılmasına yardım eden, vasıta olan.


keratoprotein : n. biochem. Tırnak, saç gibi boynuzsu dokulardaki protein.


leucoplakia : n. Mukoza üzerinde oluşan beyaz renkli plaklar, lökoplazi.


lymph : n. Akkan, lenfa.


macropenis : n. Penis'in normale oranal büyük oluşu.


metratonia : n. Rahim atonisi, metratoni.


neurotonia : n. Vejetatif sinir sitemi tonusunun muvazenesinin bozukluğu, nevrotoni.


noxa : n. (pl. noxae) 1. Patojen mikro-organizmaları; 2. Zararlı ilaç veya etki.


occipitothalamic : a. Artkafa lobu ve talamusa ait.


otologic : a. Otolojiye ait.


ovarin : n. Desiduanın gelişiminisağlayan ve hem corpus luteum ve hem de Graaf folikülünde bulunan hormon.


pathic : a. 1. Anormallik gösteren, hastalık gösteren; 2. Cinsel ilişkide eşlik eden kimsenin sapık arzularına boyun eğen kişi, anormal ilişkilerde pasif rol oynayan kimse.


pedio : pref. See: Ped-.


pitted : a. Üzerinde ufak çukurluklar gösteren, küçük çukurluklarla belirgin.


podelcoma : n. Mantar enfeksiyonu nedeniyle ayakta meydana gelen kronik hasatlık. See: Madura foot.


psychologist : n. Psikoloji uzanı, psikolog.