Bugün : 23 Nisan 2017, Pazar

Favorilere Ekle!

xenopsylla cheopis nedir?

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canalis : n. See: Canal.


chondromatosis : n. Vücutta çok sayıda kondrom oluşması (özellikle el veya ayaklarda görülür).


devolution : n. Katabolik değişme.


endosteum : n. kemik boşluğunu saran bağ dokusu hücrelerinin oluşturduğu zar, endosteum.


enteromycosis : n. bakterilerden ileri gelen barsak hastalıkları, enteromikoz.


gastroptosis : n. Mide düşüklüğü.


heal : v. 1. Şifa vermek, iyi etmek; 2. Şifa bulmak, iyileşmek.


hypernormocytosis : n. Kanda aşırı nötrofil nispeti.


hypoergia : n. Uyarılara karşı duyarlılığın azalması, allerjenlere karşı duyarlılığın ileri derecede düşük oluşu.


intarcutaneous : a. Deri içi.


lumbosacral : a. Bel ve sakrum bölgesine veya bel omurları ile sakruma ait.


myocerosis : n. kasın balmumu dejenerasyonu, miyoseroz.


necklace : n. Boynu gerdanlık şeklinde şeklinde saran patolojik oluşum.


notch : n. Çentik, diş.


oaritis : n. Yumurtalık iltihabı.


oligodendroglia : n. Sinir sistemi destek dokusuna ait, asma şeklinde uzantılar gösteren hücre tipi.


orthobiosis : n. Temiz ve sıhhi hayat, ortobiyoz.


pectinate : a. Taraksı, pectinatus.


pericholecystic : a. Safra kesesi çevresinde bulunan.


phage : n. See: Bacteriophage.