Bugün : 14 Aralık 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xenopsylla cheopis nedir?

xenopsylla cheopis : n. Fare piresi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

canaliculus : n. Kanalcık, kanalikül.


bromide : n. biochem. Bromür asidinin tuzu.


chloroformism : n. 1. Devamlı kloroform kullanma alışkanlığı (uyuşturucu etkisi sebebiyle), 2. Devamlı kloroform kullanımının sebep olduğu toksik durum, kloroform zehirlenmesi.


co-ordination : n. uyum içinde cerayan eden hareket.


fatalism : n. Kadere inanma, kadercilik, fatalizm.


galvanotherapy : n. Galvanizmle tedavi galvanoterapi.


glucosazone : n. biochem. Fenilhidrazin, testinde, idrarda bulunan billüri madde.


hepatotoxemia : n. Karaciğerden kaynak alan kan zehirlenmesi, hepatotoksemi.


graphospasm : n. yazarlara arız olan kramp, grafospazm.


guanidine : n. biochem. Aminokarbomik asidin bazı (NH:C (NH2)2).


hyperpigmentation : n. Pigmentasyonun artması veya aşırı derecede olması.


hyposensitiveness : n. Düşük duyarlık, herahngi bir uyarıya veya allerjen'e karşı normalin altında duyarlık gösterme hali.


kinemia : n. Kalbin atım hacmi, kinemi.


leukomaine : n. Canlı dokularda, metabolik faaliyet esnasında oluşan tokik etkiye sahip azotlu bir bileşik.


magnetotherapy : n. Mıknatıslı cereyanla yapılan tedavi.


metaphysis : n. Bir uzun kemik diyafizin epifizle birleştiği son parçası, metafiz.


nonconductor : n. Isı veya elektrik veya sesi iyi nakletmeyen madde, iletken olmayan.


nudomania : n. Marazi çıplaklık arzusu, çıplak dolaşmaktan zevk alma, nüdomani.


osteolipoma : n. Kemikil elementler ihtiva eden lipom.


ovoglobulin : n. Yumurta akı globülini.