Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenophthalmia nedir?

xenophthalmia : n. Göze yabancı cisim kaçmasından meydana gelen iltihap, ksenoftalmi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dactylophasia : n. Dilsiz ve sağırların yaptıkları gibi parmak hareketleri ile konuşma, daktilofazi.


dignathus : n. Çift alt çene gösteren hilkat garibesi.


embedding : n.1. Gebelik mahsülünün uterus dvarına tutnarak yuvalanması, gebelik mahsülünün implantasyonu; 2. Histolojik muayene için alınan doku parçasının parafin veya benzeri sert bir madde içinde tesbit edilmesi (Bu işlem dokudan mikroskopik muayene için ince kesitler alınmasını kolaylaştırır).


ergonomics : n. İnsan ve çalışan çevresi ile ilgili olarak çeşitli biyolojik faktörlerin uygulanması.


hirudin(e) : n. biochem. Sülüğün ağız bezlerinin salgısında bulunan bir cevher (kanın koagülasyonuna mani olur).


hypoinsulinemia : n. Kanda düşük miktarda insülin bulunuşu.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


hysterolaparotomy : n. Karın duvarı yolu ile uterus ameliyatı, histerolaparatomi.


incomplete : a. Eksik, noksan, kusurlu, tamam değil.


konimeter : n. See: Konometer.


mammiform : a. Meme şeklinde, memeye benzeyen.


miasma : n. 1. Pis (mikroplu) hava; 2. Havadaki bulaşık mikroplar.


orchectomy : n. Testis'in ameliyatla çıkarılması.


photonephelometer : n. Bir eriyiğin bulanıklık derecesini ölçme aleti.


pneumohyoderma : n. Derialtı dokularında hava bulunması.


proiosystole : n. Erken sistol.


pyelocaliectasis : n. Böbrek pelvisi ve kalikslerin genişlemeis.


sanatory : a. Sıhhi, sıhhate yararlı.


schistocystis : n. Mesanenin doğuştan yarık oluşu.


schistothorax : n. Göğüs (kemiği) nin yarık olması ile müterafık gelişim anomalisi.