Bugün : 15 Aralık 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xerantic nedir?

xerantic : a. Kurutucu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chromophobe : a. 1. Güç boyanan veya boya almayan; 2. Güç boyanan veya boya almayan herhangi bir hücre.


factitious : a. 1. Sun'i olarak meydana gelmiş, faktisyus;


ferrule : n. Bir dişi desteklemek için tatbik edilen madeni çember.


floccose : a. Yüne benzer.


gluttony : n. Oburluk


hacking : n. El kenarları ile deri üzerinden devamlı vurma hareketi (masajda uygulanan bir şekil).


hemopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hemopatoloji.


hexokinase : n. biochem. Adenozin trifosfattan hekzoslara fosfat taşıyan enzim.


hyperadrenalism : n. Böbreküstü bezlerinin aşırı faaliyeti.


hyperphosphatemia : n. Kanda fosfat fazlalığı.


hysteroid : a. Histeriye benzer.


monococcus : n. Tek hücreli koküs, monokok.


monoiliasis : n. Monoilia (Candida) türüne mensup mikro-organizmaların meydana getirdiği hastalık.


neuroticisim : n. Anormal veya aşırı sinirin tamiri.


offspring : n. 1. Mahsul, zürriyet, evlat; 2. Çocuk.


onychoid : a. Tırnak şeklinde, tırnaksı.


prosopospam : n. Yüz spazmı.


pseudocopulation : n. Hayvanlarda görülen bir cinsel birleşme şekli olup dişinin vücudundan yumurtalar dışarı atılırken serma sıvı yumurtaların üzrine dökülür.


quadruple : a. Dörtlü.


rhinesthesia : n. Koklama duyusu, rinestezi.