Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xeraphium nedir?

xeraphium : n. Kurutucu bir toz.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiorrhaphy : n. Kalb cidarının dikilmesi, travmatik cerrahide uygulanan bir yöntem.


colistin : n. Birçok gram pozitif organizmalar üzerinde etkisi olan bir antibiyotik.


cymba : n. Cumba.


depressor : n. Aşağı çeken (kas).


diploscope : n. Bloküler görmeyi kontrolde kullanılan araç, cisimlerin iki gözle tek olarak görülebilme derecesini tesbit eden alet.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


farcy : n. At cinsinden hayvanlara mahsus nezle gibi, fakat çok tehlikeli bir hastalık, ruam.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


inosclerosis : n. Lif sertleşmesi, fibroskleroz.


medial : a. İçyan, medial.


microcyst : n. Çok küçük kist, mikrosist.


osteoclasty : n. Şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla içimsiz kemiğin kırılması, osteoklasti.


pachyperitonitis : n. Periton iltihabı ve kalınlaşması, pakiperitonit.


pharingolaryngectomy : n. Farinks ve larinksin cerrahi olarak çıkarılması.


phlogotic : a. See: Phlogistic.


phonems : n. Bir kelimeyi oluşturan seslerin her biri, fonem.


potentialization : n. İki maddenin birbirini kuvvetlendirici etki göstermesi, iki ilacın beraber kullanıldığı zaman, tek başlarına meydana getirdikleri etkiye oranla daha geniş tesir göstermeleri hali.


quadriparous : a. Dört çocuklu, dört defa doğum yapmış olan.


saphenous : a. 1. Vena saphena ile ilgili; 2. Vena saphena'ya eşlik eden, vena saphena'nın yanında seyreden