Bugün : 23 Haziran 2018, Cumartesi

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xenopsylla cheopis nedir?

BINANCE.COM Kripto Para Al - SatDünyanın en büyük kripto para borsasında işlem yapın, kazanmaya başlayın.

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

empiric : a. 1. görgü'ye dayanan, ustadan görme, ampirik; 2. Ampirik tıp okuluna mensup kimse, bu okula göre hekimlik yapan kişi.


estrous : n. Estrus'la ilgili, estrus gösteren.


helium : n. biochem. He sembolü ile bilinen, atom no: 2 ve atom ağırlığı: 4.003 olan kimyasal element, helyum.


hematochyluria : n. İdrarda kilus ve kan çıkması, hematokilüri.


inosituria : n. İnositol işeme.


juxtangina : n. Yutak kaslarının iltihabı.


luminous : a. Kendi ışığı ile parlayan, ışıldayan, parlak.


methacholine : n. Etki şekli asetilkoline benzeyen, ancak daha dayanıklı ve daha tesirli olan bir bileşim.


mdiwifery : n. 1. Ebelik; 2. See: Obstetrics.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


myeloplegia : n. Omurilik felci, miyelopleji.


myx(o) : pref. 1. Sümük; 2. Balgam.


neurophonia : n. Konuşmayı idare eden kaslardaki ani kasılma sonucu istemdışı, havlamaya benzer ses çıkış hali.


oscillometry : n. Özel bir aygıt (osiloskop, osilomtere) kullanılarak yapılan titreşim ölçülmesi.


phytology : n. Bitkileri konu alan bilimdalı, bitki bilimi, botanik.


pleiochromia : n. Renk koyuluğu, pleyokromi (özellile safra boyasının artmasından ileri gelir).


pleochromatism : n. See. pleochroism.


splenius : n. Somun kas, splenyus.


staniable : a. Boyanabilir, boya alır.


sympathicotropic : a. Sempatik sinir sistemi ile ilgili olan.