Bugün : 23 Ağustos 2017, Çarşamba

Favorilere Ekle!

xenophthalmia nedir?

xenophthalmia : n. Göze yabancı cisim kaçmasından meydana gelen iltihap, ksenoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharal : a. Göz kapaklarıyla ilgili.


cineradiology : n. Sineradyografi'nin uzmanlar tarafından değerlendirilmesi.


colofixation : n. Düşüklük gösteren kolon'u tesbit amacıyla yapılan ameliyat.


duodenopancreatectomy : n. Pankreas başı kanserlerinde, duodenum ile pankreasın bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılması.


gastrobrosis : n. Mideyi delme.


gliomatous : a. Gliyomlu.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


gynecoid : a. Kadın gibi, jinekoid.


hemospermia : n. See: Hematospermia.


iridalgia : n. İris ağrısı, iridalji.


karyospherical : a. Küresel nüvesi olan.


lard : n. domuz yağı.


macrodont : a. Büyük dişli.


mortification : n. Kangren, mortifikasyon, nekroz.


nodding : n. Başın aniden, istemdışı öne doğru eğilme hareketi (oturur vaziyette uykuya dalarken görüldüğü gibi).


parathyrotoxicosis : n. Paratiroid bezlerinin aşırı hormon salgılamasına bağlı olarak gelişen patolojik durum, hiperparatiroidizm, paratirotoksikoz.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.


pyrophorus : n. Hava ile temasında, süratle oksitlenerek ateş alan herhangi bir madde.


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.