Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xerantic nedir?

xerantic : a. Kurutucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cytogenic : a. 1. Hücre veya hücrelerin gelişmesiyle ilgili; 2. Hücre oluşturan.


digsetible : a. Hazmedilir, hazmı mümkün, hafif.


extracorporeal : n. Vücudun dışında kalan.


heredity : n. İrsiyet, soydanlık, kalıtım.


hemisphere : n. Beyin yarım küresi, hemisphaerium (hemispharia).


hydroxyl : n. biochem. Tek değerli HO radikali, hidroksil.


leucomaine : n. Canlı hayvan dokusundan alınan bir alkaloid


lipoidosis : n. Yağ metabolizmasındaki bozukluk nedeniyle vücut dokularında aşırı miktarda lipidve lipoidlerin toplanışı, lipoidoz.


mange : n.Uyuz hastalığı.


morphogenesis : n. Canlılarda dış şekillerin tekamülü, morfojenez.


ochsner-sherran treatment : n. Akut apandisitli hastalarda bazen uygulanan bazı koruyucu önleler.


ophthalmodynamometer : n. Göz arterindeki kan basıncını ölçen alet, oftalmodinamometre.


photon : n. Işık enerjisi birimi, foton.


platyhelmintes : n. Yassı solucanları kapsayan helment kolu (Kapsadığı başlıca sınıflar Cestoidea ve Trematoda'dır).


platyrrhine : a. Basık ve geniş burunlu.


polygonal : a. Çok köşeli.


polypeptide : n. biochem. İki veya daha fazla aminoasit ihtiva eden bileşik madde, polipeptid.


rimqse : a. Üzerinde yarık veya çatlaklar gösteren, yarıklarla belirgin.


schizonticide : n. Schizont'ları öldürücü ilaç.


scleroskeleton : n. Kemik iskelette bağlar, asyalar ve kirişlerin kemikleşmesinden ileri gelen kısım.