Bugün : 23 Haziran 2017, Cuma

Favorilere Ekle!

xenophobia nedir?

xenophobia : n. Yabancı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopyloric : a. Mide'de "cardia" ve "pylor" bölgeleriyle ilgili.


curability : n. Tedaviden istifade yeteneği, iyileşme yeteneği, şifa oranı.


diastolic : a. 1. Diyastol ile ilgili; 2. Diyastol devresinde oluşan.


gangrenescent : a. Gangren'e dönüşme eğilimig österen.


uvuloptosis : n. Damak düşüklüğü.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


hysterogram : n. Histerografi yoluyla eldeedilen film, rahimin röntgen filmi.


incipient : a. Başlayan.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


keloidosis : n. Yara veya kesit bölgesinde çok sayıda keloid oluşması.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


lemography : n. Veba veya diğer bulaşıcı hastalıklar hakkında yazılan eser, lemografi.


leukodiagnosis : n. Lökositlerin çeşitli tiplerinin sayı ve oranlarına göre hastalığın nitelğini belirleme, lökosit muayenesine dayanarak teşhis koyma.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


multi-infection : n. Birkaç patojen mikro-organizmanın birarada meydana getirdiği enfeksiyon.


myosclerosis : n. Kas sertleşmesi, miyoskleroz.


otolithiasis : n. Kulak taşı, kulakta taş bulunması.


pinus, : n. Çam ağaçlarını kapsayan bitki cinsi.


polymicrogyria : n. Beyin korteksinin, yeterince gelişmemiş çok sayıda küçük kıvrım (girus)'lar gösterişi hali, polimikrogiri.


protocol : n. Bir hastanın hastalık hikayesini ve tedavisini yalızı olarak bildiren belge, protoko.