Bugün : 25 Şubat 2017, Cumartesi

Favorilere Ekle!

xenopsylla cheopis nedir?

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cholerrhagia : n. Safra akıntısı, koleraji.


chollateral : n. Arterlerin yandalları.


codeine : n. biochem. Afyondan elde edilen bir alkaloid olup, ağrı dindirici ve müsekkindir (C18H21NO3H2O).


dysmorphophobia : n. Vücudunda herhangi bir şekil bozukluğuna sahip olmaktan aşırı korkma.


esthesioscopy : n.n. Duyusal sinirlerin çalışmasında dengesizlikle belirgin nevroz.


exophalos : n. Batın duvarının gelişmesi nedeniyle doğumdan sonra çocukta ortaya çıkan bir durum.


gonepoiesis : n. Semenin oluşumu, meni oluşumu.


phthalylsulfathiazole : n. biochem. Barsak enfeksiyonlarında kullanılan beyaz billuri sülfamid (C17H13N3O6S2).


hemiachromatopsia : n. Yarım renk körlüğü.


homocystinuria : n. İdrarda homosistin (sistine benzeyen ve kükürt ihtiva eden bir aminoasit) bulunması.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


ileo-ureterostomy : n. Ureter alt uçlarının idrar kesesinden ayrılarak izole bir barsak ansına açılması.


incubus : n. 1. Kabus; 2.Ağırlık basması.


leukotrichous : a. Beyaz saça sahip, beyaz saçlı.


monomyoplegia : n. Tek kas felci, monomiyopleji.


myeloradiculopathy : n. Omurilik ve belkemiği sinir kökü hastalığı.


narcotine : n. biochem. Afyondan çıkarılan billüri alkaloid (C22H20N7) ateş düşürücü ve tonik olarak kullanılır ve uyuşturucu değildir.


neon : n. biochem. Ne sembolü ile bilinen, atom no:10 ve atom ağırlığı: 20.183 olan kimyasal element, neon, havanın bileşiminde bulunan bir gaz;


odontoscopy : n. 1. Dişlerin odontoskop aracılığıyla muayenesi, odontoskopi; 2. Diş kenarlarının, kimlik tesbiti bakımından izinin alınması, bu amaçla yapılan diş muayenesi.


onychoschizia : n. Tırnakların yatay çatlağı.