Bugün : 21 Ağustos 2017, Pazartesi

Favorilere Ekle!

xenopsylla cheopis nedir?

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchomycosis, : n. Bronş veya bronşiyolleri tutan mantar enfeksiyonu.


colloid : a. Jelatin gibi, jelatinsi, koloid.


cophosis : n. İşitme arazı.


curare : n. Tborkürarinin elde edildiği ham madde.


ethacrynic acid : n. Thiazid grubuna oranla daha geniş etkisi olan bir diüretik.


febrifugal : n. Yükselmiş vücut ısısını düşüren, ateş düşürücü.


fragilocyte : n. Hipotonik tuzlu eriyiklere mukavemet edemeyip patlayan eritrosit, frajilosit.


galactan : n. biochem. Hidrolize olduğunda galaktoz meydana getiren hidrokarbon.


galactometer : n. Sütün özgül ağırlığını ölçmede kullanılan alet.


hemctocryal : a. Soğuk kanlı.


hemopathic : a. 1. Kan hastalığı ile ilgili; 2. Kan hastalığınınsebep olduğu, kan hastalığına bağlı.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


karyolysis : n. Hücre nüvesinin şişmesi ve kromatinin gittikçe eriyerek yok olması ile belirli bir nekrobiyoz şekli, karyoliz.


melanosarcoma : n. see: Melanoma.


neurophysiology : n. Sinir sistemi fizyolojisi, nevrofizyoloji.


orchos : n. Ayak bileği kıkırdağı.


plethora : n. 1. Doluluk hali; 2. Kan fazlalığı, çok kan toplanması, pletor


polyaxon : n. Çok aksonlu sinir hücresi.


precipitinogen : n. biochem. Presipitin meydana getirebilen bir antijen.


psychosomimetic : n. pl. Psikoza benzer semptomların meydana gelmesine sebep olan ilaçlar.