Bugün : 26 Mart 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xenopsylla cheopis nedir?

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitemporal : a. 1. Her iki temporal kemikle ilgili; 2. Her iki şakak'la ilgili.


carelitis : n. Kalb iltihabı.


chloridimeter : n. Sıvıdaki klorid miktarını ölçen alet.


coprophilia : n. 1. Dışkı'ya karşı anormal ilgi duyma, dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel zevk alma eğilimi; 2. Bazı mikro-organizmalarda görülen dışkı üzerinde gelişip üreme niteliği.


fibroangioma : n. Lifli elementler ihtiva eden anjiyom.


insusceptibility : n. Hissizlik, duygusuzluk, duymazlık.


hypobranchial : a. Solunum organlarının altında bulunan, solunum organının alt veya iç kısmı.


injection : n. Enjeksiyon, ilaçların şırınga ile vücuda zerki.


inose : n. See: Inositol.


intern(al) : a. İç, içyan, internus.


isthmitis : n. İstmus iltihabı.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


ovariosalpingitis : n. Yumurtalık ve Fallop tübü'nün beraber iltihabı, ovaryosalpenjit.


papillomatous : a. 1. Papillom ile ilgili; 2. Papillom gösteren, papillom ile belirgin; 3. Papillom yapısında, papillom tabiatında.


paraffinoma : n. Dokularda parafin etrafında oluşan şişlik.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


peripherad : a. Periferiye doğru, periferi tarafında (cihetinde).


pharmacognosy : n. See: Aceognosia.


phasmophobia : n. Hayaletlerden aşırı korkma, hayalet korkusu.


plica : n. (pl. Plicae). Plika; 1. Büklüm (deri), kıvrım; 2. Polonyaya mahsus saçları hasır haline koyan bir deri hastalığı.