Bugün : 18 Ağustos 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenophobia nedir?

xenophobia : n. Yabancı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiotachometry : n. Kalb atımlarının sayı ve ritminin, kardiyotakometre aracılığıyla kaydedilmesi.


convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


cryptogenic : a. Bilinmeyen bir sebepten dolayı meydana gelen.


denidation : n. Adet esnasında endometrium tabakasının dışarı atılması, endometrium'un yıkılması.


friable : a. Koay ufalanır.


furfur : n. 1. Epidermis'ten pul halinde dökülen hücre; 2. Başın saçlı derisinden pul halinde dökülen küçük beyaztaneciklerden her biri, kepek.


hairball : n. Mide veya barsakta görülen saçtan oluşmuş kitle.


hematomphalocele : n. Kan ihtiva eden göbek fıtığı.


isoxazole penicillins : n. Ağız yoluyla alınabilen penisilin türevleri.


lippitude : n. 1. Göz sulanması; 2. Göz ağrısı.


lymphadenhypertrophy : n. Lenf bezinin aşırı büyüme göstermesi.


microprosopia : n. Yüzün normale oranla çok küçük oluşu, yüz küçüklüğü, mikroprosopi.


organic : a. 1. Organları olan; 2. Organizmaya (organlara) ait; 3. Yaşayan, canlı; 4. İrsi, bünyevi, organicus; 5. biochem. Organik, uzvi, hayvan veya bitkilerden meydana gelen karbon bileşimlerine ait.


oschitis : n. Skrotum iltihabı.


pharyngolaryngeal : a. Yutak ve gırtlağa ait, yutak-gırtlak.


pint : n. Yarım litrelik ölçü, bir galonun sekizde biri, pint.


pneumatodyspnea : n. Anfizemden ileri gelen nefes darlığı.


rhotacism : n. "R" harfini yanlış telaffuz etme, rotasizm.


ridge : n. Kemikte kasların yapıştığı sahah.


scaling : n. 1. Dişler üzerindeki birikinti maddeleri temizleme; 2. İnce tabaka halinde soyulma, pul pul dökülme.