Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xeransis nedir?

xeransis : n. Kuruma, kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystendesis : n. Safra kesesi veya mesane'de yırtık v.b. zedelenmenin dikilmesi.


decalcify : v. Kireçten mahrum etmek (kemik).


dextromoramide : n. Morfin yerine kullanılabilen bir madde.


dormancy : n. Hareketsizlik, uyuşukluk, uyku hali.


enteroptosis : n. Kas kuvvetinin veya yağ dokusunun zayıflığı yüzünden karın organlarının düşmeleri.


epileptosis : n. Epilepsiye bağlı olarak gelişen herhangi bir akıl hastalığı.


eustachian : n. XVI. yüzyılın eustachius isminde İtalyan kulak doktoru nazariyesi mensubu.


phrenohepatic : a. Diafragma ve karaciğer'le ilgili.


keratohelcosis : n. Korneanın ülserli hali.


lemniscus : n. (pl. Lemnisci) 1. şerit, 2. Beyincik sapının dış yüzünde bulunan beyaz şeit.


L-form : n. Hücre çeperi parçalanan bakteri.


litter : n. Sedye


lipodystrophy : n. Vücudun üst taraındaki yağın erimesi, lipodistrofi.


malacoma : n. 1. Yumuşama. See: Malacia; 2. Yumuşama gösteren kısım, organ veya dokunun, herhangi bir sebeple yumuşamışbölümü.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


occipitomental : a. Artkafa ve çeneye ait.


olfactory : a. Koklamağa ait, koku almağa yarayan, olfactorius.


oncogenic : n. a) Tümör meydana getirebilme özelliğinde olan. b) Tümörün meydana gelişi.


oscedo : n. 1. Esneme, esneyiş; 2. Ağız mukozasında oluşan küçük beyaz lekelerle eblirgin hlastalık, pamukçuk.


patch : n. Deri veya mukoza üzerinde değişik renk gösteren küçük bölge,leke.