Bugün : 25 Nisan 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xerantic nedir?

xerantic : a. Kurutucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

butylaminobenzoate : n. Lokal anestezik bir madde.


ciresctomy : n. Ven'in genişleme gösteren kısmının ameliyatla çıkarılması, varis'in çıkarılması.


clinocephalism : n. Başın üst kısmının basık veya semer şeklinde çökük oluşu (Sfenoid ve paryetal kemiklerin erken kaynaşması nedneiyle).


corostasis : n. Devamlı peklik sonucu dışkı'nın sertleşerek barsakta toplanması.


coxa : n. (pl. coxae). Kalça kemiği, koksa, os coxae.


craniotomy : n. 1. Doğum esnasında rahimde ölen çocuğu çıkarmak için onun başına yapılan ameliyat; 2. Kafatası teşrihi, kranyotomi.


eclamptic : 1. Eklampsi ile ilgili; 2. Eklampsi niteliğinde, eklampsi görünümünde.


electromyography : n. Hareket halindeki bir adele tarafından meydana getirilenelektrik akımlarının yazılı olarak kaydedilmesi, elektromiyografi.


endotheloid : a. Endotelyuma benzeyen.


helcoma : n. Ülser


hemosozic : a. Kan yuvarlarının yokolmasını önleyen.


hyperuricemia : n. Kanda aşırı ürik asit bulunması.


koinotropic : a. Sosyal ilişkileri denge ve düzen gösteren (kişi veya kişilik hakkında).


orphenadrine : n. Trankilizanlara ait Parkinsonizm belirtilerini önleyen ir ilaç.


orthochorea : n. Kişinin sadece ayakta iken koreik hareketler göstermesi ile belirgin kore şekli, ortokore.


pediatrician : a. Çocuk hastalıkları uzmanı, çocuk doktoru, pediatr.


paramusia : n. Notaları ve sesleri ayırma veya yerinde kullanma yeteneğinin kaybı.


phenytoin : n. Bazen fenobarbiton ile birlikte, garnd mal tedavisinde kullanılan antikonvülsan bir madde.


pnea : suff. Soluk alı pverme, solunum anlamına sonek.


poikilothermy : n. Çevresel ısı değişikliklerine bağlı vücut ısısı gösterme hali, soğuk kanlı hayvanın içinde bulunduğu ortam ısısına kenid vücut ısısını uydurabilme yeteneği, polikilotermi.