Bugün : 23 Mart 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xenophobia nedir?

xenophobia : n. Yabancı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bitters : n. Mideyi kuvvetlendiren maddelerin hülasaları.


craniometry : n. Kafataslarını ölçme bilimi.


cystotomy : n. Mesaneyi yararak açma, ameliyatı, sistotomi.


ectorhinal : a. Burun dışında yerleşmiş.


endolaryngeal : a. Larenkste bulunan, larenks içi.


subglossal : a. Dilaltı, dil altında bulunan.


hyperhydremia : n. Kanda su miktarının aşırı artışı.


hypothymism : n. Timus bezinin yetersiz çalışması, timus bezindeki yetersiz çalışma sonucu gelişen patolojik durum.


infection : n. 1. Hastalığın patojen mikro-organizmalar aracılığıyla insana geçmesi, hastalığın bulaşması, bulaşma, enfeksiyon, intan; 2. Hastalık etkeninin insana geçmesi sonucu meydana gelen hastalık, enfeksiyöz hastalık.


isologous : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Alıcı ile aynı genetik yapıyı gösteren diğer bir kimseden alınmış (doku parçası, organ).


lobulated : a. Loplu, loplardan müteşekkil.


macrosomatia : n. See:Macrosomia.


meprobamate : n. Bir carbamate, merkez sinir sisteminde etki ederek ruhi gevşeme sağlayan bir trankilizan.


quintan : n. Beşg ünde bir tutan (nöbet), quintanus.


ribonuclease : n. Ribonükleik asit oluşumunu sağlayan nezim.


salpingolithiasis : n. Tuba uterina (Fallop tüpü) iç duvarında kireç birikiminden ibaret küçük topaklar oluşması hali, salpengolitiazis.


sexless : a. ne erkek ne dişi özellği gösteren, cinsiyetsiz.


sororiation : n. Erginlikte memelerin gelişimi.


spirography : n. Solunum hareketlerinin spirograf aracılığıyla kaydedilmesi, siprografi.


telediastolic : a. Diyastolün son safhasına ait.