Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xeransis nedir?

xeransis : n. Kuruma, kuruluk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ecmnesia : n. Eski olayları hatırlamakla yenileri unutma hali.


egoist : n. Yalnız kendi çıkarını gözteen kimse, sadece kendini düşünen kişi, bencil kimse.


exo : pref. Dışında, dışarda.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


fasciectomy : n. Kas üzerindeki zar (fasya)'ın çıkarılması.


globulolysis : n. Kanın alyuvarlarının imhası, globüliz.


inheritable : a. Kalıtımla geçebilen, kalıtsal, irsi.


inspiration : n. Nefes alma, enspirasyon.


intolerance : a. Tahammülsüzlük.


lymphocytosis : n. Kanda lenfositlerin çoğalması, lenfositoz.


macrocephalic : a. 1. Makrosefali ile ilgili; 2. Makrosefali gösteren, iri başlı.


narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


optimism : n. İyimserilk.


optimum : n. Herhangi bir organizmanın büyümesine en elverişli olan hararet veya ışık veya gıda v.s. (yeter miktarda).


otomassage : n. Timpan boşluğunun masajı.


photoscope : n. Işık kuvvetini ölçme aleti, fotoskop, fotometre.


pneumonorrhaphy : n. Akciğer dikilmesi.


proctalgia : n. Rektum ağrısı, rektalji.


prophylactodontist : n. Profilaktiktodonti uzmanı.