Bugün : 18 Ocak 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xerantic nedir?

xerantic : a. Kurutucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleperitoneum : n. Periton boluğunda safra bulunuşu.


chromium : n. biochem. Cr. sembolü ile bilinen, atom no:24 ve atom ağırlığı: 52.01 olan kimyasal element, krom.


clarity : n. Açıklık, berraklık.


continuity : n. Devamlılık.


coprophiliac : n. Koprofili'ye müptela kişi.


defervescence : n. Serinleme, harareti azalma.


etherism : n. 1. Eter'in meydana getirdiği anestezi hali; 2. See: etheromaina.


ethnologist : n. Etnoloji uzmanı, etnolog.


flexor : n. Bükücü (kas), fleksor.


guanoxan sulphate : n. Antihipertansif, tansiyon düürücü.


hematopexin : n. Kanın pıhtılamasına sebep olan herhangi bir madde.


hysterurynter : n. Rahim ağzı ve servikal rkanalı genişletmek amacıyla kullanılan alet.


iatraliptic : a. Merhem ve masaj ile tedavi edici.


implement : n. Alet, herhangi bir işi veya girişimi (ameliyat v.s) gerçekleştirmede kullanılan alet.


jejunoileitis : n. Jejunumla ilyumun iltihabı.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


metallography : n. biochem. Maden ve maden karışımlarını mikroskopla araştırma, metalografi.


nudist : n. Çıplak yaşama taraftarı.


obstetrical : a. Çocuk doğumuna veya ebeliğe ait.


parapsoriasis : n. Psoriasis benzeyen deri hastalığı.