Bugün : 17 Ocak 2018, Çarşamba

Favorilere Ekle!

Bağış Bitcoin:1CcfTTwmUtTcDLxR3mkWRrsxFyGQUj59C4

xenophobia nedir?

xenophobia : n. Yabancı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blunt : a. Hissetme yeteneği azalmış kimse, hissiz.


cisterna : n. Bir vücut sıvısı için depo ödevini gören kapılı boşluk.


devisceration : n. İç organların çıkarılması, göğüs veya karın duvarını delerek iç organların dışarı çıkarılması (Fetüs'te).


diaphanoscope : n. Kapalı vücut boşluğunu arkadan verilen ışıkla yadınlatıp görülebilir hale getirmede kullanılan alet, diyafanoskop.


drooping : n.Aşağı düşük, sarkık.


eccentric : a. See: Abaxial.


fibromyoma : n. Lifli elementler ihtiva eden miyom, fibromiyom.


hydrolytic : a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. Hidroliz'e sebep olucu, hidroliz yapıcı.


hysterocleisis : n. Uterus ağzının (os uteri) cerrahi kapatılması.


idiotism : n. Budala oluş hali, budalalık.


iridomalacia : n. İrisin yumuşaması, iridomalasi.


levotorsion : n. Sola bükme veya bükülme.


metabolimetry : n.Bazal metabolizma hızının metabolimetre aracılığıyla ölçülmesi, metabolimetri.


mucous : a. 1. Sümüğe ait; 2. Sümüklü; 3. Müköz, mucosus.


obstruent : a.&n. Yolları tıkayan (ilaç).


oleosus : a. Yağlı.


ophthalmoneuritis : n. Göz siniri iltihabı, oftalmonevrit.


osteologist : n. Kemik bahsi uzmanı, osteolojist.


poliomyelencephalitis : n. Beyin ve omurilik boz cevherlerinin müştere kiltihabı, polyomiyelit ve polyoensefalit'in beraer oluşu, polyomiyelensefalit.


psychic(al) : a. 1. Ruhi psişik; 2. akli