Bugün : 20 Ocak 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenophonia nedir?

xenophonia : n. Bir şahsın sesinin değişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


cephalothoracopagus : n. Baş ve göğüsleri birbirine yapışık ikizler, bu şekille belirgin hilkat garibesi.


diaphragm(a) : n. Diyafram(a), göğüsle karın boşluğunu birbirinden ayıran kas bölme, diaphragma.


endermic : a. Cilt üzerined iğleyen, cilde sürülen (ilaç).


endometriosis : n. Anormal yerde endometrium bulunması.


erythrol : n. See: erythritol.


exopathic : a. Vücudun dışından kaynaklanan, eksopatik.


interferon : n. Bilinen bütün virusler üzerinde etkili olan doğal bir protein.


lag : n. 1. Enerjinin verilmesi ile bunun sonucu olan hareketin meydana gelmesi arasında geçen zaman; 2. Bir bakterinin gelişme sürati yavaş olan bir besiyerine ekilmesinin ilk zamanları.


halituous : a. Buhar veya nemle kaplı.


hematophobia : n. Hemofobi, kandan korkma.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


icteroid : a. Sarılığa benzer, ikteroyid.


larynoscleroma : n. Gırtlak skleromu.


lithagogue : n. 1. Böbreklerde veya mesanede hasıl olan kumu çıkarma; 2. Taş çıkaran; 3. Taş (kum) çıkarıcı faktör.


nonadherent : a. Yapışık olmayan, yapışıklık göstermeyen.


pelviperitonitis : n. Pelvis peritonun iltihabı, pelvi-peritonit.


pemphigus : n. Derinin veya mukozanın veziküllü (büllü) hastalığı, pamfigüs


penetrometer : n. 1. X ışınlarının herhangi bir maddeden geçiş gücünü ölçen alet; 2. Gümüş v.b bazı metallerin x ışınlarını emme yeteneğini ölçen alet.


pyin : n. biochem. Cerahatte bulunan muhati bir madde.