Bugün : 17 Ekim 2017, Salı

Favorilere Ekle!

xenopsylla cheopis nedir?

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloramine-T : n. biochem. Soluk sarımtrak, billüri bir toz olup, müessir antibiyotiktir(C7H7CINNaO2S.3H2O), Kloramin-t, klorazen.


chymase : n. biochem. Pankreas suyunun faaliyetini hızlandıran mide suyu enzimi, kimaz.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


dactylospasm : n. El veya ayak parmaklarında görülen ağrılı kasılma hali, parmak spazmı.


enterocholecystostomy : n. İncebarsakla safra kesesi arasında ameliyatla geçit oluşturma.


exocrinology : n. Dış salgı bezleri tarafından salgılanan salgıları konu alan bilim dalı.


galacturia : n. Süt görünümünde idrar çıkarma, galaktüri, kilüri.


gliocyte : n. Sinir sistemi destek dokusu hücresi, nöroglia hücresi.


subjugal : a. Elmacık kemiği altında bulunan.


highmoritis : n. Sinüs maksillaris (Highmore boşluğu)'in iltihabı.


hyperchroma : n. Eritrositlerdei hemoglabin miktarının artması.


olig(o)- : pref. 1. Az; 2. Geri; 3. Küçük.


palat(o)- : pref. Damak, damakla ilgili.


pharmaceutist : n. İlaç yapma ve satma yetkisine sahip kişi, eczacı.


phenoxybenzamine : n. Raynaud hastalığında kullanılan çevresel bir damar genişletici.


plasmodiotrophoblast : n. Koryon villuslarını çevreleyen trofoblast'ın dış tabakası sinsityum tabakası, sinsityotrofoblast.


sexual : a. Cinsi, cinsel, seksüel.


stactometer : n. Damlalar ölçmeğe mahsus tüp (eczacılıkta).


staff : n. 1. Hastane kadrosu; 2.Çomak, çubuk.


sura : n. (pl. surae). Baldır.