Bugün : 21 Ocak 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xeransis nedir?

xeransis : n. Kuruma, kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotonic : a. Kalb üzerine uyarıcı etki gösteren, kalbi kuvvetlendirici.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


cytotoxic : n. Hücreler için zehir karakterini taşıyan madde.


dispersate : n. Herhangi bir maddenin çözülmesi sonucu taneciklerin oluştuğu süspansiyon.


genyplasty : n. Yanak plastik ameliyatı.


hemoid : a. Kana benzer, kan gibi.


iophobia : n. Marazi zehir korkusu, iyofobi.


katharometer : n. Bazal metabolizma hızını ölçen özel alet.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


occipital : a. Artkafaya ait, kafanın arka kısmında olan, oksipital.


osphretic : a. Koklama duyusuna ait.


phototxis : n. Uzun süre kuvvetli ışığa maruz kalış sonucu deride meydana gelen toksik reaksiyonlarla belirgin patolojik durum, fototoksiz.


plethysmograph : n. Bir vücut kısmının hacmini ve dolayısıyle kan muhtevasını ölçen alet, pletizmograf.


proglottis : n. (pl. proglottides). Şerit (Tenia) de vücut parçaları.


purpuric : a. 1. Purpura hastaığına ait, 2. Erguvan renkli aside ait.


reniform : a. Böbrekbiçim,böbreksi, böbrek şeklinde.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.


shin : n. İncik, tibia ve bacağın çıkık ön ucu.


synezesis : n. 1. Tıkanma, kapanma; 2. Gözbebeği (pupilla)'nın görme kaybına uzanmak üzere küçülmesi, pupilla'nın kapanması.


tetanode : n. Tetanide eksitasyon dışıdaki safha.