Bugün : 19 Ocak 2017, Perşembe

Favorilere Ekle!

xenophobia nedir?

xenophobia : n. Yabancı korkusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


choledochectomy : n. Ana safra kanalının ameliyatla çıkarılması.


dement : n. Bunama gösteren kişi.


frenal : a. Geme ait.


frigidity : n. Kadında cinsel arzuda noksanlık, soğukluk.


gastrosis : n. Mide hastalığı.


intellect : n.Akıl, zihin, idrak, anlayış (idrak) yeteneği.


submaxillary : a. Çenealtı, maksilla altında bulunan.


tephromalacia : n. Beyin ve omurilikte boz cevherin anormal şekilde yumuşama göstermesi, tefromalasi.


teratogenic : a. Kusurlu organ veya doku oluşmasına sebep olan, fetüs'te malformasyon yaratan.


heterogenesis : n. 1. Zürriyetin soyuna benzememesi, benzemez nesil, nesil değişikliği; 2. Kendiliğinden meydana gelen, heterojenez.


hyaloidin : n. biochem. Mükoproteinlerde bulunan bir karbonhidrat radikali.


hyoid : a. Dil kemiği şeklinde.


liquefacient : a. n. 1. Sıvılaştıran, sıvılaşmaya ait, sıvılaşan; 2. Sıvılaştırıcı faktör.


lymphoduct : n. Lenf damarı (kanalı).


myelomenia : n. Adet esnasında omurilikten kanamanın olması, bu nitelikle belirgin vikaryöz menstrüasyon, miyelomeni


myelonic : a. Omuriliğe ait.


osteoarthrotomy : n. Kemiğin eklem yapan ucunun ameliyatla çıkarılması, osteoartrotomi.


overlapping : n. 1. Bir şeyin kenarının diğer bir şeyin kenarı üzerine gelmesi veya getirilmesi; 2. Bir doku tabakasının, üzerindeki veya altındaki diğer bir doku tabakasına dikilmesi.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.