Bugün : 12 Aralık 2017, Salı

Favorilere Ekle!

New Year Istanbul

xenophonia nedir?

xenophonia : n. Bir şahsın sesinin değişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

boopia : n. Histerik hastada görülen, inek bakışına benzer bön bakış hali.


cardiotron : n. Mürekkepli kalemle direkt yazan elektrokardiyograf.


cerebroocular : a. Beyin ve gözle ilgili.


cheyne-stokes respiration : See: respiration.


chimerism : n. Vücut dokularının kromozom farkı gösteren iki ayrı hücreden gelişmesi hali.


dermatomositis : n. Ödem ve adale zaafiyeti ile kendini belli eden akut bir deri ve kas iltihabı.


erythroderma : n. Derinin anormal kızartısı, eritroderm.


full term : n. Olgunlaşmış,g ebelikte 40 haftayı doldurmuş.


gluttony : n. Oburluk


heparinize : v. Kanın pıhtılaşmasını önleme veya pıhtıyı çözme amacıyla heparin enjekte etmek, heparin'le tedavi etmek.


hydrogel : n. biochem. Jelatin veya albuminli protoplazma, hidrojel.


iatrarchy : n. tıb.i heyet.


jacket : n.Caket.


mepacrine : n. Kininden daha güçlü ve daha iyi tahammül edilebilir nitelikte olan sentetik bir sıtma ilacı.


myo-electric : a. Kasın elektriki vasıflarınaait.


ootherapy : n. See: ovotherapy.


ophthalmotonometer : n. Göziçi basıncını ölçme aleti, oftalmotonometre.


osteoarthritis : n. Kemik ve buna yakın eklemin iltihabı, osteoartrit.


pulmonoperitoneal : a. Akciğer ve peritona ait.


pyoperitonitis : n. Peritonun cerahatli iltihabı piyoperitonit.