Bugün : 24 Mart 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenophonia nedir?

xenophonia : n. Bir şahsın sesinin değişmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cathartic : a.&n. 1. Müshil (ilaç); 2. Barsakları temizleyici.


chondorgenesis : n. Kıkırdak oluşumu, kıkırdak dokunun oluşması.


chondroitin : n. biochem. Kondroitik asit ayrışımında meydanag elen bileşim (C18H27NO14), kondrotin.


fluorescence : n. Bazı cisimlerin ışık ve röntgen ışınlarına arzedilince kendiliklerinden muhtelif renkte ışıklar yayma özelliği, floresans.


hydrotypanum : n. Timpan boşluğunda sulu sıvı birikmesi.


iridauxesis : n. İris kalınlaşması.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


kaliemia : n. Kanda p otasyum bulunması, kaliyemi.


limotherapy : n. Bazı hastalıklarda uygulanan kişiyi bir süre aç bırakma veya gıda maddelerini azaltma esasına dayanan tedavi, açlık kürü, açlık tedavisi.


neurothophy : n. Sinir dokusunun beslenmesi, nevrotrofi.


nymphomaniacal : a. 1. Nemfomani ile ilgili; 2. Neformani gösteren, nemfomani ile belirgin.


oligonatality : n. Doğum oranının seyrek olması, az doğum.


paresis : n. 1. Kısmi (hafif) felç, parezi; 2. Motor zayıflık; 3. Sifiliz'in ileri devresinde beyin hasarına bağlı olarak gelişen yaygın felç. See: Dementia paralytica.


parorexia : n. İştahın anormal şekilde artması.


pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.


pellagral : a. 1. Pellagra ile ilgili; 2. Pellagra gösteren, pellagra ile belnirgin.


pericyte : n. Kılcal damarların duvarında bulunan küçük embriyonik hücre.


perthe's disease : n. femura ait üst epifiz bölgesinin avasküler dejenerasyonu.


pneumoarthrography : n. Hava zerkedildikten sonra bir eklemin radyografisi.


postcornu : n. Yan karıncığın arka boynuzu.